Bezpłatna konferencja on-line Workflow Trends

Już 24 lutego 2022 r. odbędzie się konferencja on-line dotycząca metod i rozwiązań przyspieszających procesowanie dokumentów oraz przepływ informacji w firmie.

Digitalizacja obiegu dokumentów oraz procesów biznesowych ma coraz większy wpływ na sprawne funkcjonowanie firm oraz instytucji. Tradycyjny obieg dokumentów, najczęściej niedostosowany do potrzeb organizacji, prowadzi do wielu problemów w komunikacji, opóźnień w płatnościach i realizacji zleceń oraz pogorszenia relacji z kontrahentami. Warto poznać rozwiązania, które pozwolą usprawnić procesy administracyjne.

Podczas zimowej edycji wydarzenia poznamy odpowiedź na pytanie, jaki wpływ mają systemy elektronicznego obiegu dokumentów na optymalizację oraz usprawnienie pracy przedsiębiorstw. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się m.in.:

  • jak przygotować organizację do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów,
  • po co workflow jest potrzebny firmie,
  • co zrobić, aby architektura systemu workflow i polityka zarządzania informacją stały się czynnikiem sukcesu wdrożenia,
  • co należy wiedzieć o elektronizacji dokumentów z perspektywy ochrony danych osobowych.

Efektywnie funkcjonujące przedsiębiorstwo to konsekwencja wyboru odpowiednich rozwiązań. Systemy zarządzania obiegiem dokumentów oraz procesami biznesowymi z pewnością można uznać za niezbędne narzędzia prowadzące do synonimu sprawnie funkcjonującej organizacji. Spotkanie będzie idealnym miejscem do wymiany doświadczeń oraz dyskusji z ekspertami branżowymi.

Aby wziąć bezpłatny udział w konferencji, należy zarejestrować się na stronie: https://workflowtrends.pl/#rejestracja.

Uwaga: liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja rozpocznie się 24 lutego 2022 roku o godzinie 9:30. Strona internetowa wydarzenia: https://workflowtrends.pl/.

Źródło: Pure Conferences