Badanie HP ujawnia: koszty cyberprzestępczości wzrosły o 78 procent, a czas rozwiązywania problemów powodowanych przez ataki jest ponad dwukrotne dłuższy

Wyniki czwartego dorocznego badania potwierdzają, że inteligentne zabezpieczenia zmniejszają skutki ataków, co pozwala firmom zaoszczędzić średnio 4 mln USD rocznie

Firma HP przedstawiła wyniki ogólnoświatowego badania przeprowadzonego przez Ponemon Institute, wskazującego, że koszty i częstotliwość cyberataków oraz czas rozwiązywania powodowanych przez nie problemów, od czterech lat nieustannie rosną.(1)

Tegoroczne badanie kosztów cyberprzestępczości (2013 Cost of Cyber Crime Study), przeprowadzone przez Ponemon Institute na zlecenie działu rozwiązań bezpieczeństwa HP (HP Enterprise Security Products), wykazało, że średnie roczne koszty ponoszone przez amerykańskie firmy z grupy porównawczej wynoszą 11,56 mln USD.1 Stanowi to wzrost o 78% od czasu pierwszego badania wykonanego przed czterema laty.(2) Wyniki pokazały również, że w tym okresie czas rozwiązywania problemów spowodowanych przez cyberataki wydłużył się o prawie 130%, a średni koszt rozwiązania jednego takiego problemu przekracza 1 mln USD.(2)

Poziom zaawansowania cyberataków w ostatnich latach szybko rośnie. Przestępcy są coraz bardziej wyspecjalizowani, wymieniają się też informacjami, co pozwala im uzyskiwać dostęp do poufnych danych przedsiębiorstw i zakłócać ich kluczową działalność. Według raportu 2013 Cost of Cyber Crime Study zaawansowane, inteligentne zabezpieczenia, takie jak system zarządzania informacjami i zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem (Security Information and Event Management — SIEM), systemy inteligentnej analizy sieci i analiza wielkich zbiorów danych, mogą znacznie zmniejszyć zagrożenia dla danych i koszty cyberprzestępczości.(1)

Najważniejsze wnioski z badania:

  • Średnie roczne koszty cyberprzestępczości ponoszone przez przedsiębiorstwa wynosiły 11,56 mln USD (od 1,3 mln do 58 mln USD). Stanowi to wzrost o 26% (2,6 mln USD) w porównaniu ze średnimi kosztami w roku 2012,(3)

  • w badanych przedsiębiorstwach miały miejsce średnio 122 udane ataki tygodniowo (w porównaniu ze 102 w roku 2012),(4)

  • w przypadku cyberataku średni czas rozwiązania problemu wynosi 32 dni, zaś średni koszt ponoszony w tym okresie to 1 035 769 USD (32 469 USD dziennie). Oznacza to wzrost o 55% w porównaniu z badaniem z ubiegłego roku, kiedy to szacunkowy średni koszt wynosił 591 780 USD przy 24-dniowym czasie rozwiązania problemu. (1)

„Zagrożenia stale się zmieniają, cyberataki są coraz bardziej złożone i coraz częstsze, wywołują też coraz poważniejsze skutki finansowe”

— powiedział Frank Mong, wiceprezes i dyrektor działu rozwiązań bezpieczeństwa (Solutions, Enterprise Security Products) w HP.

„Już czwarty rok z rzędu widoczne są oszczędności zapewniane przez inteligentne zabezpieczenia i procedury zarządzania. HP zamierza nadal dostarczać najlepsze w branży rozwiązania oraz przedstawiać wyniki badań, aby utrudniać działania przestępców”.

