DLP - Data Leak Prevention - to nic innego jak ogół technologii informatycznych służących do ochrony przed utratą informacji czy utratą kontroli nad danymi. Określenie DLP po raz pierwszy na rynku pojawiło się w 2006 roku i w ciągu ostatnich lat stało się znaczącą częścią rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo IT przedsiębiorstw i instytucji.

Ochrona informacji i danych przed dostępem osób niepowołanych jest jednym z większych wyzwań przed jakimi stoją obecnie przedsiębiorstwa i instytucje. Ilość raportowanych przypadków naruszeń poufności danych stale wzrasta.

DLP jest technologią dość nową i nie kończy się jedynie na wdrożeniu rozwiązań zapobiegającym atakom z zewnątrz. DLP to nie tylko odpowiednie rozwiązania informatyczne w firmowej sieci ale także odpowiednia polityka bezpieczeństwa i edukacja czynnika ludzkiego. Ciągle to nieświadomość pracowników jest najczęstszą przyczyną wycieku poufnych informacji.

O tym właśnie będziemy pisać.

Postaramy się dostarczać aktualne informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz ochrony przed niebezpieczeństwem wypływu informacji.

Chcemy aby informacje nasze, pomagały chronić informacje Wasze.

Chcemy aby świadomość wartości informacji zaistniała.