SOAR

Automatyzacja, orkiestracja i optymalizacja Twojego cyberbezpieczeństwa

TEHTRIS został uznany reprezentatywnym producentem w branży w raporcie 2021 Market Guide for Extended Detection and Response.

Hiperautomatyzacja w rękach Twoich specjalistów

Podczas walki z cyberatakami jedną z kluczowych kwestii jest oszczędność czasu. W tym celu firma TEHTRIS zaprojektowała swój pakiet SOAR, który został w pełni zintegrowany z rozwiązaniem TEHTRIS XDR Platform, co daje możliwość orkiestracji narzędziami cyberbezpieczeństwa i automatyzacji działań. W połączeniu ze sztuczną inteligencją CYBERIA możliwe jest korzystanie z hiperautomatyzacji wykrywania, nadawania kontekstu i reagowania na incydenty.  

Dzięki takim narzędziom Twoi specjaliści zostaną uwolnieni od wykonywania rutynowych, powtarzających się zadań i zyskają możliwość szybszego reagowania na cyberataki.  

Piktogram : SOAR

Generuj własne zasady ochrony

Pakiet TEHTRIS SOAR daje Ci możliwość tworzenia własnych scenariuszy reagowania i generowania kontekstu, co pozwala na znaczne przyspieszenie prac dochodzeniowych.  

Scenariusze są dostępne po instalacji rozwiązania TEHTRIS XDR Platform. Możliwość ich łatwego konfigurowania pozwala na znaczne zoptymalizowanie Twojego cyberbezpieczeństwa. 

Łącz swoje rozwiązania cyberbezpieczeństwa

Aby zmaksymalizować bezpieczeństwo Twojej infrastruktury, TEHTRIS SOAR pozwala na zarządzanie i łączenie ze sobą różnych narzędzi ochrony (także pochodzących od innych producentów, np. Proofpoint czy Zscaler). Dzięki interakcji narzędzi w ramach rozwiązania TEHTRIS XDR Platform Twoja ochrona może w pełni korzystać z koncepcji hiperautomatyzacji.

Piktogram : SOAR Robot

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie TEHTRIS SOAR?

Piktogram: strzałka na środku tarczy w kształcie koła zębatego

Zwiększona efektywność ochrony i mniejszy
czas reakcji

Piktogram: Zegar

Natychmiastowy dostęp do pakietu SOAR dzięki jego pełnej integracji z rozwiązaniem TEHTRIS XDR Platform

Piktogram: Barometr

Inteligentne scenariusze reagowania,
które możesz dowolnie dostosowywać

Odtwórz film
Przejście Data Center do TEHTRIS EDR stawia na lepszą ochronę firmy przed cyberatakami

Zapewnij suwerenność i integralność swoich danych

Firma TEHTRIS od 2010 r. wdraża innowacje i udoskonala swoje technologie cyberbezpieczeństwa w ramach różnych modułów rozwiązania TEHTRIS XDR Platform.


 

* © 2020 MITRE Corporation. Niniejsze materiały zostały poddane reprodukcji oraz dystrybucji za zgodą firmy MITRE Corporation.

** Gartner oraz Market Guide są zarejestrowanymi znakami handlowymi organizacji Gartner Inc. i/lub podmiotów stowarzyszonych na terenie Stanów Zjednoczonych oraz globalnie. Znaki te zostały użyte w niniejszych materiałach za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Gartner Market Guide for Extended Detection and Response, Craig Lawson, Peter Firstbrook, Paul Webber, 8 listopada 2021 r.
TEHTRIS został uznany reprezentatywnym producentem w branży w raporcie 2021 Market Guide for Extended Detection and Response.

Gartner Innovation Insight for Unified Endpoint Security, Rob Smith, Dionisio Zumerle, 12 grudnia 2020 r.,
Gartner Market Guide for Mobile Threat Defense, Dionisio Zumerle, Rob Smith, 29 marca 2021 r.,
Recenzje publikowane w ramach programu Gartner Peer Insights obejmują subiektywne opinie użytkowników końcowych, publikowane w oparciu o ich doświadczenia i nie stanowią opinii organizacji Gartner ani podmiotów z nią stowarzyszonych.