Niezależnie od tego, czy jesteśmy w pracy, dbamy o sprawność fizyczną, uczymy się, bawimy, robimy zakupy online, czy oglądamy telewizję — w każdym z tych obszarów stawiamy firmom, z którymi mamy do czynienia, nowe, cyfrowe wymagania. W nowym badaniu pt. The Information Generation: Transforming The Future, Today („Pokolenie informacji: zmiana przyszłości już dziś”) przeanalizowano siłę rosnącej, globalnej społeczności obywateli cyfrowego świata. Są oni przez cały czas online, na wyciągnięcie ręki mają informacje z całego świata i zupełnie inaczej patrzą na swoje otoczenie. Na podstawie odpowiedzi udzielonych w badaniu przez 3600 dyrektorów i przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej z 18 krajów pokazano też nowe oczekiwania ludzi z tego pokolenia i określono zasadnicze cechy, które pozwalają przedsiębiorstwom z powodzeniem radzić sobie na rynku i odnosić sukcesy w nowym środowisku.

Nie jest zaskoczeniem, że zdaniem niemal wszystkich (96%) ankietowanych szefów firm nowe technologie nieodwracalnie zmieniły reguły prowadzenia działalności biznesowej. Ponadto 93% respondentów podało, że najnowsze osiągnięcia techniki kreują całkowicie nowe oczekiwania klientów, a niemal wszyscy – że zjawisko to przyspieszy w ciągu najbliższej dekady. Wśród najczęściej wskazywanych oczekiwań klientów wymieniano szybszy dostęp do usług i łączność przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca, możliwość korzystania z coraz szerszego spektrum urządzeń oraz coraz bardziej spersonalizowaną obsługę.

W poszukiwaniu nowej definicji: fundamentalne cechy przedsiębiorstwa przyszłości

Firmy są zgodne, że ze względu na nowe potrzeby pokolenia informacji niezwykle istotne jest przekształcenie przedsiębiorstw i dostosowanie ich do nowych warunków. Zdaniem szefów firm, aby znaleźć się na czele tej transformacji — a nie stać się jej ofiarą — firmy powinny wykazywać pięć fundamentalnych cech opartych na informacji:

  • przewidywanie nowych możliwości działania na rynkach,

  • wykazywanie przejrzystości i wiarygodności,

  • elastyczne i dynamiczne wprowadzanie innowacji,

  • zapewnianie wyjątkowej, spersonalizowanej obsługi,

  • działanie w czasie rzeczywistym.

Szefowie przedsiębiorstw są zgodni, że te cechy są bardzo istotne, przyznają też jednak, że bardzo niewiele firm w pełni je wykazuje. Na pytanie, czy w ich przedsiębiorstwach cechy te można uznać za obecne w wysokim stopniu i w skali całej firmy, tylko 12% stwierdziło, że potrafi przewidywać nowe możliwości, 9% elastycznie i dynamicznie wprowadza innowacje, 14% wykazuje przejrzystość i wiarygodność, 11% zapewnia spersonalizowaną obsługę, a 12% funkcjonuje w czasie rzeczywistym.

Jak wynika z analiz firm Gartner i IDC, do 2020 r. ponad 7 mld ludzi korzystających z co najmniej 30 mld urządzeń utworzy 44 zettabajty (czyli 44 bln gigabajtów) danych. Szybko prowadzi to do powstania świata, w którym niemal każdy aspekt życia będzie oparty o dane komputerowe. Firmy wiedzą, że mogą wydobyć wartość z tych danych, 49% przyznaje jednak, że nie wie, jak te dane przekształcać w użyteczne informacje. W tym obszarze warto zauważyć, że:

  • Choć 70% ankietowanych twierdzi, że potrafi skutecznie analizować dane, tylko 30% z nich jest zawsze online i na podstawie posiadanych informacji potrafi działać w czasie rzeczywistym. Wiele firm nie jest w stanie osiągnąć tego efektu w stopniu „bardzo wysokim” i w skali całego przedsiębiorstwa.

  • 52% przyznaje, że nie wykorzystuje efektywnie swoich danych lub że tonie w zalewie informacji.

  • Jedynie 24% respondentów ocenia swoją skuteczność analizowania danych i informacji jako „bardzo wysoką”.

Przedsiębiorstwa przygotowują się do spełnienia rosnących oczekiwań klientów, warto jednak pamiętać, że świat rozwija się w równie szybkim tempie. Badacze z Institute For The Future przewidują istotne zmiany roli, jaką technika będzie odgrywać w dalszym przekształcaniu świata do roku 2024. Pojawiają się wyraźne sygnały świadczące o powstawaniu środowiska, w którym niemal każdy aspekt życia będzie oparty na danych. Użytkownicy indywidualni i przedsiębiorstwa będą sprzedawać informacje, będą się nimi dzielić i będą handlować na otwartych platformach giełdowych. Otaczające nas martwe obiekty ożyją: będą cechować się większą świadomością, będą żywiej reagować i lepiej działać w sieci. Proces podejmowania decyzji zostanie udoskonalony dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji na niespotykane dotychczas sposoby. Informacje będą przekazywane i odbierane za pośrednictwem wielu zmysłów. Klienci będą w stanie lepiej kontrolować swoją prywatność za pomocą nowych narzędzi, a wartością będą nie same produkty i usługi, lecz tworzone przez nie informacje.

„Pokolenie informacji coraz więcej wymaga od firm, z którymi ma do czynienia”

— powiedział David Goulden, dyrektor generalny pionu infrastruktury informacyjnej w firmie EMC.

„Te zmiany są stymulowane przez przedsiębiorstwa, których naturalnym środowiskiem jest chmura. Natomiast dojrzałe firmy muszą całkowicie zmienić model działalności, żeby dostosować się do nowej sytuacji i utrzymać swoją pozycję na rynku”.

„Naszą misją jest dostarczanie praktycznych prognoz dla szybko zmieniającego się świata i wspieranie firm w przekształcaniu analiz w działania”

— powiedziała Rachel Maguire, dyrektor ds. badań w organizacji Institute for the Future.

„Musimy systematycznie przyglądać się długoterminowym konsekwencjom pojawienia się środowiska, w którym informacje staną się centrum wszystkiego, co robimy i będą nieprzerwanie zmieniać nasze postawy w sposób, którego dziś nie potrafimy sobie nawet wyobrazić. Najbardziej obeznane z informacjami przedsiębiorstwa świata staną na czele jednej z najważniejszych transformacji w historii — o ile same będą na nią gotowe”.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie firmy EMC przez analityków z Institute for the Future i firmy Vanson Bourne. Badacze z Vanson Bourne przeprowadzili ankiety z udziałem 3600 szefów przedsiębiorstw średniej i dużej wielkości z 18 krajów i dziewięciu branż. Ich zadaniem było m.in. określenie najważniejszych cech niezbędnych przedsiębiorstwom do odniesienia sukcesu zarówno dziś, jak i w najbliższej dekadzie. Organizacja Institute for the Future pokierowała tworzeniem ankiety w celu zdefiniowania i przewidzenia wymagań i zmian niezbędnych w nowym, cyfrowym świecie. Kwestionariusz badania i wymagania są oparte na pogłębionych wywiadach i warsztatach z udziałem ponad 40 wpływowych decydentów z całego świata oraz ekspertów z wielu branż, w tym liderów z obszaru nauki, przemysłu, sektora non-profit i ośrodków badawczych.

Źródło: EMC RSA