Kongres Bezpieczeństwa Sieci

Podczas konferencji poruszone zostaną następujące tematy:

  • cyberprzestępczość,
  • zagrożenia czyhające w Sieci,
  • wyzwania stojące przed specjalistami od bezpieczeństwa IT,
  • sposoby zapobiegania cyberatakom oraz wyciekom informacji,
  • kierunki rozwoju zagrożeń,
  • prawne aspekty cyberbezpieczeństwa,
  • VPN-y, firewalle i secure maile.

Wiedzą wymieniać się będziecie z praktykami, którzy na co dzień stają przed wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Kongres skierowany jest do osób odpowiedzialnych za strategię i utrzymanie bezpieczeństwa w firmie, dyrektorów/specjalistów/menedżerów ds. bezpieczeństwa IT, osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji dotyczących wyboru i zakupu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, firm, które w swojej działalności gospodarczej korzystają z sieci, rozliczeń internetowych itp., szerokiego kręgu firm i instytucji wykorzystujących nowoczesne technologie: branży bankowej i finansowej, przemysłu, telekomunikacji, administracji i sektora publicznego, ubezpieczeniowej, energetyki, branży usługowej.

Mamy nadzieję, że to wydarzenie będzie źródłem wielu inspiracji. Zapraszamy do rejestracji.

Agenda oraz bezpłatna rejestracja dostępne są na stronie konferencji: https://gigacon.org/event/kbs_2021/.

Źródło: GigaCon