Firma Microsoft opublikowała wyniki europejskiego badania przeprowadzonego w 27 krajach, w tym w Polsce, z którego wynika, że polscy użytkownicy Internetu powinni lepiej poznać zasady ochrony przed coraz bardziej zaawansowanymi i przebiegłymi cyberprzestępcami, a także zwiększyć aktywność w tej dziedzinie. Badanie zrealizowano przy okazji ósmego międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu, ustanowionego przez Komisję Europejską. Celem tej inicjatywy jest podnoszenie świadomości bezpieczeństwa w sieci.

Badanie przeprowadzono na grupie ponad 10 000 osób w 27 krajach, w tym ponad 500 w Polsce, w celu sprawdzenia stopnia, w jakim ludzie używają sprawdzonych narzędzi i stosują zachowania online związane z bezpieczeństwem.

Wyniki przedsięwzięcia, poprzez Microsoft Computing Safety Index, czyli wskaźnik bezpieczeństwa w sieci stworzony przez Microsoft, pokazują, że użytkownicy Internetu dysponują podstawową ochroną bezpieczeństwa w Internecie, jednak wiedzą znacznie mniej o tym, jak bronić się przed zagrożeniami ze strony cyberprzestępców, korzystających z takich narzędzi jak phishing, kradzieże tożsamości i fałszywe linki. Dane te świadczą również o przesunięciu wskaźnika największych zagrożeń z tych opartych na oprogramowaniu, w kierunku zagrożeń o charakterze bardziej społecznym. Choć wielu konsumentów stosuje zapory firewall, oprogramowanie antywirusowe i silne hasła, konieczna jest dalsza edukacja w dziedzinie działań i narzędzi sprzyjających ochronie przed zagrożeniami o charakterze społecznym, które polegają na oszukiwaniu ofiar lub kradzieży.

Polska: wciąż za mała świadomość, coraz nowsze zagrożenia

Wyniki badań świadczą o tym, że Polacy są w tyle za pozostałymi 26 krajami, jeśli chodzi o świadomość w sieci i zachowania zwiększające ich bezpieczeństwo. Ponad połowa (56 proc.) respondentów z całego świata i aż 79% ankietowanych z Polski nie posiada żadnej wiedzy na temat zapobiegania kradzieży tożsamości, zaś 84% naszych rodaków (przy wyniku dla całego badania na poziomie 73%) nie wie nic o najnowszych działaniach służących ochronie reputacji internetowej. Jeszcze gorzej prezentują się wyniki pytania dotyczącego edukacji Polaków związanej z bezpieczeństwem w sieci. Aż 66% z ankietowanych w Polsce w ogóle nie poszerza swej wiedzy na temat ochrony reputacji w Internecie ani zapobiegania kradzieży tożsamości. Wskaźnik dla wszystkich krajów jest znacznie mniejszy, bo na poziomie 39%.

Cyberprzestępcy przyjmują coraz bardziej wyrafinowane i przebiegłe taktyki, a z badań wynika, że wielu konsumentów jest potencjalnie podatnych na ataki o charakterze społecznym i nie podejmuje działań chroniących przed oszustwami prowadzącymi do kradzieży pieniędzy i danych osobistych. Na przykład zaledwie jedna trzecia badanych w Polsce zmienia ustawienia w sieciach społecznościowych ograniczające liczbę udostępnianych informacji. Tylko 17% spośród naszych respondentów deklaruje używanie filtrów antyphishingowych i stosowanych w przeglądarkach.

W kierunku świadomego cyfrowego świata

„Dla nas, Microsoft Computing Safety Index jest narzędziem zachęcania poszczególnych osób i rodzin do podejmowania dalszych działań służących ochronie cyfrowego stylu życia.”

- powiedział Marek Kosycarz, dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej w polskim oddziale Microsoft.

„Dbając o rozwój świadomości cyfrowej, obejmującej znajomość zagadnień bezpieczeństwa w Internecie, możemy ograniczyć ryzyko internetowe, które obecnie przesuwa się z zagrożeń technicznych na obszar zagrożeń o charakterze społecznym. Nasze badania przypominają dzieciom, rodzicom i pracownikom oświaty o tym, by wykorzystywać narzędzia, informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oferowane przez Microsoft i inne firmy.”

– dodał.

Ankieta MCSI wskazuje na fakt, że konsumenci podejmują działania służące większemu bezpieczeństwu pracy z komputerem oraz walce z zagrożeniami o charakterze technicznym, z którymi styka się większość z nas, jak maile nieznanego pochodzenia, wyskakujące okienka, oprogramowanie szpiegujące oraz wirusy. 85 proc. ankietowanych we wszystkich uczestniczących w badaniu krajach, a 78% w Polsce, instaluje ochronę antywirusową chroniącą przed zagrożeniami typu malware i programami szpiegującymi.

