Bezpłatna konferencja pt. Business Intelligence Trends

Już 8 grudnia odbędzie się konferencja będąca najważniejszym spotkaniem praktyków analityki biznesowej oraz ekspertów zajmujących się zarządzaniem danymi. Spotkanie będzie miało formułę online i będzie skoncentrowane wokół takich tematów jak Data Science, Machine Learning, Artifical Intelligence czy Data Lakes. Wystąpienia wybitnych prelegentów będą gwarancją kompleksowego omówienia najważniejszych aspektów analityki biznesowej i napotykanych problemów zarządzania danymi z wielu perspektyw.

Wśród wystąpień m.in.:

  • Data Vault – co to jest i jakie daje możliwości? - Dariusz Kowalski, Santander
  • Active Intelligence - czy człowiek jest jeszcze potrzebny? - Przemysław Żukowski, Data Wizards
  • Skuteczny controlling procesów - Łukasz Kubicki, Alcon
  • Metadane - czyli jak odnaleźć informacje w BigData? - Jarosław Żeliński, IT Consulting
  • Wykorzystanie Data Science w biznesie – najlepsze praktyki - Dariusz Koncewicz

Konferencja pomoże słuchaczom nabyć niezbędną wiedzę umożliwiającą udoskonalenie zarządzania wydajnością w organizacji. Podczas spotkania jego uczestnicy wymienią się doświadczeniami dotyczącymi kierunkami rozwoju Business Intelligence oraz dowiedzą się, jak opracować skuteczne metody BI oraz które z nich wdrożyć w celu poprawy jakości pracy z danymi. Biorąc udział w wydarzeniu, nabędziesz merytoryczną wiedzę dającą szerokie spojrzenie na rynek oraz najnowsze trendy zarządzania danymi.

Spotkanie będzie idealnym miejscem do wymiany doświadczeń oraz dyskusji z ekspertami branżowymi.
Aby wziąć bezpłatny udział w konferencji, wystarczy zarejestrować się na stronie: https://bitrends.pl/#rejestracja

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Środa, 8 grudnia 2021 r., godzina 9:30
Strona internetowa wydarzenia: https://bitrends.pl/

Źródło: Pure Conferences