Wyniki trzeciej edycji badania Cisco® Global Cloud Index (2012-2017) pokazują, że roczny globalny ruch danych w chmurze – czyli najszybciej rosnąca składowa ruchu w centrach danych – wzrośnie 4,5-krotnie z 1,2 zettabajtów w roku 2012 do 5,3 zettabajtów w roku 2017, przy średnim rocznym wzroście na poziomie 35 proc. Cisco przewiduje, że globalny ruch w centrach danych wzrośnie w omawianym okresie 3-krotnie i w roku 2017 wyniesie 7,7 zettabajtów.

Jeden zettabajt to miliard terabajtów. Dla porównania, 7,7 zettabajtów odpowiada:

 • 107 bilionom godzin streamingu muzyki, czyli równowartości ciągłego streamingu muzyki przez 1,5 roku przez całą populację globu w roku 2017.

 • 19 bilionom godzin telekonferencji w sieci, czyli równowartości 14 godzin codziennych telekonferencji odbywanych w sieci przez wszystkich pracowników świata w roku 2017.

 • 8 bilionom godzin streamingu wideo w jakości HD, czyli równowartości 2,5 godzin codziennego streamingu wideo HD przez całą populację globu w roku 2017.

Około 17% ruchu w centrach danych generować będą użytkownicy końcowi korzystający z chmury przy przeglądaniu stron internetowych, oglądaniu treści wideo online czy korzystaniu z portali społecznościowych – za pośrednictwem różnego rodzaniu urządzeń podłączonych do sieci.

Pozostała część ruchu w centrach danych nie jest generowana przez użytkowników końcowych, lecz przez obciążenia w samych centrach danych i chmurze obliczeniowej podczas operacji zupełnie niewidocznych dla zwykłego użytkownika. Cisco przewiduje, że w latach 2012 – 2017 około 76% ruchu generowanego przez centra danych pozostanie wewnątrz nich – ruch ten związany jest z operacjami magazynowania, tworzenia i przetwarzania danych w zwirtualizowanych środowiskach. Kolejne 7% ruchu w centrach danych odbywać się będzie pomiędzy poszczególnymi centrami, głównie wskutek operacji replikowania danych oraz aktualizacji systemów i oprogramowania.

„W Polsce zagadnienie chmury od wielu lat zajmuje ważne miejsce w planach informatycznych wielu firm. Sieć jest sercem każdego rozwiązania opartego na chmurze i nie sposób sobie wyobrazić chmury bez sieci odpowiedniej wydajności, dlatego też współpracujemy z lokalnymi Klientami i Partnerami, pomagając im w realizacji strategii i wdrożeń związanych z przetwarzaniem danych w chmurze, kładąc duży nacisk na bezpieczeństwo tych procesów”

– mówi Grzegorz Dobrowolski, Dyrektor Sprzedaży Rozwiązań Data Center & Virtualization w Cisco Systems Polska.

„Tegoroczna prognoza Cisco potwierdza, że duży wzrost w zakresie wykorzystania chmury przez ośrodki przetwarzania danych i zwiększony ruch w chmurze są tendencjami globalnymi, wywołanymi coraz silniejszą potrzebą posiadania dostępu do treści biznesowych i prywatnych w dowolnym miejscu, za pośrednictwem dowolnego urządzenia. Polska nie jest tu żadnym wyjątkiem. Nowy raport Cisco to z pewnością cenne źródło informacji, na podstawie których podjąć będzie można kluczowe decyzje biznesowe, o długofalowych skutkach”

– dodaje Grzegorz Dobrowolski.

Informacje o badaniu:

Badanie Cisco Global Cloud Index (2012 – 2017) przeprowadzono, aby oszacować wzrost globalnego ruchu IP dla centrów danych i chmury oraz zidentyfikować trendy, jakim podlega. Badanie stanowi doskonałe uzupełnienie dla istniejących opracowań, przedstawiających ruch w sieci i rzuca nowe światło na coraz wyraźniej rysujące się trendy wpływające na centra danych i chmurę. Badanie z roku na rok zyskuje na znaczeniu w miarę, jak sieci i centra danych stają się coraz bardziej połączone w oferowaniu usług chmurowych.

