13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych  na przestrzeni lat 2012 - 2017

Według prognoz raportu Cisco® Visual Networking Index (VNI) na lata 2012-2017, globalny ruch w sieciach mobilnych wzrośnie 13-krotnie w ciągu następnych pięciu lat, osiągając przed rokiem 2017 wartość 11,2 eksabajtów miesięcznie, czyli 134 eksabajty w ujęciu rocznym. Prognozowany ruch w sieciach mobilnych na poziomie 134 eksabajtów stanowi aż 134-krotnie większą wartość niż cały ruch IP (w sieciach stacjonarnych i mobilnych) wygenerowany w 2000 roku.

Oczekiwany wzrost ruchu mobilnego wynika po części z utrzymującego się szybkiego wzrostu liczby mobilnych połączeń internetowych wykonywanych przez indywidualne urządzenia przenośne, lecz również przez aplikacje typu M2M (ang. machine-to-machine), których liczba przekroczy liczbę ludności całego świata (szacuje się, że w roku 2017 liczba ludności będzie wynosić 7,6 miliardów; źródło: ONZ).

Prognozowane wartości globalnego wzrostu ruchu w sieciach mobilnych w okresie od 2012 do 2017 odpowiadają złożonej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 66 procent. Wzrost natężenia ruchu w mobilnym Internecie, który nastąpi jedynie na przestrzeni roku, pomiędzy 2016 a 2017r., wyniesie 3,7 eksabajta na miesiąc. Dla lepszego zrozumienia warto zauważyć, że sama wartość wzrostu przekroczy wówczas 4-krotnie szacowaną całkowitą wielkość transmisji w całym mobilnym Internecie w roku 2012 (884 petabajtów na miesiąc).

W objętym prognozą okresie, tj. w latach 2012-2017, firma Cisco przewiduje, że wielkość globalnego ruchu generowanego przez urządzenia mobilne trzykrotnie przekroczy wielkość transmisji danych w sieciach stacjonarnych. Na tak znaczący wzrost ma wpływ kilka tendencji:

1. Wzrost liczby użytkowników urządzeń mobilnych: Do roku 2017 liczba użytkowników urządzeń mobilnych osiągnie 5,2 miliarda (wzrost w stosunku do 4,3 mld dla roku 2012).

2. Wzrost liczby urządzeń mobilnych: Do roku 2017 liczba mobilnych urządzeń przekroczy poziom 10 miliardów, w tym ponad 1,7 miliarda będą stanowić urządzenia typu M2M (ang. machine-to-machine) (wzrost w stosunku do łącznej sumy 7 miliardów urządzeń mobilnych w tym typu M2M odnotowanych dla roku 2012).

3. Większe prędkości transmisji z urządzeń mobilnych: Średnia szybkość transmisji danych w ujęciu globalnym wzrośnie 7-krotnie z wartości 0,5 Mbps w roku 2012 do 3,9 Mbps w roku 2017.

4. Większa ilość transmitowanych danych wideo: Do roku 2017 dane wideo w sieciach mobilnych będą stanowiły 66 % globalnego ruchu transmisji danych (wzrost w stosunku do 51 % dla roku 2012).

Analiza Cisco przewiduje również, że do roku 2016 aż 71 % wszystkich smartfonów oraz tabletów (1,6 miliarda) będzie posiadać możliwość połączenia się z siecią mobilną przy użyciu IPv6. W szerszej perspektywie, do roku 2016, 39 % wszystkich urządzeń mobilnych na świecie (ponad 4 miliardy) będzie mogło obsługiwać protokół IPv6.

Wpływ urządzeń mobilnych na światowy ruch w sieci Internet

• W roku 2017 smartfony, laptopy oraz tablety będą generować 93 % globalnego ruchu danych z urządzeń mobilnych.

• Ruch inicjowany w ramach rozwiązań M2M (takich jak systemy GPS w samochodach, systemy śledzenia mienia, aplikacje medyczne itp.) w roku 2017 będzie stanowić 5 % globalnego ruchu mobilnego.

