Polskie firmy odpierają cyberataki kilka razy w roku

W badaniu przeprowadzonym przez Integrated Solutions 72 proc. przedstawicieli działów informatycznych z polskich przedsiębiorstw przyznało, że boryka się z incydentami naruszenia cyberbezpieczeństwa kilka razy w roku. Co dziesiąty respondent mówi o atakach występujących w jego miejscu pracy kilka razy w miesiącu. Trzy procent zmaga się z zagrożeniami występującymi kilka razy w tygodniu, a taka sama grupa odpiera ataki kilka razy dziennie. Jako główne przyczyny występujących incydentów ankietowani wskazują celowe działania hakerów, nieprzestrzeganie przez pracowników procedur bezpieczeństwa i ich nieumyślne błędy, które mogą doprowadzić do utraty pieniędzy lub firmowych danych. 

„Większość organizacji, która pada ofiarą ataku, nie jest bezpośrednim celem przestępcy. Do zarażenia firmowej sieci, a następnie jej systemów, najczęściej dochodzi na skutek działań samych pracowników. Nieświadomi zagrożenia otwierają e-maile z nieznanymi załącznikami, w których ukryty jest złośliwy kod. To najprostsza droga do rozpoczęcia infekcji” – wyjaśnia Leszek Hołda, prezes Integrated Solutions. 


Najbardziej zdaniem ankietowanych narażone na cyberzagrożenia są urządzenia mobilne (64 proc.), aplikacje internetowe (42 proc.) oraz sieć korporacyjna (40 proc.). Zbliżone wnioski wypływają z badania Orange Insights zrealizowanego przez ICAN Research wśród dyrektorów IT z dużych firm. Co drugi ankietowany stwierdził, że jego firma boryka się z problemem zabezpieczenia urządzeń mobilnych pracowników, takich jak laptopy, telefony, smartfony czy tablety.  


„Otwarte sieci w takich miejscach jak restauracje czy centra handlowe to pożywka dla włamywaczy. Ale również na poziomie zabezpieczenia własnej, firmowej sieci istnieje przekonanie, że antywirus załatwia sprawę i czyni przedsiębiorstwo bezpiecznym. To nie prawda. Złośliwe oprogramowanie przyjmuje coraz bardziej zaawansowane postaci. Potrafi działać w ukryciu niezauważone przez antywirusa nawet przez kilka lat” – wyjaśnia Aleksander Jagosz, Główny Inżynier z Integrated Solutions. 


Badanie „Cyberzagrożenia według polskich firm” zostało przeprowadzone na grupie 247 respondentów, odpowiedzialnych za IT w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jego celem było określenie świadomości firm na temat cyberataków, ich konsekwencji i wpływu na biznes, a także określenie najbardziej newralgicznych, z punktu bezpieczeństwa firmowych danych, obszarów środowisk informatycznych przedsiębiorstw. Badanie zostało zrealizowane w październiku 2015 roku, drogą bezpośrednią, na podstawie ankiet zebranych podczas wydarzenia ICT Roadshow.

Źródło: Orange