Budowa Centrów Przetwarzania Danych - co warto wiedzieć, zanim wmurujesz kamień węgielny

– czyli co warto wiedzieć, zanim wmurujesz kamień węgielny na budowie.

Czy budowa Centrum Przetwarzania Danych (CPD) rzeczywiście jest wyzwaniem?

Wydawałoby się, że trzeba tylko wstawić kilka serwerów do pomieszczenia, uruchomić klimatyzację i powiesić przy drzwiach tabliczkę „DataCenter” – gotowe! Mamy centrum przetwarzania danych, może nie z prawdziwego zdarzenia, ale wystarczy na nasze potrzeby… Tu zazwyczaj powstaje pierwszy problem: skalowalność. Objawia się on prozaicznie - po utworzeniu CPD na miarę naszych potrzeb stało się coś okropnego. Mianowicie, kiedy już świadczone przez nas usługi zyskały uznanie rynku i stały się popularne, wybudowana pół roku temu, nasza błyszcząca nowością serwerownia przestaje nam wystarczać, a my musimy wybudować nowe „DataCenter”. Tak więc może jednak warto pochylić się nad tematem prawdziwego CPD dłuższą chwilę?

Przed wyzwaniem budowy Centrum Przetwarzania Danych staje coraz więcej organizacji.

Przedsięwzięcie budowy centrum warto zaplanować, a zrobić to należy od podstaw. Proponuję zacząć od określenia celu danej jednostki i listy konkretnych zadań (dostarczanych usług) jej przypisanych. Wyszczególnienie usług pozwoli nam przygotować przynajmniej zgrubne wymiarowanie zapotrzebowania na infrastrukturę. Jeśli oczekujemy, że dane centrum wystarczy na kolejne lata, warto pomyśleć o rozwoju infrastruktury w dwóch wariantach: optymistyczny i pesymistyczny. Gdzieś pomiędzy będzie plasowała się rzeczywistość.

Planowanie infrastruktury możemy podzielić na kilka etapów.

Planowanie infrastruktury bazowej: powierzchnia, możliwe zasilanie podstawowe, przyłącze sieciowe, rdzeniowa warstwa sieciowa, zasilanie awaryjne, skalowalność systemu podtrzymania zasilania bateryjnego, strategia chłodzenia. Kolejne ważne elementy to zarządzanie i bezpieczeństwo, czyli: kontrola dostępu, zabezpieczenia przeciwpożarowe, monitoring, procedury i procesy związane z obsługą CPD oraz systemy monitorowania i zarządzania infrastrukturą. W tym momencie warto się zastanowić nad ewentualnym wykorzystaniem chmury. Powyższe elementy należy dobierać według optymistycznego planu rozwoju infrastruktury, ponieważ to one będą decydowały, czy nadal będziemy mieścili się w naszym CPD. Skalowanie tych elementów nie jest proste, zatem krytycznym jest dobranie właściwych parametrów przy starcie projektu. Migracja wymuszona w trakcie projektu może bardzo negatywnie wpłynąć na opłacalność całego przedsięwzięcia.

Planowanie infrastruktury fizycznej: aktualne zasilanie, aktualne zasilanie bateryjne - UPS, stelaże serwerowe (szafy Rack), sieć warstwy dystrybucyjnej, chłodzenie zgodne ze strategią, strategia wykonywania kopii zapasowych, strategia SAN. Skalowanie tych elementów jest możliwe w ramach planu infrastruktury bazowej, jednak może być uciążliwe – wymagać okien serwisowych, a nawet wyłączenia aktualnie działającej infrastruktury. Infrastruktura fizyczna powinna być planowana „na wyrost” w oparciu o średni (pomiędzy optymistycznym i pesymistycznym) plan wzrostu na najbliższy rok – dwa lata. Okres planowania będzie zależał od sposobu skalowania infrastruktury fizycznej. Im bardziej skalowanie infrastruktury będzie inwazyjne i wymagało będzie przestojów, tym na dłuższy okres powinniśmy planować. Celem jest balans pomiędzy kosztem inwestycji a kosztem niedostępności infrastruktury w trakcie rozbudowy. Planowanie infrastruktury właściwej: moc obliczeniowa, sieć LAN na poziomie warstwy dostępowej, sieć i pojemność dyskowa zgodna ze strategią SAN, zarządzanie poszczególnymi elementami, monitoring i automatyzacja zgodnie z założeniami infrastruktury bazowej. Skalowalność infrastruktury właściwej powinna być maksymalnie przeźroczysta dla otoczenia i obecnie działającej infrastruktury, ponieważ ta część infrastruktury będzie rosła wraz ze wzrostem naszego zapotrzebowania na moc obliczeniową i pojemność dyskową.

