Prywatność w sieci dziś i w przyszłości

Firma EMC Poland opublikowała wyniki badania postaw konsumentów w odniesieniu do problemu bezpieczeństwa i prywatności w mediach elektronicznych. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie EMC przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych. Wcześniej EMC Corporation zrealizowała globalne badanie Privacy Index, które objęło użytkowników Internetu z 15 krajów (m.in. Australii i Nowej Zelandii, Niemiec, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Chin, Indii).

Wyniki obu badań pokazują, że konsumenci cenią zalety technologii cyfrowych, przede wszystkim łatwiejszy dostęp do informacji i wiedzy. Użytkownicy niechętnie rezygnują z prywatności w zamian za zalety technologii cyfrowych ale jednak udostępniają swoje dane osobowe. Co ciekawe, na kwestię prywatności zwraca uwagę coraz więcej internautów – aż 75% respondentów z Polski. Tylko 12% zapytanych Polaków ten temat nie interesuje.

To, jak dużo informacji o sobie udostępnimy w Internecie, zależy przede wszystkim od wieku użytkowników. Starsi respondenci bardziej dbają o swoją prywatność i niechętnie informują o swoich nawykach w mediach elektronicznych, mniej też ufają podmiotom mającym chronić prywatność online. Inaczej problem wygląda wśród młodszych konsumentów. Aż 1/3 nastolatków uczestniczących w badaniu w Polsce zrezygnowałaby z części prywatności w zamian za większe korzyści i łatwiejsze korzystanie z serwisów online.

Szczegóły znajdą Państwo w materiale prasowym na stronie: http://transformation.emc2.pl/articles/prywatnosc-sieci-dzis-przyszlosci/

Źródło: EMC RSA