W miarę jak organizacje przechodzą proces cyfrowej transformacji, jakość aplikacji zyskuje strategiczne znaczenie. Wiele firm nie radzi sobie jednak z testowaniem aplikacji mobilnych i wykazaniem zwrotu z tych inwestycji.

Capgemini, jeden z wiodących dostawców usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingu razem ze swoją spółką zależną Sogeti, oferującą wyspecjalizowane usługi IT, opublikował dzisiaj wyniki piątego World Quality Report(1). Według opracowania przygotowanego we współpracy z HP, na testowanie i zapewnienie jakości (Quality Assurance - QA) aplikacji przypada niemal ¼ wydatków na IT. Ciekawie przedstawiają się dane dla regionu Europy Środkowo – Wschodniej. W zeszłym roku respondenci z Polski, Węgier i Czech przyznali, że 16 proc. ich budżetów IT przeznaczone jest na kontrolę jakości. W tym roku we wszystkich krajach regionu CEE wartość ta wynosi 21 proc. i ma wzrosnąć o 25 proc. do 2015. W miarę jak wiele organizacji przechodzi proces cyfryzacji, niezawodność oprogramowania zyskuje krytyczną rolę dla stabilności ich operacji i utrzymania dobrej reputacji.

W miarę rosnącego znaczenia jakości aplikacji, średnie wydatki w tym obszarze zwiększyły się. W 2012 r. stanowiły 18 proc. budżetu IT, a w 2013 r. już 23 proc. Eksperci wskazują też, testowanie aplikacji jest jednym z istotnych obszarów wzrostu. Dla przykładu, w ubiegłym roku większość (57 proc.) respondentów z Polski, Węgier i Czech przyznało, że wykorzystywało własne zasoby testowe, 10 proc. stosowało model mieszany, a 12 proc. - outsourcing. W 2013 roku raport odnotował w tych trzech obszarach znaczące zmiany.

- Jak wskazują wyniki World Quality Report, 40 proc. firm z regionu CEE, które wzięły udział w badaniu, testuje aplikacje korzystając z zasobów wewnętrznych, 14 proc. wykorzystuje w tym celu model mieszany, a już 21 proc. decyduje się na outsourcing

– tłumaczy Maciej Korzeniowski, Dyrektor Działu Technologii i Integracji, Capgemini Polska.

– Należy jednak podkreślić, że pomimo, iż prawie 70 proc. respondentów z naszego regionu, w tym z Polski, testuje aplikacje mobilne, większość tych testów jest przeprowadzana manualnie i dotyczy podstawowych funkcji. Wiele organizacji inwestuje w rozwój aplikacji mobilnych, ale tylko niewielka grupa poświęca znaczące zasoby strategii i narzędziom testowania. Wiele organizacji wciąż próbuje wykazać rzeczywistą wartość funkcji testowania dla biznesu

– dodaje.

Ponadto, pomimo, że kanał mobilny stanowi podstawowe narzędzie budowania relacji z klientami i pracownikami, niemal połowa badanych firm (45 proc.) wciąż nie wystarczająco docenia znaczenie funkcjonalności i bezpieczeństwa aplikacji oraz urządzeń mobilnych. Pomimo, że raport podkreśla znaczący wzrost testów mobilnych (z 31 proc. w 2012 r. do 55 proc. w 2013), ponad połowa ankietowanych (56 proc.) przyznaje, że największą barierą dla testów aplikacji mobilnych w ich organizacjach jest brak wyspecjalizowanych metod. Dodatkowo 48 proc. stwierdziło z kolei, że problemem jest brak ekspertów w tej dziedzinie.

Jako, że stabilność operacyjna organizacji staje się coraz bardziej zależna od systemów IT i aplikacji, wiele przedsiębiorstw przyjmuje bardziej strategiczne, scentralizowane i zorientowane na biznes podejście do zapewnienia jakości. W porównaniu do 8 proc. w 2012 r., obecnie ponad 1/4, (26 proc.) ankietowanych skonsolidowała funkcje zapewnienia jakości w obrębie poszczególnych projektów, linii biznesowych, czy też całych organizacji. Niemal 1 na 5 uczestników badania (19 proc.) posiadał w swojej organizacji w pełni operacyjne centrum testowania - Testing Center of Excellence (TCOE). W roku ubiegłym było to zaledwie 6 proc. Ponadto, autorzy raportu podkreślają, wzrost zapotrzebowania na wiedzę biznesową wśród testerów. Niemal 2/3 respondentów z kadry zarządzającej (63 proc.) przyznało, że znajomość biznesu jest ważną kompetencją testerów pracujących w ich organizacjach, a funkcje zapewnienia jakości są integrowane z priorytetami biznesowymi firmy.

