Administrator Danych Osobowych – definicja i podstawowe obowiązki

Jednym z podstawowych zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych jest ustalenie kto jest Administratorem Danych Osobowych (w skrócie ADO) i jakie w związku z tym spoczywają na nim obowiązki.

Zbiory danych osobowych – interpretacja definicji ustawowej

Gdy wiemy już co to są dane osobowe to kolejnym elementem istotnym do analizy jest definicja „zbioru danych osobowych”. Jest tak dlatego ponieważ ustawa o ochronie danych osobowych ma przeważająco zastosowanie właśnie do zbiorów danych osobowych.

Polityka bezpieczeństwa informacji

Przedsiębiorstwo, które gromadzi dane osobowe, zobowiązane jest opracować i stosować dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ich ochronę.

Dane osobowe – interpretacja definicji ustawowej

Rozważając problematykę ochrony danych osobowych należy zacząć od definicji tego pojęcia, czyli pytania: czym tak naprawdę są „dane osobowe”?.

Szantaż w Sieci

W artykułach dotyczących bezpieczeństwa coraz częściej spotykamy się z nowymi pojęciami. O ile w niektórych z nich możemy domyślić się z kontekstu, czym tak naprawdę mogą być nieznajome dla nas „słówka”, o tyle w niektórych publikacjach nie ma słowa wyjaśnienia na ich temat

Clickjacking, Cookiejacking, czyli porwania w sieci

W artykule prezentowane są dwa zagrożenia, które zasługują na uwagę ze względu na ich szczególną efektywność w popularnych serwisach internetowych.
Powrót na górę Copyright © 2019 DLP Expert Sp. z o.o.