Pomimo iż rok 2011 był jednym z najbardziej burzliwych w ciągu ostatnich lat, wyniki raportu Acronis Globalny Disaster Recovery (DR) Indeks 2012 dla sektora przemysłowego pokazują, że jedynie 53% respondentów jest przekonanych, iż w przypadku katastrofy czy poważnego incydentu są w stanie szybko przywrócić firmowe dane.

W badaniu Acronis wzięło udział blisko 6 000 małych i średnich przedsiębiorstw z 18 krajów. Wyniki pokazały, że na skutek klęsk żywiołowych, które miały miejsce w 2011 roku, dwie trzecie (65%) firm z sektora przemysłowego, bardziej regularnie testuje operacje tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania po awarii (DR). Mimo to, tylko połowa (54%) uważa, że ich operacje tworzenia kopii zapasowych i DR są dobrze zarządzane.

Globalne spowolnienie gospodarcze zmusza producentów do skupienia się na redukcji kosztów i organizacji pracy na zasadzie "zrobić więcej za mniej". To może wyjaśniać, dlaczego prawie połowa (45%) badanych podaje jako kluczowe wyzwania odnośnie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii - brak budżetu i zasobów IT. Jeden na dziesięciu (11%) badanych stwierdził, że firma nie ponosi żadnych wydatków na tworzenie kopii zapasowych i DR, a jedna czwarta (25%) respondentów przyznała, że nie mają na tym polu wsparcia ze strony zarządu firmy. Biorąc pod uwagę te niepokojące statystyki, można łatwo zrozumieć dlaczego tylko 45% badanych uważa, że firma nie ucierpi z powodu długotrwałego przestoju w razie poważnego incydentu lub klęski żywiołowej.

Wyniki badania pokazują również, że jedna trzecia (35%) firm przemysłowych zaczyna zdawać sobie sprawę, że wirtualizacja przyczynia się do zwiększenia efektywności. Jedna czwarta (26%) badanych firm posiada zwirtualizowane 50% lub więcej swoich serwerów produkcyjnych, a liczba ta ma wzrosnąć o 30% w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jednak pomimo tego wzrostu, wiele firm wystawia swoje dane na niebezpieczeństwo. Podmioty z sektora przemysłu wytwórczego znajdują się w czołówce firm, które nie tworzą kopii zapasowych wirtualnych serwerów tak często, jak tych fizycznych. Prawie 40% badanych przyznało, że tworzą kopie zapasowe wirtualnych serwerów tylko raz w miesiącu lub w nieregularnych odstępach czasu.

Do niedawna przemysł wytwórczy był bardzo sceptyczny wobec wykorzystania chmury do celów odzyskiwania danych po awarii. Głównie ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem danych i ich dostępnością. Jednakże aż 94% badanych przewiduje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie korzystać z jakiejś formy infrastruktury opartej na chmurze. Połowa (53%) respondentów zgadza się, że chmura umożliwia obniżenie kosztów operacyjnych, jednak większość nie uświadamia sobie korzyści, jakie płyną z korzystania z chmury w strategii tworzenia kopii zapasowych. Prawie jedna trzecia (29%) stwierdza, że w ogóle nie posiada strategii tworzenia kopii zapasowych poza siedzibą firmy (offsite).

Zdecydowana większość (67%) badanych menedżerów IT z firm przemysłowych uważa, że ich największym wyzwaniem w środowisku hybrydowym jest przenoszenie danych pomiędzy środowiskiem fizycznym i wirtualnym oraz chmurą. 40% przyznaje, że brakowało im odpowiednich umiejętności do tworzenia kopii zapasowych w świecie hybrydowym. Badania pokazują, że większość firm nadal ponosi porażkę w konsolidacji narzędzi do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, aby sprostać tym wyzwaniom. Większość polega na wielu narzędziach, a nieco ponad jedna trzecia (36%) badanych używa trzech lub więcej różnych rozwiązań do ochrony swoich danych.

"Presja wywierana na sektor przemysłowy wzrasta. Posiada on dobrą opinię w zakresie zarządzania jakością, optymalizacji i automatyzacji, jednak jasne jest, że stosowane przez ten sektor strategie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii nadal wymagają poprawy. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę wyższe poziomy ryzyka, jakie występują w środowisku produkcyjnym, gdzie możliwości popełnienia błędu przez człowieka są wyraźnie większe, i w którym sprzęt narażony jest na trudniejsze warunki eksploatacji. Na linii produkcyjnej nie ma miejsca na błędy. Szczególnie, że szybkość wytwórcza, a także ciągłe zwiększanie produktywności to priorytety w tej branży. Firmy w sektorze przemysłowym muszą wdrożyć nową technologię, aby pomóc sobie w konsolidacji i standaryzacji planu tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii. W ten sposób poziom zaufania wzrośnie, a rola menedżerów IT będzie łatwiejsza.”

– powiedział Dariusz Jarecki, Country Manager Acronis w Polsce.

Badanie Acronis Disaster Recovery Index zostało przeprowadzone przez Ponemon Institute wśród 18 państw, we wrześniu i październiku 2011 roku. Wzięło w nim udział ponad 6000 praktyków IT z małych i średnich firm, zatrudniających nie więcej niż 1000 pracowników. Szczegóły dotyczące raportu i wyników poszczególnych państwa można znaleźć pod poniższymi linkami:

Kluczowe wnioski

  • Globalne zaufanie wzrosło w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 14%

  • Prawie 1/3 ankietowanych (32%) obawia się, że ich polityka tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych po awarii zawiedzie w przypadku katastrofy.

  • 47% uważa, że kierownictwo nie do końca rozumie potrzebę tworzenia kopii zapasowych

  • 60% uznaje błąd ludzki za główną przyczynę awarii systemów

  • Ponad 60% korzysta z dwóch lub więcej różnych aplikacji do tworzenia kopii zapasowych pomimo tego, że 76% menedżerów IT wymaga stosowania jednego rozwiązania dla wszystkich środowisk.

  • Pełen raport
    Raport w formie grafik

    Źródło: Acronis