Kongres Bezpieczeństwa Sieci

13 kwietnia 2022 r. odbędzie się kolejna edycja Kongresu Bezpieczeństwa Sieci. Jak zwykle będzie to okazja do wysłuchania wystąpień specjalistów oraz poszerzenia wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • cyberprzestępczość,
 • zagrożenia czyhające w sieci,
 • wyzwania stojące przed specjalistami od bezpieczeństwa IT,
 • sposoby zapobiegania cyberatakom oraz wyciekom informacji,
 • kierunki rozwoju zagrożeń,
 • prawne aspekty cyberbezpieczeństwa,
 • VPN-y, firewalle i secure maile.

Swoją wiedzą podzielą się osoby, które na co dzień stają przed wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego.

KONGRES SKIEROWANY JEST DO:

 • osób odpowiedzialnych za strategię i utrzymanie bezpieczeństwa w firmie,
 • dyrektorów/specjalistów/managerów ds. bezpieczeństwa IT,
 • osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji dotyczących wyboru i zakupu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa,
 • przedstawicieli firm, które w swojej działalności gospodarczej korzystają z sieci, rozliczeń internetowych itp.,
 • szerokiego kręgu firm i instytucji wykorzystujących nowoczesne technologie: branży bankowej i finansowej, przemysłu, telekomunikacji, administracji i sektora publicznego, ubezpieczeniowej, energetyki, branży usługowej.

Wydarzenie to będzie z pewnością źródłem wielu ciekawych i użytecznych informacji.

Agenda oraz bezpłatna rejestracja dostępne są na stronie konferencji: https://www.gigacon.org/kongres-bezpieczenstwa-sieci-042022.

Źródło: GigaCon