Rzeczywiste koszty cyberataków

  • Najbardziej kosztowne są cyberprzestępstwa związane z incydentami typu denial-of-service, atakami z wewnątrz organizacji i atakami na aplikacje web, które łącznie powodują ponad 55% wszystkich kosztów cyberprzestępczości w przedsiębiorstwach w skali roku.(5)

  • Najwyższe koszty zewnętrzne są nadal powodowane przez kradzieże informacji i zakłócenia w działalności biznesowej.(6) W skali roku utrata informacji jest przyczyną 43% łącznych kosztów zewnętrznych, co oznacza spadek o 2% w porównaniu z rokiem 2012. Zakłócenia w działalności biznesowej lub zmniejszenie produktywności to przyczyna 36% kosztów zewnętrznych (wzrost o 18% w porównaniu z rokiem 2012).(1)

  • Najkosztowniejsze działania wewnętrzne to odtwarzanie po awarii i wykrywanie zagrożeń. W ubiegłym roku koszty odtwarzania i wykrywania stanowiły łącznie 49% całkowitych kosztów działań wewnętrznych, z czego większość to dodatkowe wydatki i koszty pracy.(1)

  • Koszty cyberprzestępczości zależą od wielkości firmy, przy czym w mniejszych firmach koszty w przeliczeniu na osobę są znacznie wyższe niż w większych podmiotach.(1)

  • Przedsiębiorstwa z sektora usług finansowych, obrony, energetyki i użyteczności publicznej ponoszą znacznie wyższe koszty cyberprzestępczości niż firmy z sektora handlu detalicznego, hotelarstwa i sektora produktów dla użytkowników indywidualnych.(1)

Duże znaczenie mają zabezpieczenia analityczne i procedury zarządzania

  • Instytucje wykorzystujące technologie zabezpieczeń analitycznych skuteczniej wykrywały cyberataki i ograniczały ich skutki, co pozwoliło im zaoszczędzić średnio prawie 4 mln USD rocznie i o 21% zwiększyć zwrot z inwestycji (ROI) w porównaniu z innymi technologiami informatycznymi.(1)

  • Wdrożenie właściwych procedur zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, w tym inwestycje w odpowiednie zasoby, powołanie menedżera ds. bezpieczeństwa oraz zatrudnienie certyfikowanych specjalistów, może zmniejszyć koszty cyberprzestępczości i według szacunków pozwala firmom zaoszczędzić średnio 1,5 mln USD rocznie.(1)

„Informacja to potężna broń w arsenale zabezpieczeń firmy przez cyberprzestępczością”

— powiedział dr Larry Ponemon, prezes i założyciel Ponemon Institute.

„Badanie kosztów cyberprzestępczości, oparte na doświadczeniach praktycznych i szczegółowych wywiadach przeprowadzonych z ponad tysiącem specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa na całym świecie, daje bardzo przydatny obraz przyczyn i kosztów cyberataków. Jego celem jest ułatwienie przedsiębiorstwom i instytucjom podjęcia najbardziej opłacalnych decyzji umożliwiających zminimalizowanie największych zagrożeń”.

W oparciu o najlepsze w branży produkty firm ArcSight, Fortify i TippingPoint, HP udostępnia kompleksową ofertę zabezpieczeń, które umożliwiają przedsiębiorstwom prewencyjne podejście do bezpieczeństwa, integrujące korelację informacji, pogłębioną analizę aplikacji oraz mechanizmy obrony na poziomie sieci. Oferta HP Enterprise Security Products pozwala firmom skuteczniej stawiać czoła cyberprzestępcom, lepiej zarządzać ryzykiem oraz zwiększyć swoje możliwości w zakresie ochrony.

Więcej informacji o ofercie HP Enterprise Security Products można znaleźć pod adresem www.hpenterprisesecurity.com.

(1) 2013 Cost of Cyber Crime Study: United States, Ponemon Institute, październik 2013.
(2) Na podstawie analizy wewnętrznej wyników z raportów 2010–2013 Cost of Cyber Crime Study: United States, Ponemon Institute.
(3) 2012 Cost of Cyber Crime Study: United States, Ponemon Institute, październik 2012.
(4) W badaniu udany atak jest zdefiniowany jako atak, którego skutkiem jest infiltracja sieci rdzeniowych firmy lub systemów przedsiębiorstwa. Nie obejmuje licznych ataków powstrzymanych przez zaporę firmy.
(5) W tym roku kategoria ataków od wewnątrz obejmuje koszt skradzionych urządzeń.
(6) W kontekście tego badania za koszt zewnętrzny jest uważany koszt związany z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak grzywny, procesy sądowe, sprzedaż skradzionej własności intelektualnej itp.

Źródło: HP