Ponad połowa firm z sektora ochrony zdrowia obawia się awarii systemów ochrony danych w przypadku katastrofy

Acronis Disaster Recovery Index 2012 w branży ochrony zdrowia: obniżanie kosztów i zbyt mała liczba pracowników IT zagrożeniem dla ochrony danych

Badanie Acronis Global Disaster Recovery Index 2012 wykazało, że pomimo problemów ekonomicznych, politycznych i związanych ze środowiskiem naturalnym, widocznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ponad połowa (55%) wszystkich firm z sektora ochrony zdrowia nadal nie jest przekonana, że będzie w stanie odzyskać dane po poważnej awarii. Jedna trzecia uznaje, że nie mogłaby przywrócić poprawnego funkcjonowania szybko, a dodatkowe 42% uważa, że taka awaria byłaby związana z zauważalnie długim przestojem. Poważna awaria oznaczałaby zagrożenie dla życia pacjentów, z czego wszyscy zdają sobie sprawę.

Ankieta wykazała, że trudna sytuacja gospodarcza stawia działy IT pod coraz większą presją. 22% firm z branży ochrony zdrowia uważa brak zasobów IT za jedno z największych wyzwań w tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii (DR). Wyniki pokazują również, że sektor ochrony zdrowia, w porównaniu do sektora publicznego, finansów i innych, przeznacza najmniej pieniędzy z budżetów IT na tworzenie kopii zapasowych i DR. Ponad jedna trzecia firm przyznała się do zerowych nakładów na backup i DR w 2011 roku.

Dostrzegając szanse na obniżenie kosztów, jakie niesie zastosowanie wirtualizacji zdecydowana większość (84%) firm postanowiła zastosować ją przynajmniej do pewnego stopnia. 29% z nich za przesłankę do takich działań wskazało zwiększenie efektywności. Jedna na cztery firmy ma już ponad 50% serwerów w środowisku wirtualnym. Jednak prawie jedna piąta (18%) nie tworzy kopii zapasowych swoich serwerów wirtualnych tak często, jak fizycznych odpowiedników, wystawiając bezpieczeństwo ważnych danych na próbę. 65% firm z sektora ochrony zdrowia wykonuje kopię zapasową swoich serwerach wirtualnych raz na tydzień lub nawet rzadziej. Może to częściowo wynikać z faktu, że 61% firm z branży healthcare i farmaceutycznych przyznaje się do używania różnych rozwiązań dla dwóch różnych form serwerów.

Szansą na zespolenie różnych rozwiązań mogą być dążenia przedsiębiorstw do obniżenia kosztów obsługi IT za pomocą wprowadzania pracy w chmurze. Około jedna trzecia firm z sektora ochrony zdrowia przewiduje, że w ciągu następnego roku ponad połowa ich rozwiązań IT funkcjonować będzie w modelu cloud.

Podobnie jak w innych branżach, firmy oferujące usługi ochrony zdrowia borykają się z zarządzaniem danymi w środowisku hybrydowym. 36% z nich obecnie ożywa trzech lub więcej aplikacji do tworzenia kopii zapasowych. Zdecydowana większość (73%) zgodziła się, że kompleksowe rozwiązanie, które połączyłyby ochronę fizyczną, wirtualną i w chmurze, poprawiłoby ich strategię tworzenia backupu i odzyskiwania systemów po awarii.

Zarządzanie poufnymi informacjami, które mają charakter wrażliwy dla życia i zdrowia człowieka obwarowane jest rygorystycznymi przepisami i normami.. Dane takie jak akta pacjentów muszą być przechowywane w sposób bezpieczny przez długi okres czasu.Organizacje w tym sektorze funkcjonują pod dużą presją obniżania kosztów, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich standardów w ochronie danych. Patrząc na wyniki badania, jasno widać, że nadal próbują znaleźć sposób jak zrobić to skutecznie i nie pozwolić na błędy w procesach tworzenia kopii zapasowych i DR. Nowe technologie, takie jak chmury i wirtualizacja, mogą pomóc złagodzić niektóre z tych problemów, ale tylko gdy procesy ochrony danych będą skonsolidowane i zcentralizowane.

– powiedział Dariusz Jarecki, Country Manager Acronis w Polsce

W maju pisaliśmy o wynikach raportu Acronis Globalny Disaster Recovery (DR) Indeks 2012 dla sektora przemysłowego

Źródło: Acronis