- Wnioski z tegorocznego badania po raz kolejny potwierdzają, że testowanie i zapewnienie jakości nabiera strategicznego znaczenia dla zapewnienia płynnego działania przedsiebiorstw i spełnienia oczekiwań klientów

- komentuje Michel de Meijer, Leader Global Service Line Testing Capgemini & Sogeti.

- Coraz częściej, aplikacje są głównym punktem kontaktu pomiędzy biznesem, a klientami. Często operują one w obrębie wielu kanałów i urządzeń, a użytkownicy końcowi wykazują coraz mniejszą tolerancję na błędy lub niewystarczające standardy bezpieczeństwa

– dodaje.

Autorzy raportu podkreślają, że w miarę jak zapewnienie jakości aplikacji zyskuje strategiczne znaczenie dla wielu przedsiębiorstw, niektóre organizacje potrafią wykazać korelację pomiędzy kontrolą jakości, a ogólnymi korzyściami biznesowymi. Należą do nich krótszy czas wprowadzenia na rynek (45 proc.) lub oszczędność kosztowa dzięki zapobieganiu usterkom (39 proc.). Z drugiej strony, wiele organizacji nadal nie wykazuje wpływu kontroli jakości na wartość biznesową, ponieważ pozyskują i raportują głównie dane operacyjne dotyczące np. liczby znalezionych błędów (73 proc.) lub kosztów poszczególnych testów (55 proc.). Ponadto, 45 proc. respondentów zbyt późno włącza testerów w proces pracy nad aplikacją, przez co nie mają oni wpływu na jakość oprogramowania, a jedynie mogą wykryć i naprawić to już istniejące błędy.

Rozwiązaniem dla organizacji, które chcą zwiększyć stopień dojrzałości swoich systemów testowania jest outsourcing w modelu Managed Testing Services (MTS). 12 proc. respondentów korzystających z tego modelu oczekuje od dostawcy nie tylko wsparcia w postaci pracowników, ale także specjalistycznej wiedzy na temat procesu testowania i pełnego spektrum narzędzi, które zwiększyłyby efektywność i wykazały wartość dodaną testowania. Na przykład, jeśli chodzi o outsourcing testowania aplikacji mobilnych, możliwość przeprowadzenia testów za pomocą różnych platform i urządzeń jest uznawana za największy atut dostawcy (60 proc.). Jest to wymóg, który działy wewnętrzne nie zawsze są w stanie spełnić.

- Fakt, że niemal ¼ budżetów IT przeznaczana jest na testowanie i zapewnienie jakości oprogramowania oznacza, że raportowanie wymiernych korzyści płynących z tego rodzaju działalności nabiera jeszcze większego znaczenia

- mówi Matt Morgan, Vice President, Product Marketing, Software, HP.

- Aby usprawnić ten obszar działalności organizacji, konieczna jest większa przejrzystość i lepsze raportowanie ilustrujące zarówno korzyści operacyjne jak i biznesowe

– dodaje.

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie: www.worldqualityreport.com

Zapraszamy do obejrzenia webinarium HP Emerging Trends in Testing: Conclusions from the World Quality Report 2013-14” 2 października o godzinie 22.00 czasu polskiego

O World Quality Report 2013-14

World Quality Report 2013-14 jest 5. edycją badania na temat jakości i procedur testowania w obrębie wielu sektorów na całym świecie. Od 2009 r., Capgemini i HP publikują raport w celu przedstawienia najnowszych trendów dotyczących jakości aplikacji, metodologii, narzędzi i procesów. Podobnie jak w latach poprzednich raport zawiera szczegółowe profile stanu jakości aplikacji w wielu branżach: dobrach konsumpcyjnych, sprzedaży detalicznej, energetyce, finansach, high tech, administracji publicznej i telekomunikacji, oraz mediach i rozrywce. W tym roku, raport zawiera dodatkowo opracowanie trendów IT i praktyk w zakresie zapewnienia jakości z perspektywy różnych regionów: Ameryka Północna, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, Ameryka Południowa, z Brazylią, Europa Zachodnia: Francja, Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Kraje Beneluksu, Kraje Skandynawskie (Szwecja, Finlandia, Dania i Norwegia), Wielka Brytania i Irlandia, Europa Południowa, Europa Wschodnia, Azja i Region Pacyfiku: Chiny, Hong Kong, Singapur, Australia i Nowa Zelandia.

Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o 1 500 szczegółowych wywiadów telefonicznych dyrektorów IT, dyrektorów finansowych oraz menedżerów ds. jakości aplikacji z 25 krajów. Dane te zostały pogłębione wywiadami z klientami, a wnioski i analizy przygotowane przez specjalistów obu firm. Tak jak w roku ubiegłym raport objął badaniem tylko duże organizacje, zatrudniające powyżej 1000 pracowników.

(1) The World Quality Report 2013-14 jest wyczerpującym badaniem na temat jakości i procedur testowania w obrębie wielu sektorów na całym świecie.