Ponad 70% klientów posiadających systemy mainframe wskazuje redukcję kosztów jako jeden z najważniejszych priorytetów IT – wykazały to dziewiąte, doroczne badania BMC Software, obejmujące niemal 1200 firm na całym świecie. Kolejne priorytety IT to: dostępność aplikacji (52%), modernizacja aplikacji (48%) i ochrona danych (47%).

Mimo, że systemy mainframe często uważane są za platformę starzejącą się, klienci, którzy wśród swoich priorytetów wskazują chmurę, big data czy mobilność, podkreślają także, że ich mainframe’y są w coraz większym stopniu wykorzystywane do realizacji celów biznesowych. Aż 91% wszystkich respondentów rozpatruje mainframe jako potencjalną platformę strategiczną w długim okresie, a 61% oczekuje, że ich środowisko będzie się rozwijało w czasie najbliższych dwóch lat.

Wydatki na oprogramowanie wciąż dominują w budżetach 39% klientów, a koszty MLC (Monthly License Charges) stanowią najwyższe koszty dla 22% badanych. Wśród trzech najczęściej występujących strategii redukcji MLC wymieniane są: przesuwanie obciążeń poza godziny szczytu (39%); optymalizacja obciążeń (37%); automatyczne zarządzanie wydajnością poprzez Workload Managera (36%).

W ciągu mijającego roku BMC wprowadziło szereg innowacji, które mogą pomóc klientom w obniżeniu kosztów i ulepszeniu zarządzania obciążeniami. Są wśród nich nowe produkty, takie jak: Cost Analyzer, Intelligent Capping czy Subsystem Optimizer for zEnterprise. Rozwiązania te, pełnią istotną rolę w strategii BMC pt. “Living IT”, która stawia ludzi w centrum IT i napędza transformację cyfrową poprzez szybkie innowacje i industrializację. Badania wykazały także, że coraz więcej klientów ocenia BMC jako lidera w dziedzinie redukcji kosztów zarządzania systemami mainframe – wzrost wskazań o 25% w ciągu dwóch lat.

Prezentację wszystkich wyników badania można znaleźć pod adresem: http://media.cms.bmc.com/documents/BMC+9th+Annual+Mainframe+Survey+Results+2014.pdf

Źródło: CompFort Meridian Polska