Cisco: 11-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych do 2018 roku

Według prognoz zawartych w raporcie Cisco® Mobile Visual Networking Index (VNI), w latach 2013-2018 globalny ruch w sieciach mobilnych wzrośnie 11-krotnie i w 2018 r. będzie wynosił 190 eksabajtów* rocznie.

* Eksabajt to miliard gigabajtów.

Prognozowany w najnowszym raporcie Cisco 11-krotny wzrost ruchu w sieciach mobilnych w latach 2013-2018 będzie w głównej mierze wynikiem utrzymującego się dynamicznego wzrostu liczby mobilnych połączeń z Internetem, czy to z poziomu urządzeń osobistych, czy też połączeń M2M (machine-to-machine). Prognozowana liczba tych połączeń w roku 2018 przekroczy 10 miliardów i będzie o 40% większa niż populacja świata, ktora w tym samym roku ma według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych wynosić 7,6 miliarda.

Raport Cisco Mobile VNI przewiduje, że globalny roczny ruch w sieciach mobilnych będzie w 2018 roku 190 razy większy niż cały ruch w sieciach IP (przewodowy i bezprzewodowy) w 2000 roku, i wyniesie 190 eksabajtów, czyli mniej więcej tyle, ile zajęłyby 42 biliony zdjęć zamieszczonych na Instagramie (czyli 15 zdjęć zamieszczanych codziennie przez cały rok przez każdego mieszkańca globu) lub 4 biliony filmów zamieszczanych w serwisie YouTube (czyli 1 film zamieszczany codziennie przez cały rok przez każdego mieszkańca globu).

Główne czynniki globalnego wzrostu ruchu w sieciach mobilnych:

Cisco przewiduje, że w latach 2013-2018 wzrost ruchu w sieciach mobilnych będzie trzy razy szybszy niż wzrost ruchu w sieciach stacjonarnych. Wzrost ten napędzają następujące trendy:

 • Coraz więcej użytkowników urządzeń mobilnych: w roku 2018 będzie na świecie 4,9 mld użytkowników urządzeń mobilnych. W 2013 r. było ich 4,1 mld.

 • Coraz więcej urządzeń i połączeń mobilnych: W roku 2018 liczba mobilnych urządzeń połączonych z siecią przekroczy 10 miliardów, w tym 8 miliardów będą stanowić urządzenia osobiste, a 2 miliardy połączenia typu M2M (machine-to-machine). W roku 2013 liczba mobilnych urządzeń połączonych z siecią (osobistych i M2M) wynosiła 7 miliardów.

 • Coraz szybszy transfer danych w sieciach mobilnych: Średnia szybkość transmisji danych w ujęciu globalnym wzrośnie niemal 2-krotnie: z 1,4 Mb/s w roku 2013 do 2,5 Mb/s w roku 2017.

 • Coraz więcej transmisji wideo: W roku 2018 ruch wideo będzie stanowił 69 % globalnego ruchu w sieciach mobilnych (wzrost z 53 % w roku 2013).

Coraz więcej inteligentnych urządzeń

 • 54 % mobilnych połączeń w roku 2018 będą stanowiły tzw. połączenia inteligentne, w porównaniu z 21 % w roku 2013. Inteligentne urządzenia i połączenia oferują zaawansowane możliwości multimedialne, wysoką moc obliczeniową i wydajność oraz łączność w standardzie 3G lub wyższym.

 • Smartfony, tablety i laptopy bedą w 2018 r. generować 94 % ruchu mobilnego, zaś połączenia M2M 5 %.

 • Ruch mobilny w chmurze wzrośnie 12-krotnie w latach 2013-2018, przy średnim rocznym wzroście wynoszącym 64 %.

Wpływ połączeń Machine-to-Machine (oraz tzw. wearable devices) na wzrost ruchu w sieciach mobilnych

Określenie M2M odnosi się do rozwiązań, które umożliwiają maszynom, czujnikom i innym urządzeniom przewodową i bezprzewodową komunikację bez ingerencji człowieka. Rozwiązania M2M są wykorzystywane m.in. w nawigacji GPS, inteligentnych licznikach, pomagają też np. w śledzeniu towarów w łańcuchu dostaw. Do M2M zalicza się także nową kategorię rozwiązań – tzw. „wearable devices”, czyli urządzenia elektroniczne noszone na ciele, takie jak inteligentne zegarki, okulary, urządzenia monitorujące stan zdrowia i kondycję fizyczną, które mają możliwość łączenia się z siecią czy to bezpośrednio poprzez wbudowane łącza komórkowe, czy też za pośrednictwem innego urządzenia, np. smartfona, przez WiFi czy Bluetooth.

• W 2013 r. połączenia M2M stanowiły niemal 5 % wszystkich połączeń z sieciami mobilnymi i generowały 1 % globalnego mobilnego ruchu w sieci.

• W 2018 r. połączenia M2M stanowić będą niemal 20 % wszystkich połączeń z sieciami mobilnymi i bedą generować niemal 6 % globalnego mobilnego ruchu w sieci.

• W 2013 r. na świecie było 21,7 miliona urządzeń typu wearable, w roku 2018 będzie ich 177 milionów, przy średnim rocznym wzroście wynoszącym 52 %.

4G a wzrost ruchu w sieciach mobilnych

Wielu dostawców usług telekomunikacyjnych na świecie wdraża technologię 4G, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów biznesowych i indywidualnych, dotyczących coraz lepszej jakości usług bezprzewodowych. Na wielu wschodzących rynkach dostawcy usług budują nową infrastrukturę 4G. Z kolei na dojrzałych rynkach uzupełniają lub zastępują istniejącą infrastrukturę i rozwiązania 2G i 3G technologiami 4G.