• Ruch wygenerowany przez telefony komórkowe niebędące smartfonami w 2017 uzyska poziom 2 % globalnego ruchu danych.

• W roku 2012 14 % wszystkich mobilnych urządzeń (1 miliard) obsługiwało protokół IPv6.

• Natomiast w roku 2017, 41 % wszystkich mobilnych urządzeń (4,2 miliard) będzie obsługiwało protokół IPv6.

Wpływ na sieci stacjonarne spowodowany odciążeniem sieci mobilnych

• Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu w ramach Internetu mobilnego, dostawcy usług kładą coraz większy nacisk na możliwości odciążenia sieci (ang. offload) i przeniesienia ruchu do sieci stacjonarnych m.in. poprzez sieci Wi-Fi.

• W 2012 roku, 33 % całkowitego ruchu w sieciach mobilnych zostało przeniesione do innych sieci (429 petabajtów/miesiąc). Szacuje się, że w roku 2017 wartość ta wyniesie 46 % (9,6 eksabajtów/miesiąc).

Kluczowe przewidywania wzrostu transmisji danych w ujęciu regionalnym

Zgodnie z nową prognozą opracowaną przez firmę Cisco dotyczącą mobilnej transmisji danych, region Bliskiego Wschodu i Afryki odnotuje najwyższy regionalny wzrost ruchu w sieciach mobilnych. Następnie uplasują się regiony Azji i Pacyfiku, Ameryki Łacińskiej oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem generowania ruchu w sieciach mobilnych, przewiduje się, że to w regionie Azji i Pacyfiku nastąpi największe nasilenie generowanego ruchu.

Europa Środkowo-Wschodnia: tendencje regionalne

• W Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) w latach 2012-2017 ruch w sieciach mobilnych wzrośnie 11-krotnie. Wzrost ten jest prawie dwukrotnie szybszy niż w przypadku ruchu w stacjonarnych sieciach IP.

• W 2012 roku ruch w sieciach mobilnych stanowił ekwiwalent odpowiadający 215-krotności wielkości ruchu w sieciach mobilnych w tym regionie pięć lat wcześniej (tj. w roku 2007).

• W 2017 roku transmisja danych w technologii 4G będzie stanowić 37 % całkowitego ruchu w sieciach mobilnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – w porównaniu do 2 % z końca roku 2012.

• Oczekuje się, że przed rokiem 2017, aż 59 % całkowitego ruchu w sieciach mobilnych będzie przypadać na smartfony, podczas gdy 12 % udziału będą stanowić tablety.

• W Europie Środkowo-Wschodniej strumieniowa transmisja wideo na przestrzeni lat 2012-2017 w przypadku urządzeń mobilnych wzrośnie 15-krotnie, a złożona roczna stopa wzrostu wyniesie 72 %.

• W 2017 roku materiały wideo będą stanowić 64 % mobilnej transmisji danych – w porównaniu z 49 % z końca 2012 roku.

• W 2017 roku rozwiązania oparte na chmurze będą stanowić 81 % całkowitego ruchu w sieciach mobilnych – w porównaniu z 68 % z końca roku 2012.

Wpływ większych prędkości transmisji w sieciach mobilnych

W okresie 2012-2017, spodziewany jest 7-krotny wzrost szybkości transmisji z urządzeń mobilnych. Wzrost szybkości połączeń mobilnych stanowi kluczowy czynnik wpływający na zwiększenie ruchu w sieciach mobilnych.

Wdrożenie standardu 4G a wzrostu ruchu w sieciach mobilnych

Wielu globalnych operatorów sieci komórkowych wdraża technologię 4G, aby zaspokoić zapotrzebowanie klientów oraz użytkowników biznesowych na usługi bezprzewodowe. Na wielu rozwijających się rynkach operatorzy tworzą nowe sieci mobilne oferujące rozwiązania 4G. W przypadku rynków rozwiniętych, operatorzy uzupełniają lub wymieniają sieci starszej generacji (2G/3G) na technologię 4G. Najnowsze opracowanie firmy Cisco przedstawia prognozę wzrostu oraz wpływ technologii 4G.

