Firmy coraz częściej wykorzystują szyfrowanie w celu ochrony swoich najbardziej poufnych danych

Z badania przeprowadzonego w lipcu 2012 r. przez B2B International na zlecenie Kaspersky Lab wynika, że prawie połowa firm na całym świecie zaczęła wykorzystywać technologię szyfrowania w celu ochrony krytycznych danych. Jednocześnie firmy borykają się z trudnościami podczas implementacji systemów szyfrowania i wymagają wszechstronnych rozwiązań bezpieczeństwa, które są zarówno efektywne, jak i proste w użyciu.

Szyfrowanie jest piątą najbardziej rozpowszechnioną techniką ochrony, a jego popularność znacznie wzrosła w stosunku do wyników podobnego badania przeprowadzonego w 2011 roku, w którym metoda ta nie zakwalifikowała się do pierwszej dziesiątki zestawienia. Szyfrowanie stanowi ostatnią barierę obrony: nawet jeśli cyberprzestępcy uda się przeniknąć do infrastruktury IT firmy, ostatnia przeszkoda, jaką napotka, znacznie utrudni mu dostęp do istotnych informacji.

Mimo to większość firm nadal nie wprowadziła w pełni szyfrowania. Według badania tylko jedna trzecia specjalistów (36%) stosuje pełne szyfrowanie dysków w firmowych komputerach, a mniej niż połowa specjalistów (44%) chroni informacje krytyczne. Szyfrowanie danych na dyskach zewnętrznych, np. urządzeniach USB, jest wykorzystywane przez 32% respondentów.

Szyfrowanie najbardziej krytycznych danych znajduje się na drugiej pozycji wśród środków bezpieczeństwa, które firmy chcą ulepszyć - wyprzedza je jedynie ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem. Jednocześnie firmy napotykają trudności podczas implementacji kompleksowych systemów szyfrowania, które nie zakwalifikowały się nawet do pierwszej piątki najczęściej stosowanych środków ochrony. Wyniki te pokazują, że firmy potrzebują nowoczesnych systemów ochrony informacji, które są zarówno skuteczne, jak i proste we wdrożeniu.

„Szyfrowanie to jedna z najbardziej obiecujących technologii zmniejszania ryzyka wycieku krytycznych danych, jednak najbardziej efektywne jest wtedy, gdy stanowi składnik wszechstronnego systemu bezpieczeństwa korporacyjnej infrastruktury IT” –

tłumaczy Nikołaj Griebiennikow, dyrektor techniczny, Kaspersky Lab.

„Nasze rozwiązania biznesowe zapewniają taką wszechstronną ochronę wszystkim korporacyjnym punktom końcowym sieci".

Badanie przeprowadzone w lipcu 2012 roku przez B2B International na zlecenie Kaspersky Lab objęło 3 300 starszych specjalistów IT z 22 państw. Pełny raport z badania jest dostępny na stronie

Dlaczego warto szyfrować dane?

Źródło: Kaspersky Lab