 • W 2018 roku 4G będzie wspierać 15 % wszystkich połączeń, w porównaniu do 2,9 % w roku 2013.

 • W 2018 roku 4G będzie wspierać 51 % całkowitego ruchu w sieciach mobilnych, w porównaniu z 30 % w roku 2013.

 • W 2018 roku połączenia 4G będą przesyłać 8 eksabajtów danych miesięcznie, w porównaniu z 450 petabajtami w roku 2013.

 • Ruch 4G wzrośnie 18-krotnie w latach 2013-2018, w tempie 78 % rocznie.

Ruch przenoszony do sieci WiFi (tzw. offloading) będzie większy niż ruch w sieciach komórkowych

Termin „offload” odnosi się do ruchu generowanego przez urządzenia mogące działać w dwóch trybach sieciowych: komórkowym i WiFi/small cell. Offloading polega na zmianie trybu łączenia się z siecią z komórkowego na WiFi i small cell. Prognoza dotycząca przenoszenia ruchu do sieci WiFi zawarta w raporcie Cisco VNI (2013-2018) obejmuje ruch z publicznych hot spotów oraz domowych sieci WiFi.

• W 2018 r. więcej ruchu w sieciach mobilnych będzie przenoszone do WiFi (17,3 eksabajta miesięcznie) niż pozostanie w sieciach komórkowych (15,9 eksabajtów miesięcznie).

• W 2018 r. 52 % globalnego ruchu w sieciach mobilnych będzie przenoszone do sieci WiFi/small cell, w porównaniu z 45 % w roku 2013.

Aplikacje mobilne: wideo na czele

Ruch generowany przez aplikacje wideo wzrośnie 14-krotnie w latach 2013-2018 i bedzie to największy współczynnik wzrostu pośród wszystkich kategorii aplikacji mobilnych.

 • W 2018 r. ruch wideo będzie stanowił 69 % całego ruchu w sieciach mobilnych (wzrost z 53 % w roku 2013).

 • W 2018 r. aplikacje webowe będą odpowiadały za 17 % ruchu w sieciach mobilnych (spadek z 28 % w roku 2013).

 • W 2018 r. streaming muzyki będzie stanowił 11 % ruchu w sieciach mobilnych (spadek z 14 % w roku 2013).

 • W 2018 r. współdzielenie plików będzie odpowiadać za 3 % ruchu w sieciach mobilnych (spadek z 4 % w roku 2013).

Trendy w Polsce

 • 10-krotny wzrost ruchu w sieciach mobilnych w latach 2013-2018. Wzrost ten będzie 4-krotnie szybszy niż prognozowany wzrost ruchu w przewodowych sieciach IP w tym samym okresie.

 • Ruch wideo w sieciach mobilnych wzrośnie 14-krotnie w latach 2013-2018, stanowiąc w 2018 roku 66% całego ruchu w sieciach mobilnych (w porównaniu do 51% na koniec roku 2013).

 • W latach 2013-2018 ruch generowany przez smartfony wzrośnie 13-krotnie i w roku 2018 stanowił będzie 75% całego ruchu w sieciach mobilnych.

 • W latach 2013-2018 ruch generowany przez tablety wzrośnie 30-krotnie i w roku 2018 stanowił będzie 11% całego ruchu w sieciach mobilnych (w 2013 r. – 0,4%).

 • W latach 2013-2018 ruch generowany przez połączenia M2M wzrośnie 46-krotnie i w roku 2018 stanowił będzie 5% całego ruchu w sieciach mobilnych (w 2013 r. – 1%).

 • Ruch 4G będzie w roku 2018 stanowił 33% całego ruchu w sieciach mobilnych, rosnąc w latach 2013-2018 o ponad 400 % rocznie.

 • Aplikacje chmurowe będą w roku 2018 generować 88% ruchu w sieciach mobilnych, w porównaniu z 79% w roku 2013.

 • Średnia szybkość transmisji danych wzrośnie 2-krotnie: z 1 Mb/s w roku 2013 do 2 Mb/s w roku 2018.

Dariusz Fabiszewski, Dyrektor Generalny Cisco Systems Poland:

„Badanie Cisco Mobile Visual Networking Index pokazuje, że obserwowana od kilku lat mobilna rewolucja dopiero nabiera rozpędu. Gwałtowny wzrost popularności urządzeń mobilnych, których liczba w 2013 roku przekroczyła liczbę mieszkańców globu, przekłada się na wzrost zapotrzebowania na coraz szybszą transmisję danych i coraz większą przepustowość sieci mobilnych. Stale rosnąca popularność mobilności jest dla dostawców usług telekomunikacyjnych z jednej strony wielką szansą na rozwijanie ich biznesu, z drugiej strony stanowi ogromne wyzwanie, związane z koniecznością inwestycji w rozbudowę i modernizację infrastruktury sieciowej, aby mogła ona sprostać coraz większemu ruchowi w sieci”.

Metodologia badania Cisco Mobile VNI

Cisco Mobile VNI opiera się na niezależnych prognozach analitycznych oraz badaniach rzeczywistego ruchu w sieciach mobilnych. Cisco uzupełnia następnie te wyniki o własne szacunki dotyczące wykorzystania aplikacji mobilnych, czasu połączeń oraz prędkości transmisji danych. Badanie Cisco VNI uwzględnia też inne, kluczowe czynniki, takie jak dostępna prędkość transmisji danych oraz moc obliczeniowa dostępnych urządzeń przenośnych. Szczegółowy opis metodologii badania zamieszczono w pełnej wersji raportu (linki z dodatkowymi materiałami poniżej).

Cisco: 11-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych do 2018 roku
Cisco: 11-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych do 2018 roku, źródło: CISCO

Źródło: Cisco