GTS Poland przedstawił najkorzystniejszą ofertę i wdrożył w PFRON usługę zarządzanego hostingu dedykowanego wraz z platformą wirtualizacyjną. W oparciu o dostarczone rozwiązanie działać będzie aplikacja obsługująca jedno z najważniejszych rozwiązań informatycznych tej instytucji - system obsługi dofinansowań i refundacji środków.

Usługa zarządzanego hostingu dedykowanego stanowiła podstawę do stworzenia redundantnej chmury prywatnej. To bezpieczne i elastyczne środowiska IT, przygotowane wyłącznie dla potrzeb PFRON-u. Chmura jest osadzona w dwóch centrach danych GTS. Dostęp do danych gromadzonych w chmurze zapewnia łącze telekomunikacyjne doprowadzone do siedziby Funduszu. Dodatkowo, zapewniony został dostęp do Internetu.

„Bardzo cieszy nas kolejna realizacja GTS Poland na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poprzednio zbudowaliśmy dla tego Klienta sieć korporacyjną. Tym razem, możemy służyć naszymi kompetencjami z obszaru usług wirtualnych. Mamy nadzieję, że usługa chmury prywatnej, którą można dowolnie rozwijać, ponieważ nie ma ograniczeń natury fizycznej, spełni oczekiwania tej instytucji i zapewni jej niezakłóconą realizację zadań statutowych”

– podsumowuje Piotr Sieluk, CEO GTS Poland.

Oprócz GTS w przetargu udział brały takie firmy jak: Fujitsu Technology, K2 Internet i EO Networks.

Źródło: GTS