Małe. Średnie. Innowacyjne. – Nowoczesne technologie i wyzwania IT w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zwiększanie bezpieczeństwa, wzrost jakości świadczonych usług, obniżanie kosztów i wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu IT do dostarczania wartości biznesowych – to główne wyzwania jakie w najbliższym czasie będą stały przed przedstawicielami działów IT firm z sektora MSP.

Wskazało je 500 przedstawicieli małych i średnich firm działających w Polsce, którzy w ramach badania, przeprowadzonego na zlecenie HP Polska, odpowiedzieli na pytania dotyczące innowacyjności i technologii, finansowania rozwoju i wyzwań w obszarze IT.

Sektor MSP to jeden z filarów polskiej gospodarki. Organizacje w nim działające bardzo szybko się rozwijają i coraz częściej sięgają po rozwiązania technologiczne, które wpływają zarówno na ich innowacyjność, jak również budowanie pozycji konkurencyjnej. Zatrudnieni w nich specjaliści IT dostrzegają korzyści wynikające z wykorzystania nowoczesnych technologii i ich wpływu na sprzedaż oraz zwiększanie skali działalności. W ich wyborze kierują się jednak wskaźnikami ekonomicznymi i posiadając określony budżet wybierają zazwyczaj sprawdzone rozwiązania gwarantujące określoną jakość i niezawodność.

Innowacyjność i nowe technologie okiem MSP

Aż 57% badanych specjalistów IT ocenia swoje organizacje jako innowacyjne i docenia rolę i wpływ technologii na biznes. Większość, firm które zostały ocenione jako innowacyjne posiada solidne fundamenty IT i chętnie inwestuje w nowe technologie. Najczęściej wskazywane obszary innowacji dotyczą produktów i usług, obsługi klienta, budowania wartości marki oraz współpracy z partnerami biznesowymi. Widoczna jest zatem silna koncentracja na działaniach, które przynoszą wymierne korzyści.

Około 40% firm z sektora uważa, że ich firmy są zaawansowane technologicznie. Regularnie dokonują one modernizacji infrastruktury, testują najnowsze rozwiązania, jednak lubią korzystać ze sprawdzonych technologii. Jak wynika z przeprowadzonego badania, pomiędzy wykorzystywaną przez firmę technologią, a jej innowacyjnością istnieje pewna zależność – im wyższy stopień zaawansowania technologicznego, tym lepiej oceniana jest innowacyjność w organizacji. Inwestycja w nowoczesne technologie nie jest jednak gwarancją sukcesu. Firmy muszą pamiętać również o tworzeniu odpowiedniej kultury organizacji i budowaniu kompetencji pracowników. Technologie są podstawą innowacji, jednak do powodzenia procesu potrzebne są również inne elementy.

Największymi wrogami innowacji są według badanych brak funduszy, przywiązanie do sprawdzonych rozwiązań i brak odpowiedniego sprzętu

„Wyniki zawarte w przygotowanym przez nas raporcie pokazują, że małe i średnie firmy potrafią budować swoją biznesową wartość wykorzystując sprawdzone rozwiązania, rozsądnie inwestując przeznaczony na ten cel środki i świadomie wprowadzając innowacje. W organizacjach działających w sektorze drzemie olbrzymi potencjał innowacyjny. Wielu z nich brakuje jeszcze zaplecza kapitałowego, wsparcia technologicznego i specjalistycznej wiedzy menedżerskiej jak stymulować procesy innowacyjne, jednak już widoczne zmiany i podejmowane działania wskazują, że IT w MSP zmierza w odpowiednim kierunku"

– powiedział Paweł Czajkowski, Dyrektor Zarządzający HP Polska.

Rola informatyki

W większości firm z sektora MSP IT postrzegane jest jako element niezbędny do sprawnego funkcjonowania, nie zaś obszar o znaczeniu strategicznym. Przekłada się to również na odpowiedzialność specjalistów zajmujących się IT, od których wymaga się dbania o dostępność infrastruktury i aplikacji, bez uczestniczenia w realizacji strategii biznesowej organizacji. Zadania te najczęściej wykonują jednak wewnętrzne działy, rzadziej zewnętrzni dostawcy i firmy zajmujące się outsourcingiem. Na specjalistach IT spoczywa również opiniowanie i wybór rozwiązań, które mają zostać zakupione i definiowanie tych potrzeb. Samodzielnie o wykorzystaniu funduszy decyduje niestety zaledwie 13% ankietowanych menedżerów.

Z badania wynika również, że statystyczna większość pracowników sektora nie posługuje się w codziennej pracy komputerem czy urządzeniami mobilnymi. Najbardziej skomputeryzowana jest branża usługowa, w której aż 75% pracowników posiada terminale komputerowe.

Wyzwania przyszłości

Priorytetowym wyzwaniem dla połowy uczestników badania w nadchodzącym roku będzie koncentracja na zwiększeniu bezpieczeństwa. Informatyka i informacja stanowią coraz bardziej strategiczne zasoby przedsiębiorstw, dlatego ich ochrona znajduje się w polu zainteresowań wszystkich typów firm. Na drugim miejscu wymieniane jest zwiększenie jakości oferowanych usług. Kolejna pozycja na liście priorytetów dotyczy optymalizacji kosztów i zmniejszenia czasu przeznaczanego na realizację projektów IT. Niezwykle istotne będzie również wsparcie przez specjalistów IT w zakresie rozwoju organizacji, usprawniania procesów, wykorzystania danych i realizacji strategii. Wszystko to przekłada się na konieczność identyfikacji i wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań oraz rozwój kompetencji pracowników.

Pretekstem do realizacji badania oraz przygotowania raportu stały się widoczne dążenia małych i średnich przedsiębiorstw do wprowadzania innowacyjności, wykorzystywanie nowoczesnych technologii i finansowanie rozwoju w zakresie IT.

Publikacja oraz strona www daje przedsiębiorcom możliwość sprawdzenia jak wygląda ich biznes na tle innych podmiotów.
Pełny raport jest dostępny na stronie www.raporty.hppolskadlabiznesu.pl

Badanie zostało przeprowadzone w lipcu 2014 roku na zlecenie HP Polska przez firmę badawczą TNS. Łącznie zrealizowano 500 wywiadów z osobami odpowiedzialnymi w firmach za IT. Wśród badanych znalazło się 400 przedstawicieli firm z segmentu 50-249 pracowników oraz 100 z zatrudniających 250-499 osób. Do przeprowadzenia badania wykorzystano dwie metody przeprowadzania wywiadu: CATI - wywiady telefoniczne oraz CAWI, czyli samodzielne wypełnianie ankiety. Dobór firm do badania miał charakter reprezentatywny ze względu na branżę i wielkość zatrudnienia.

Raport powstał we współpracy merytorycznej z firmą Infotarget.

Źródło: HP