Bezpłatne Webinarium pt. Monitoring i diagnostyka procesów BPM w praktyce

24 marca 2022 r. odbędzie się spotkanie online, dzięki któremu będzie można poznać praktyki w doskonaleniu procesów oraz możliwości narzędzi do monitoringu i diagnostyki platformy BPM. Uczestnicy dowiedzą się, jak kontrolować procesy, aby stale zwiększać ich efektywność, a co za tym idzie — również efektywność firmy.

Automatyzowanie procesów na platformie BPM buduje przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw. Po zastosowaniu automatyzacji wymagane jest jednak jej ciągłe usprawnianie. Co zatem robić, by nie tracić z oczu satysfakcji pracowników i klientów? Receptą jest doskonalenie i optymalizacja procesów przy wykorzystaniu narzędzi monitorujących nowoczesnej platformy BPM. Daje to możliwość identyfikacji potrzeb, które wymagają usprawnień, co przekłada się na ciągłe doskonalenie jakości pracy całej organizacji.

Dzięki Webinarium będzie można dowiedzieć się, dlaczego monitorowanie i diagnostyka procesów biznesowych są tak istotne w kontekście działania przedsiębiorstwa. Automatyzacja procesu bez jego stałej optymalizacji nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

Doświadczeni eksperci pokażą najlepsze praktyki i zasady stosowane w optymalizacji procesów. Przedstawią także, jak korzystać z zaawansowanych narzędzi do monitorowania i diagnozowania procesów biznesowych tak, aby zwiększać wydajność pracy przedsiębiorstwa.

Podczas Webinarium omówione zostaną poniższe zagadnienia:

  • analizy danych,
  • analiza przebiegu procesów,
  • Identyfikacja wąskich gardeł,
  • diagnostyka zakleszczania procesów i podprocesów,
  • wykorzystanie „heat map” do prezentowania przebiegu procesów,
  • możliwość trackowania i symulacji zaprojektowanego procesu,
  • definiowanie alertów, ich wizualizacja i wysyłka do zainteresowanych,
  • process mining,
  • przygotowanie raportów kontrolnych z użyciem designera WYSIWYG.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Webinarium rozpocznie się we czwartek, 24 marca 2022 r., o godzinie 11:00 i będzie miało formułę online.

Strona internetowa wydarzenia: http://pureconferences.pl/webinar-domdata

Bezpłatna rejestracja: http://pureconferences.pl/webinar-domdata

Źródło: Pure Conferences