• W 2012 roku sieci 2G obsługiwały 76 % liczby urządzeń mobilnych na świecie, w tym końcówek obsługujących aplikacje typu M2M; zaś sieci 3G obsługiwały 23 %. Natomiast sieci 4G tylko 1 %.

• W roku 2012 połączenia 4G stanowiły 14 % (124 eksabajtów/miesiąc) całkowitego ruchu danych z urządzeń mobilnych.

• Do roku 2017 sieci 2G będą obsługiwać 33 % mobilnych urządzeń w tym M2M na świecie; sieci 3G będą obsługiwać 57 %, a sieci 4G - 10 %.

• Do roku 2017 połączenia 4G będą stanowić 45 % (5 eksabajtów/miesiąc) całkowitego ruchu danych z urządzeń mobilnych.

• Ruch danych 4G wzrośnie 40-krotnie w okresie od 2012 do 2017. Złożony roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) wyniesie 109 %.

• W roku 2012 połączenia 4G generowały ruch danych z urządzeń mobilnych na poziomie średnio 2 gigabajtów miesięcznie, co stanowi 18-krotność średniego ruchu dla połączeń innych niż 4G (0,110 gigabajta/miesiąc).

Metodologia Cisco Mobile VNI Forecast

Opracowanie Cisco Mobile VNI opiera się na niezależnych prognozach analitycznych oraz badaniach rzeczywistego ruchu w sieciach mobilnych. Na tej podstawie firma Cisco opracowała własne szacunki dla zastosowań aplikacji mobilnych, ilości minut połączeń głosowych oraz osiąganych prędkości transmisji danych. Analiza i wyniki badań Cisco VNI uwzględniają kluczowe czynniki determinujące, takie jak dostępna prędkość transmisji danych oraz moc obliczeniowa dostępnych urządzeń przenośnych. Szczegółowy opis metodologii zamieszczono w pełnej wersji raportu (linki z dodatkowymi materiałami poniżej).

Kamil Ciukszo, Dyrektor Działu Service Providers w Cisco Systems Poland:

Każdego roku Cisco Visual Networking Index pomaga diagnozować najnowsze trendy branży IT, wśród których jest także ruch danych w ramach urządzeń mobilnych. Trudno nie zauważyć, jak znacząco urządzenia typu smartfon czy tablet wpłynęły na codzienną komunikację czy środowisko pracy. Jednocześnie rynek z uwagą obserwuje, jak zmieniają się inne, związane z rozwojem mobilnej transmisji danych obszary, tj. usługi świadczone w chmurze, komunikacja typu M2M czy wykorzystanie prywatnych urządzeń konsumentów do zastosowań zawodowych, znane pod hasłem BYOD (ang. Bring Your Own Device). Zgodnie z raportem Cisco VNI, na koniec roku 2012 aplikacje związane z chmurą stanowiły 68% całkowitego ruchu mobilnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Już dziś większość ruchu danych z urządzeń mobilnych generowana jest przez konsumentów, a natężenie ruchu rośnie wraz ze zwiększającą się liczbą urządzeń, obiektów, czujników itp. podłączonych do Internetu. Biorąc pod uwagę opisane tendencje, dostawcy usług mobilnych coraz częściej spoglądają w stronę technologii WiFi następnej generacji z myślą o odciążaniu sieci mobilnych z ruchu danych w celu optymalizacji kosztów, ale również w celu zapewnienia jak najlepszej jakości usług dla swoich odbiorców.

Ściągnij aplikację na swój smartfon badającą szybkość Twojej sieci

- Cisco Global Internet Speed Test (GIST) application

Źródło: Cisco