Narzędzia IT mogą być dwa razy bardziej efektywne

Według nowego raportu Accenture „High Performers in IT: Defined by Digital”, obniżanie kosztów IT, zwiększanie wydajności i usprawnianie procesów nie są już najlepszą receptą na sukces. Pomimo, iż są to dalej ważne obszary biznesowej działalności, globalni liderzy IT dają więcej „władzy” w ręce managerów IT, zaczynają kłaść większy nacisk na inwestycje w technologie cyfrowe, mobilne (69%), cloud computing (33%) i poprawianie jakości doświadczenia klienta. Potwierdza to Forrester Research w swoich nowych predykcjach na kolejne lata, wskazując że rosną oczekiwania konsumentów w zakresie aplikacji, jakie udostępniają im firmy. Od ich funkcjonalności zależy wizerunek przedsiębiorstwa w myśl zasady: „oprogramowanie to marka”. Konsumenci oczekują, że usługi zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym będą świadczone na takim samym poziomie.

Szefowie IT rzadko u steru

Jednym z najważniejszych spostrzeżeń wynikających z badania Accenture jest to, że wśród 13 organizacji (z ponad 200 przebadanych) uznanych w raporcie za liderów, szefowie IT uczestniczą w budowaniu strategii całej firmy, a podległe im działy nie są tylko dostawcą zamawianych wewnętrznie usług czy rozwiązań. Niestety na polskim rynku włączanie managerów z działów technologicznych jest wciąż rzadkością.

- Sytuacja, kiedy szef działu IT jest równocześnie członkiem zarządu firmy, w której pracuje nie zdarza się w Polsce często. Wynika to z faktu, że rodzime przedsiębiorstwa ciągle jeszcze traktują obszar IT jako, w pewnym sensie, służebny wobec organizacji. Wciąż pokutuje przeświadczenie, że IT powinno dostarczać zamówione przez inne działy organizacji rozwiązania, nie mając realnego wpływy na globalną politykę firmy. Doświadczenie światowych liderów pokazuje jednak, że to nie jest właściwa droga. W ostatnich latach największy sukces odnosiły firmy, które potrafiły strategicznie inwestować w rozwiązania IT, na których budowane były produkty i usługi mające na celu postawienie klienta w centrum uwagi

– mówi Marcin Zygmanowski, Managing Director i Technology Growth Platform Lead, Accenture Polska.

Jak „wycisnąć” więcej z inwestycji w IT

Większa rola CIO w zarządzaniu firmą może przełożyć się na osiąganie większych korzyści z zakupionych technologii, ponieważ to eksperci w tej dziedzinie dopasowują narzędzia do wypracowanej strategii biznesowej. Według raportu Accenture przedsiębiorstwa będące liderami w zakresie stosowania rozwiązań IT średnio dwa razy częściej niż pozostali gracze odnotowują oczekiwany lub wyższy niż przewidywany zwrot z inwestycji w narzędzia analityczne. Skutecznie łącząc i wykorzystując dostępne informacje, procesy i systemy, liderzy są w stanie uzyskać lepsze rozwiązania analityczne niż inne organizacje.

Wśród technologii wdrażanych przez liderów są chmury obliczeniowe, analityka i obecność w mediach społecznościowych. Chętnie wprowadzają oni rozwiązania oparte na cloud computingu, przez co odnotowują szybsze i większe korzyści z modernizacji technologii niż pozostałe organizacje. Jedna trzecia (33%) kadry menedżerskiej reprezentującej te firmy przyznała, że efektywnie zastępuje systemy informatyczne starszej generacji chmurą prywatną lub publiczną. 15% już obecnie centralnie zarządza w pełni wirtualną i dynamicznie rozwijającą się infrastrukturą hybrydową.

- Według danych Gartnera z 2013 r., 80 % organizacji na świecie planuje wykorzystać chmurę w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Obserwujemy rosnące zainteresowanie cloud computingiem w Polsce. Firmy skłaniają do tego takie korzyści, jak mniejsze koszty, brak konieczności inwestowania w infrastrukturę i zatrudniania dodatkowych specjalistów, dostęp do najnowszych technologii, także tych w zakresie bezpieczeństwa IT

- Maciej Nuckowski, Dyrektor Działu Usług, Xerox Polska.

Przodujące według raportu Accenture firmy opracowują nowe produkty i usługi w oparciu o potencjał zastosowanych rozwiązań i technologii cyfrowych, co pozwala im zdobyć lub powiększyć przewagę nad konkurencją.

Klient w centrum uwagi

Badania „High Performers in IT: Defined by Digital” pokazało, że liderzy w zakresie innowacyjności, dostarczania usług i elastyczności koncentrują się teraz w większym stopniu na zwiększaniu poziomu tzw. customer experience poprzez nowoczesne narzędzia. Kształtowanie zorientowanych na klienta strategii inwestowania w obszar IT, wymieniane jest niezmiennie przez liderów rynku pośród trzech priorytetowych działań. Wysokoefektywne firmy dużo lepiej niż inne przedsiębiorstwa oceniają także pod względem technicznym i biznesowym swoje aplikacje front – office. Jest to konsekwencją wieloletniego priorytetyzowania inwestycji w aplikacje z obszarów: sprzedaży i marketingu, obsługi klienta, finansów i rachunkowości oraz wsparcia łańcucha dostaw.

- Dla współczesnych firm niezwykle ważne jest to, by komunikować się z klientami dokładnie w taki sposób, jakiego oczekują. Należy jednak pamiętać o kontekstowości interakcji z klientem: raz jest mu wygodniej skontaktować się telefonicznie, a innym razem za pomocą internetu. W niektórych przypadkach, subiektywnie ocenionych przez klienta, chce on sprawę załatwić bezpośrednio, w oddziale. Istotna jest więc koordynacja wszystkich kanałów komunikacji firmy z rynkiem

– przekonuje Dariusz Mazurek, CEO Application Services Capgemini Polska.

Trend ten potwierdza firma analityczna Forrester Research (1) , która przedstawiła technologiczne predykcje na kolejne lata. Według nich rosną oczekiwania konsumentów wobec aplikacji, jakie udostępniają im firmy. Od ich funkcjonalności zależy wizerunek przedsiębiorstwa w myśl zasady: „oprogramowanie to marka”. Jeśli więc proponowane klientom rozwiązania nie są intuicyjne, a klient żeby je obsłużyć musi prosić o pomoc ekspertów, traci na tym cała firma. Konsumenci oczekują, że usługi zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym będą świadczone na wysokim poziomie.

Wszystko do wymiany?

Cechą dobrze funkcjonujących firm jest to, że wdrażają innowacje tylko tam, gdzie są one potrzebne. Nie wymieniają całej infrastruktury i oprogramowania, gdy nie sprawdza się jeden element. Zostawiają te rozwiązania, które okazały się niezawodne. Potwierdza to raport Accenture, według którego liderzy zakładają, że część ich IT – zarówno w zakresie infrastruktury, middleware, jak i aplikacji - będzie nadal opierać się na tradycyjnych modelach, uwzględniających hosting i lokalizację w firmie. Uważają, że prawie sześć na dziesięć (59%) wykorzystywanych przez nich aplikacji w perspektywie do 2020 roku będzie nadal działało w dotychczasowym modelu. Umiejętne i stopniowe wprowadzanie nowych technologii jest kluczowe dla powodzenia przedsięwzięcia.

(1) http://www.forbes.com/sites/peterhigh/2013/11/25/forrester-top-technology-trends-for-2014-and-beyond/

Źródło: Linkleaders