Wyżej wymienione warstwy infrastruktury (bazowa, fizyczna i właściwa) mogą nakładać się na siebie w pewnych obszarach w zależności od skali przedsięwzięcia i rozwiązań, które zastosujemy.

W cyklu życia Centrum Przetwarzania Danych dział IT będzie miał najwięcej do czynienia z infrastrukturą właściwą, ponieważ to ona będzie dynamicznie się zmieniała w zależności od potrzeb i właśnie ona będzie wymagała największego zaangażowania, jeśli chodzi o warstwę zarządzania i monitoringu.

Jak przygotować infrastrukturę właściwą, by jej rozwój nie był problematyczny?

Budowa Centrów Przetwarzania Danych
Budowa Centrów Przetwarzania Danych

Odpowiedź jest prosta – powinniśmy ją zaplanować. Warto się zastanowić, jak powinna wyglądać infrastruktura początkowa i jakimi blokami będzie ona rozbudowywana w przyszłości. Podział infrastruktury na bloki rozbudowy uprości proces integracji nowych bloków z istniejącą infrastrukturą. Możemy mieć klika rodzajów bloków rozbudowy, np.: blok rozbudowy pamięci masowej, mieszany blok rozbudowy, blok rozbudowy mocy obliczeniowej, blok rozbudowy mocy obliczeniowej pod systemy krytyczne. Ilość typów będzie zależała od zadań CPD oraz jego wielkości, nie warto jednak przekraczać ilości 7, aby nie powodować zbytnich komplikacji.

Infrastruktura właściwa dla średniej wielkości CPD

Początkową część infrastruktury właściwej warto oprzeć o system IBM PureFlex. Rozwiązanie to jest przygotowywane według wytycznych klienta, jednocześnie jest integrowane i testowane w fabryce IBM. System PureFlex jest dostarczany do serwerowni w szafie Rack, zatem jedyne, co należy zrobić, by uruchomić system, to podłączyć go do zasilania oraz sieci warstwy dystrybucyjnej lub rdzeniowej. Takie podejście skraca czas wdrożenia początkowej infrastruktury właściwej do minimum, jednocześnie eliminuje ryzyko związane z procesem fizycznej i logicznej integracji elementów. Dosłownie w pierwsze dni od dostawy sprzętu Centrum Przetwarzania Danych może zacząć działać produkcyjnie.

Kluczowym wyróżnikiem systemów z rodziny PureSystems jest elastyczne zarządzanie zawarte w module Flex System Manager (FSM). To dzięki FSM heterogeniczny system złożony z elementów oferujących moc obliczeniową o architekturze RISC i x86, pamięć masową, sieci LAN/SAN i różnego rodzaju warstwy wirtualne jest reprezentowany jako spójna całość, zarządzana z jednego miejsca. To właśnie z użyciem FSM będzie wdrażana automatyzacja procesów niezależnie od tego, czy proces będzie dotyczył warstwy wirtualnej, czy fizycznej, a może będzie rozciągnięty pomiędzy nimi. FSM umożliwi uzyskanie maksymalnych korzyści z połączenia strategii zarządzania silosowego, gdzie każdy administrator zajmuje się swoim typem systemów, i heterogenicznego, ułatwiającego szybkie tworzenie kolejnych systemów. Prostota zarządzania, elastyczność i zgodność z założonymi politykami jest kluczowa dla poprawnego funkcjonowania CPD. Te wszystkie elementy można zaimplementować za pomocą Flex System Managera.

Rozbudowa infrastruktury właściwej powinna się odbywać blokami, by łatwiej było oszacować koszt takiej czynności: tak bezpośredni koszt zakupu elementów infrastruktury, jak również ten związany z nakładem pracy niezbędnym na wykonanie rozbudowy zgodnie z obowiązującymi procedurami (instalacja, integracja). Myśląc o rozbudowie, warto pamiętać o kasetowym rozwiązaniu IBM Flex System, które jest podstawą zintegrowanej infrastruktury PureSystems. Wszystkie elementy dostępne w ramach Flex System w sposób naturalny integrują się z warstwą zarządzania dostarczaną przez FSM, zatem cały proces skalowania może odbywać się w oparciu o zautomatyzowane procesy. Flex System dostarcza nowoczesną platformę sprzętową, projektowaną z myślą o kolejnych dziesięciu latach w IT. To jest doskonały sposób na ochronę inwestycji, zabezpieczenie, którego potrzebujemy przy budowie nowoczesnego CPD.

Autorem tekstu jest Artem Rusin, Konsultant techniczny IBM PureSystems

DLP expert magazyn
DLP expert 2/2013

Tekst pochodzi z magazynu DLP expert 2/2013 (5)- który bezpłatnie można pobrać ze strony: https://www.dlp-expert.pl/magazine

Źródło: Redakcja