Badanie zawiera prognozę zmiany obciążeń w centrach danych, pokazującą ich przesunięcie z tradycyjnych ku zwirtualizowanym serwerom chmurowym.

Prognoza uzupełniona jest o badanie Cloud Readiness Regional Details, które pokazuje zdolność sieci przewodowych i bezprzewodowych do obsługi biznesowych i konsumenckich aplikacji i usług w chmurze w poszczególnych regionach (na podstawie danych z prawie 150 państw).

Cisco Global Cloud Index powstaje w wyniku modelowania i analizy różnorodnych pierwszo- i drugorzędnych źródeł, w tym 40-terabajtowych próbek z centrów danych znajdujących się w różnych miejscach globu na przestrzeni ostatnich lat, a także rezultatów ponad 90 milionów testów sieciowych przeprowadzonych w ostatnich dwóch latach oraz niezależnych raportów i badań rynkowych.

Najważniejsze wnioski z badania:

 • Globalny ruch w centrach danych zwiększy się trzykrotnie do roku 2017 – Cisco przewiduje, że roczny globalny ruch w centrach danych wzrośnie z 2,6 zettabajtów w roku 2012 do 7,7 zettabajtów w roku 2017, co przekłada się na średni roczny wzrost na poziomie 25 proc.

 • Globalny ruch danych w chmurze będzie rósł szybciej niż całkowity globalny ruch w centrach danych – Rosnąca popularność usług chmurowych napędza wzrost ruchu w chmurze i sprawia, że jest on większy niż wzrost ruchu w centrach danych. Ten pierwszy w latach 2012-2017 wzrośnie 4,5-krotnie (średnio o 35 proc. rocznie), podczas gdy ten drugi trzykrotnie (średnio o 25 proc. rocznie).

 • Globalny ruch danych w chmurze będzie stanowił ponad 2/3 całkowitego globalnego ruchu w centrach danych – udział ruchu danych w chmurze w całkowitym globalnym ruchu w centrach danych wzrośnie z 46 proc. w roku 2012 (98 eksabajtów miesięcznie lub 1,2 zettabajtów rocznie) do 69 proc. w roku 2017 (443 eksabajty miesięcznie lub 5,3 zettabajtów rocznie).

 • Wzrost ruchu danych w chmurze w poszczególnych regionach świata:
  - Bliski Wschód i Afryka zanotują największą stopę wzrostu ruchu w chmurze w latach 2012-2017.
  - W roku 2012 największy ruch w chmurze generowały nastepujące regiony: Ameryka Północna (469 eksabajtów rocznie), Azja i Pacyfik (319 eksabajtów rocznie) i Europa Zachodnia (225 eksabajtów rocznie).
  - W roku 2017 największy ruch w chmurze nadal generować będzie Ameryka Północna (1,886 zettabajta rocznie), przed regionem Azji i Pacyfiku (1,876 zettabajtów rocznie) i Europą Zachodnią (770 eksabajtów rocznie).

 • W latach 2012-2017 obciążenia centrów danych wzrosną 2,3-krotnie; obciążenia w chmurze wzrosną 3,7-krotnie
  - W roku 2012 39 proc. żądań przetwarzano w chmurze, podczas gdy pozostałe 61 proc. w tradycyjnych centrach danych.
  - Rok 2014 będzie pierwszym, kiedy większość żądań będzie przetwarzanych w chmurze (51 proc.).
  - W roku 2017, 63 proc. obciążeń będzie przetwarzanych w chmurowych centrach danych, zaś 37 proc. – w tradycyjnych.

