Gęsta sieć aplikacji obciąża departamenty IT i zaburza ich konkurencyjność

Badanie z udziałem ponad 1 000 CIOs (Chief Information Officers, dyrektorzy działów IT) i doświadczonych decydentów IT przeprowadzone przez firmę Capgemini, jedną z wiodących globalnych firm oferujących usługi konsultingowe, technologie informatyczne i outsourcingowe wykazało, że w międzynarodowych organizacjach sieć powiązanych aplikacji staje się coraz bardziej skomplikowana, co obciąża departamenty IT i hamuje transformację cyfrową.

Jak wynika z badania, w ciągu ostatnich trzech lat liczba decydentów IT uważających, że ich biznes wykorzystuje więcej aplikacji niż tego potrzebuje, zwiększyła się z jednej trzeciej (34%) do połowy (48%) badanych. Tylko 37% ankietowanych uważa, że większość używanych aplikacji jest krytyczna dla ich biznesu. Prawie trzy czwarte (73%) sądzi, że przynajmniej jedna piąta aplikacji w ich firmach dostarcza zbliżonej funkcjonalności, która mogłaby zostać skonsolidowana, a kolejnych 57% przyznaje, że przynajmniej jedna piąta aplikacji powinna być wycofana lub zastąpiona innymi.

Zaobserwowane zjawisko nie stanowi problemu jedynie dla działów IT, lecz jest także problemem biznesowym. Badania wykazały, że 60% doświadczonych decydentów IT uważa, iż najcenniejszym wsparciem firmy jest wdrażanie nowych technologii w ich departamentach. Znacząca liczba badanych organizacji już wdrożyła rozwiązania Cloud Computing’u (56%), mobilne (54%), społecznościowe (41%) oraz Big Data (34%). Jednakże, brak unowocześniania środowisk aplikacyjnych skutkuje tym, że działy IT nie mają potencjału do zwiększania konkurencyjności poprzez wykorzystanie powyższych rozwiązań. 76% badanych wskazuje unowocześnianie środowisk aplikacyjnych jako ważne do realizacji celów ich organizacji.

“Źle zorganizowane, przeciążone i przestarzałe środowiska aplikacyjne, obciążające przepustowość i marnujące pieniądze, wydają się irytować zespoły IT, ale ostatecznie nie powinny być problemem dla biznesu ”,

komentuje Ron Tolido, CTO Application Services Capgemini w Europie kontynentalnej.

„Ale w świecie, w którym wszystkie obszary organizacyjne dążą do transformacji cyfrowej – i są zależne on tempa wdrożeń rozwiązań mobilnych, społecznościowych, Big Data i Cloud’owych dla osiągnięcia przewagi rynkowej – dobrze zorganizowane środowiska aplikacyjne nagle stają się elementem o znaczeniu strategicznym dla całej organizacji. ”

Badanie dowodzi również, że podczas gdy zachodnie organizacje borykają się ze spuścizną przestarzałych i nieużywanych aplikacji, rynki rozwijające się czerpią korzyści z ich relatywnie młodego środowiska aplikacyjnego. Kraje takie jak Finlandia i Norwegia określają poziom zrozumienia pomiędzy IT a biznesem jako poniżej średniej (tylko odpowiednio 64% i 69% respondentów uważa, że współpraca jest zadowalająca), podczas gdy 92% respondentów z Brazylii, Indii i Chin określa za satysfakcjonujący poziom współpracy pomiędzy tymi dwoma obszarami.

Ron Tolido kontynuuje:

“Należy zauważyć, że gospodarki o wysokim wzroście mają znaczącą przewagę w kontekście zapewniania środowisk aplikacyjnych zbiegających się z celami biznesowymi. To może dać im przewagę podczas podejmowania inicjatyw transformacji cyfrowej oraz może oznaczać ważną przewagę konkurencyjną nad zachodnimi rywalami biznesowymi.”

Wnioski raportu Capgemini 2014 Application Landscape są oparte na sondażu przeprowadzonym w 12 językach wśród 1,116 CIOs i decydentów IT wysokiego szczebla, w firmach różnej wielkości i o dużej różnorodności branż. Raport obejmuje 16 krajów, w tym 73% respondentów pochodzi z gospodarek wysoko rozwiniętych (Australia, Europa, USA), a kolejne 27% z rynków szybko rozwijających się (Brazylii, Chin, Indii).

Dodatkowo, wyniki raportu czerpią z rozległych prac zrealizowanych w ramach programu WARP (Program Szerokątnego Usprawniania Aplikacji, Wide-angle Application Rationalization Program) firmy Capgemini. WARP jest sprawdzonym rozwiązaniem Capgemini służącym do usprawniania aplikacji i transformacji IT, w którym specjalizuje się Centrum Doskonałości WARP. W powyższym zakresie Capgemini przez ostatnie 4 lata wspierała 150 klientów oraz przeanalizowała ponad 30 000 aplikacji, dzięki czemu aktualnie dysponuje kluczowymi porównaniami dla krytycznych wskaźników IT.

Więcej informacji w formie elektronicznej: http://www.capgemini.com/resources/application-landscape-report-2014

Źródło: Capgemini