Kadra kierownicza w Europie podkreśla, że analiza danych ma duży wpływ na rozwój przedsiębiorstw – od poprawy obsługi klienta poprzez tworzenie produktów i usług, możliwość rozwoju na nowych rynkach, aż po zwiększenie sprzedaży i tworzenie miejsc pracy.

Wyniki, które pochodzą z badania opublikowanego dziś przez BSA | The Software Alliance pokazują, że narzędzia analizy danych stały się katalizatorami innowacji i wzrostu małych, średnich oraz dużych firm w Europie.

„Narzędzia analizy danych są wykorzystywane nie tylko przez firmy technologiczne. Ich użytkownikami są przedsiębiorstwa także o innym profilu działalności i różnej wielkości”

– podkreśla Victoria Espinel, prezes i dyrektor generalny BSA.

„Innowacje w zakresie zarządzania danymi pomagają prowadzić działalność w efektywniejszy sposób. Firmy otrzymują odpowiedzi i rozwiązania zarówno mniejszych, jak i większych problemów. Niesie to ze sobą daleko idące korzyści”.

Badanie zostało przeprowadzone przez Ipsos Public Affairs wśród 1,500 osób zajmujących kierownicze stanowiska w 10 krajach europejskich oraz Stanach Zjednoczonych. Kluczowe wnioski, które płyną z badania:

  • Prawie dwie trzecie kadry kierowniczej w Europie (65 proc.) twierdzi, że analiza danych jest ważna dla ich przedsiębiorstw. Przy czym wśród osób zajmujących kierownicze stanowiska w małych firmach (zatrudniających do 50 pracowników) tego typu opinię podziela 62 proc., w firmach średniej wielkości (zatrudniających 51-500 pracowników) – 79 proc., a w dużych firmach (ponad 500 pracowników) – 82 proc.

  • Analiza danych przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy. 58 proc. osób zajmujących kierownicze stanowiska w Europie twierdzi, że analiza danych jest ważna dla firm przy planowaniu zatrudniania pracowników.

  • Analiza danych pomaga firmom lepiej zrozumieć i spełniać potrzeby klientów. 80 proc. osób zajmujących kierownicze stanowiska w Europie twierdzi, że analiza danych jest ważna dla planów ich przedsiębiorstw, pomagając przy wychodzeniu naprzeciw potrzebom konsumentów. Jednocześnie 72 proc. dodaje, że analiza danych jest także ważna w perspektywie planów dotyczących tworzenia nowych produktów lub usług.

  • Analiza danych rozwinie się znacząco w ciągu najbliższych 5 lat. 24 proc. osób, zajmujących kierownicze stanowiska w Europie ocenia, że w ostatnim roku rozwój ich firmy w co najmniej 10 proc. powiązany był z analizą danych. Jeszcze więcej respondentów (43 proc.) twierdzi, że ten wpływ będzie widoczny w najbliższych 5 latach.

„Badanie to pokazuje, jak duży wpływ na nowoczesną gospodarkę mają innowacje w dziedzinie zarządzania danymi”

– dodaje Victoria Espinel.

„Firmy, niezależnie od swojej wielkości i branży w której działają, korzystają z narzędzi do przetwarzania danych, by tworzyć nowe produkty, obsługiwać klientów, tworzyć miejsca pracy i rozwijać się na nowych rynkach. Jest to niezwykle korzystne dla klientów, gospodarki i całego społeczeństwa”.

Więcej informacji na stronie: www.bsa.org/datasurvey

Źródło: Redakcja