Cloud Readiness, czyli gotowość na chmurę:

Aby ocenić poziom gotowości na korzystanie z aplikacji w chmurze, poddano analizie różne cechy sieci przewodowych i bezprzewodowych. Głównym wyznacznikiem były średnie i mediany prędkości wysyłanych i pobieranych danych (wartość median dodano do badania w tym roku po raz pierwszy, aby lepiej zrozumieć różnice w poziomie gotowości na chmurę użytkowników w poszczególnych krajach). Wydajność sieci określano dla państw w następujących regionach: Azja i Pacyfik, Europa Środkowa i Wschodnia, Ameryka Łacińska, Bliski Wschód i Afryka, Ameryka Północna oraz Europa Zachodnia. Na potrzeby badania stosowano poniższe przykłady aplikacji, pozwalające określić poziom gotowości na chmurę na jednym z trzech poziomów:

 • Podstawowe wymagania wobec sieci i aplikacji działających w chmurze
  - Prędkość pobierania: do 750 kb/s
  - Prędkość wysyłania: do 250 kb/s
  - Opóźnienie: powyżej 160 ms (1 ms = 1 milisekunda = 1/1000 sekundy)
  Przykłady podstawowych usług konsumenckich: komunikacja tekstowa (e-mail, komunikatory), przeglądanie stron www, bankowość elektroniczna, korzystanie z portali społecznościowych (ale tylko tekstowe), streaming muzyki i wideo podstawowej jakości. Przykłady podstawowych usług biznesowych: komunikacja tekstowa (e-mail, komunikatory), VoIP

 • Średniozaawansowane wymagania wobec sieci i aplikacji działających w chmurze
  - Prędkość pobierania: 751 – 2 500 kb/s
  - Prędkość wysyłania: 251 – 1 000 kb/s
  - Opóźnienie: 159 – 100 ms
  Przykłady średniozaawansowanych usług konsumenckich: przechowywanie multimediów w chmurze, zakupy online, multimedialne korzystanie z portali społecznościowych, streaming muzyki/wideo w HD, czaty wideo Przykłady średniozaawansowanych usług biznesowych: systemy ERP/CRM, audio- i wideokonferencje IP

 • Zaawansowane wymagania wobec sieci i aplikacji działających w chmurze
  - Prędkość pobierania: powyżej 2 500 kb/s
  - Prędkość wysyłania: powyżej 1 000 kb/s
  - Opóźnienie: poniżej 100 ms
  Przykłady zaawansowanych usług konsumenckich: zdalna edukacja, zdalna służba zdrowia, wideo czat HD, streaming wideo Super HD i 3D Przykłady zaawansowanych usług biznesowych: wirtualne biuro, audio- i wideokonferencje HD

 • Średnia wydajność sieci przewodowych dla wszystkich regionów globu pozwala obecnie na obsługę usług w chmurze na średniozaawansowanym poziomie.

 • Sieci przewodowe w regione Azji i Pacyfiku, Ameryce Północnej, Europie Środkowo-Wschodniej, Europie Zachodniej i Ameryce Łacińskiej mogą wspierać aplikacje chmurowe na zaawansowanym poziomie.

 • Średnia wydajność sieci mobilnych w regionie Azji i Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz w Ameryce Łacińskiej może obecnie wspierać usługi chmurowe na podstawowym poziomie.

 • Średnia wydajność sieci mobilnych w Ameryce Północnej, Europie Środkowo-Wschodniej i Europie Zachodniej może obecnie wspierać usługi chmurowe na średniozaawansowanym poziomie.

 • W większości regionów można wskazać kraje, w których wydajność sieci przewodowych i mobilnych zdecydowanie wykracza poza średni poziom gotowości na chmurę w całym regionie. Na przykład sieci mobilne w Singapurze (region Azji i Pacyfiku) czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Bliski Wschód i Afryka) mogą wspierać aplikacje chmurowe na poziomie zaawansowanym, choć średnia dla tych regionów to poziom podstawowy.

 • W Polsce wydajność sieci mobilnych może obecnie wspierać usługi chmurowe na średniozaawansowanym poziomie, zaś wydajność sieci przewodowych na poziomie zaawansowanym.

Źródło: Cisco