Cyberbezpieczeństwo małych i średnich firm: jak zapewnić efektywną ochronę?

Cyberbezpieczeństwo dotyczy wszystkich sektorów biznesu – niezależnie od rozmiaru. Niestety małe firmy często bagatelizują ryzyko, co stanowi dodatkowe zaproszenie dla atakujących.
Z badań wynika, że pracownik małej firmy może paść ofiarą socjotechniki z prawdopodobieństwem wyższym o 350% w porównaniu z jego odpowiednikiem z korporacji. Wniosek jest prosty – najwyższy czas zacząć stosować solidną ochronę.

W tym artykule przyjrzymy się zagrożeniom dla małych firm i omówimy metody zabezpieczeń.

Małe i średnie firmy: główny cel cyberprzestępców

Cyberprzestępcy doskonale wiedzą, że firmy z sektora MŚP są dla nich idealnym celem. W wielu krajach takie organizacje stanowią znaczną większość całego biznesu, więc atakujący naturalnie kierują swoją uwagę tam, gdzie mogą zyskać najwięcej bez dodatkowych nakładów pracy.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że firmy z sektora MŚP często są podwykonawcami i dostawcami korporacji, dlatego mogą stać się celem ataków przeprowadzanych na cały łańcuch dostaw.
Wg badania przeprowadzonego w 2021 r. przez Symanteca, „71% małych i średnich firm padło ofiarą cyberataku, po którym nie udało im się podnieść”.

Kilka dodatkowych przykładów z Europy:

  • W 2019 r. 75% niemieckich firm padło ofiarą kradzieży danych, szpiegostwa przemysłowego lub sabotażu (źródło: niemieckie stowarzyszenie BITKOM).
  • W czerwcu 2021 r. w Hiszpanii rejestrowano średnio 40 000 cyberataków dziennie, a do najczęstszych celów należały małe i średnie firmy oraz administracja publiczna. Najbardziej ucierpiały takie sektory jak: ubezpieczenia telekomunikacja, media, technologia, produkcja oraz bankowość.

Dobra ochrona jako przewaga konkurencyjna

Duża organizacja może ze sporym prawdopodobieństwem przetrwać cyberatak. A co z mniejszą strukturą?

Działania cyberprzestępców będą znacznie bardziej dotkliwe dla małych firm niż dla korporacji, które zazwyczaj posiadają własne działy bezpieczeństwa, będące w stanie sprawnie radzić sobie z incydentami. Firmy z sektora MŚP mogą ucierpieć znacznie bardziej, a skutki ataków mogą być katastrofalne, łącznie z całkowitym zatrzymaniem funkcjonowania i dużymi stratami finansowymi.
Wg badania przeprowadzonego przez francuską organizację MEDEF, w 2020 r. „20% małych firm poniosło w wyniku cyberataku straty przewyższające 50 000 euro, a w 13% przypadków straty przekroczyły 100 000 euro”.

Położenie nacisku na bezpieczeństwo IT pozwala zatem firmie na uzyskanie znacznej przewagi konkurencyjnej i gwarantuje zachowanie stabilności funkcjonowania poprzez przewidywanie/unikanie strat.

Wdrożenie solidnej ochrony dodatkowo zabezpiecza reputację firmy. Jak wiadomo, zaatakowane organizacje często tracą klientów i kontrahentów, a także muszą przeznaczać olbrzymie nakłady na odbudowywanie zszarganego wizerunku. Wszystko to może faworyzować konkurencję.

Cyberatak ma bezpośrednie przełożenie na zysk, miejsca pracy i – mówiąc ogólnie – na całe życie firmy.

Efekt bumerangu

Małe i średnie firmy często działają jako podwykonawca lub dostawca, co sprawia, że są narażone na jeszcze więcej cyberataków – przestępcy mogą chcieć wykorzystać takie organizacje, by dostać się do sieci ich większych kontrahentów.

Co równie istotne, wszystkie firmy – niezależnie od rozmiaru – muszą dbać o bezpieczeństwo swoich klientów – są do tego zobligowane prawnie. Ponadto korporacje coraz częściej żądają od swoich mniejszych kontrahentów informacji o stosowanych zabezpieczeniach IT, a niespełnienie określonych standardów może decydować o zerwaniu współpracy.

Raport opublikowany w 2021 r. przez firmę Acronis ujawnia, że „4 na 5 firm doświadczyło cyberataku w wyniku podatności dostępnych w ekosystemach dostawców lub podwykonawców”.

Wybór rozwiązania bezpieczeństwa

TEHTRIS: rozwiązanie dla małych firm

Koszt cyberataku może być wysoki, jednak cena ignorowania konieczności zapewnienia należytej ochrony może być jeszcze bardziej dotkliwa. Niestety firmy często kierują się kategoriami zysków i zwrotu z inwestycji, a sprzeczności między „kulturą ryzyka” i „kulturą produktywności” nie sprzyjają wdrażaniu zabezpieczeń. Konieczna jest zatem zmiana sposobu myślenia o bezpieczeństwie IT – należy je zacząć traktować jako jeden z warunków koniecznych osiągnięcia produktywności.

Wybór rozwiązania bezpieczeństwa nie jest prostym zadaniem i dlatego TEHTRIS pomaga małym i średnim firmom dopasowując swoje rozwiązania do ich infrastruktury.
Produkt TEHTRIS OPTIMUS łączy w jednym pakiecie możliwości EDR (Endpoint Detection & Response) z efektywnością technologii antywirusowych następnej generacji, dzięki czemu w czasie rzeczywistym neutralizuje znane i nieznane zagrożenia bez konieczności interakcji człowieka.

Połączenie tych technologii daje dostęp do wszystkich technologii rozwijanych przez firmę TEHTRIS od 2012 r., łącznie z CTI, piaskownicami, bazami antywirusowymi oraz sztuczną inteligencją Cyberia.

TEHTRIS OPTIMUS to gotowe do użycia rozwiązanie cyberbezpieczeństwa zaprojektowane z myślą o potrzebach małych i średnich firm.
Wymagania sektora MŚP spełnia także rozwiązanie TEHTRIS XDR Platform, które pozwala na:

  • dostosowywanie reguł wykrywania dzięki dostępowi do eksperckiej wiedzy o cyberzagrożeniach,
  • zwiększenie wydajności firmy dzięki neutralizacji zagrożeń z użyciem hiperautomatyzacji,
  • łatwą integrację z siecią firmy.

Cyberhigiena

Poza stosowaniem solidnej ochrony i typowymi dobrymi praktykami, takimi jak korzystanie z menedżera haseł oraz uwierzytelniania dwuskładnikowego czy ograniczanie dostępu do zasobów firmy, zalecamy:

  • regularne tworzenie kopii zapasowych firmowych danych,
  • przygotowanie planu ciągłości działania firmy,
  • regularne zwiększanie świadomości personelu w zakresie cyberzagrożeń.

Małe i średnie firmy cechują się coraz większą dojrzałością, jednak w dalszym ciągu wymagają wsparcia, by kultura bezpieczeńtwa stała się czymś oczywistym. TEHTRIS pracuje każdego dnia, by dostosowywać swoje rozwiązania do wszystkich firm niezależnie od ich rozmiaru.

[1] Barracuda Networks, 2022 r.
[2] Raport poświęcony cyberzagrożeniom opublikowany w 2021 r. przez firmę Acronis
[3] Usine Digitale, badanie poświęcone stratom wynikającym z cyberataków
[4] Wg badania opublikowanego 18 listopada 2020 r. przez organizację Gartner

Źródło: tehtris.com/en/blog/cybersecurity-for-smbs-how-to-protect-yourself-effectively