Bezpieczna rodzina z Microsoft

Microsoft podejmuje regularne działania na rzecz rozwoju obywatelstwa cyfrowego i poprawy jakości życia dzięki technologii, skierowane głównie do rodzin z dziećmi. W tym roku nie jest inaczej - 600 pracowników Microsoft w 20 krajach europejskich zgłosiło w ramach wolontariatu chęć wsparcia Dnia Bezpiecznego Internetu, zgodnie stwierdzając, że rodzinom, a zwłaszcza dzieciom, potrzebny jest dostęp do najnowszych informacji i szkoleń poświęconych ochronie internetowej. Celem akcji jest przeszkolenie ok. 98 345 dzieci na całym świecie, a także ich nauczycieli i rodziców, z zakresu skutecznej ochrony obecności dzieci w Internecie.

„Microsoft jest jednym z pionierów technologicznych na świecie. To między innymi nasze rozwiązania rewolucjonizują sferę informatyki, komputeryzacji i Internetu. Technologie przynoszą dużo pożytku, ale wykorzystywane w złej wierze mogą przynieść ogromne szkody. Dlatego uważam, że na takich firmach jak Microsoft spoczywa odpowiedzialność edukowania społeczeństwa, a przede wszystkim młodych ludzi jak bezpiecznie korzystać z Internetu i komputerów. Jesteśmy dumni z tego, że udaje nam się co roku przeprowadzać szereg skutecznych akcji edukacyjnych, które przybliżają najmłodszym zagrożenia, jakie mogą ich spotkać w Internecie i mówią, jak powinni na nie reagować.”

– powiedział Jacek Murawski, dyrektor generalny polskiego biura Microsoft.

Istnieje szereg narzędzi służących ograniczaniu ryzyka dziecka w sieci, jak Windows 7 Parental Controls, Windows Live Family Safety 2011, a także ustawienia bezpieczeństwa rodzinnego w Windows Media Center, które umożliwiają rodzicom ograniczenie prezentowanej zawartości internetowej zależnie od wieku dziecka. Windows Internet Explorer 9 Parental Controls pozwalają rodzicom na przeglądanie konkretnych i szczegółowych informacji na temat aktywności internetowej ich dziecka. Xbox Parental Controls pozwala rodzicom ograniczać możliwości dostępu do nieodpowiednich treści w grach i DVD.

Najważniejsze wyniki ankiety

  • Ponad jedna trzecia respondentów na świecie i aż 66% w Polsce w ogóle nie poszerza swej wiedzy na temat ochrony reputacji w Internecie ani zapobiegania kradzieży tożsamości.

  • Zaledwie 18 proc. użytkowników na świecie i 19% w Polsce zainstalowało oprogramowanie antywirusowe lub chroniące przed programami szpiegującymi w telefonach komórkowych.

  • Młodsi użytkownicy są zaznajomieni z zagrożeniami społecznymi. Ponad dwie trzecie (69 proc.) osób wieku 14-24 lata zmieniło swoje ustawienia prywatności w portalach społecznościowych w celu ograniczenia udostępnianych informacji, co jest wskaźnikiem dwukrotnie wyższym (34 proc.) wobec grupy użytkowników w wielu 45-59 lat. W Polsce sytuacja wygląda podobnie, bo zrobiło to 60% respondentów w wieku 14-24 i aż 61% tych w wieku 25-29. Najmniej ostrożni w tym temacie są użytkownicy po 45 roku życia (wskaźnik 16% dla obu grup wiekowych, 45-59 lat i 60+ lat).

  • Młodsi użytkownicy także z większym prawdopodobieństwem będą korzystać z wyszukiwarek w celu monitorowania i zarządzania osobistymi informacjami w Internecie. W grupie 25-29 lat robi to 40 proc. osób na świecie i 34% w Polsce. W wieku 25-29 lat i tylko 22 proc. osób w wieku 45-59 lat, a w Polsce jeszcze mniej, bo tylko 9%.

  • We wszystkich krajach użytkownicy w wieku 25-29 lat z większym prawdopodobieństwem (32 proc.) niż inne grupy wiekowe będą dokształcać się z zakresu najnowszych działań ochrony reputacji. 71 proc. z tej grupy zmienia ustawienia prywatności w portalach społecznościowych w celu ograniczenia udostępnianych informacji.

  • Użytkownicy w wieku 30-44 lata uzyskali najwyższe wyniki w zakresie instalowania oprogramowania antywirusowego/spyware/malware na komputerach i/lub laptopach – deklaruje to 87 proc. ankietowanych. 61 proc. osób z grupy wiekowej 30-44 lata twierdzi, że aktualizuje oprogramowanie lub włączyło automatyczne aktualizacje.

Badanie Microsoft zorganizowano przy okazji ósmego międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI), obchodzonym 7 lutego przez ponad 70 państw z pięciu kontynentów. W Polsce DBI od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dzieci Niczyje (FDN), przy współpracy z partnerami. Co roku organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i prywatne osoby do organizowania w lutym lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, audycji w radiowęzłach szkolnych, kampanii informacyjnych czy konkursów). Patronat honorowy nad tegorocznym wydarzeniem objęła Minister Edukacji Narodowej, Krystyna Szumilas. Więcej o Dniu Bezpiecznego Internetu: http://dbi.saferinternet.pl/dbi_wiadomosci.

Źródło: Microsoft