Polskie przedsiębiorstwa przygotowują się do obsługi nowej generacji klientów

Firma EMC opublikowała wyniki badania, w którym wzięły udział osoby z Polski odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w sprawach IT. Zapytano ich o opinię na temat informatyki jako czynnika umożliwiającego transformację biznesu w epoce megatrendów takich jak chmura, technologie mobilne i społecznościowe oraz wielkie zbiory danych.

Wymienione megatrendy zupełnie zmieniły oczekiwania klientów i użytkowników. Dotychczas działy IT koncentrowały się na zapewnianiu oszczędności i obniżaniu kosztów. Badanie EMC Forum pokazało jednak, że w Polsce dział IT jest obecnie postrzegany jako strategiczny czynnik umożliwiający rozwój biznesu i lepszy kontakt z klientami. Respondenci dostrzegają wpływ technologii na opracowywanie nowych produktów i usług (43%) i poprawę obsługi klienta (38%). Firmy przenoszą coraz więcej rozwiązań do chmury, aż 54% respondentów już korzysta z usług chmurowych, natomiast 14% z technologii chmury hybrydowej. Aby jednak wykorzystać pełny potencjał tego typu rozwiązań, należy pokonać pewne bariery.

Jeremy Burton, dyrektor ds. produktów i marketingu w firmie EMC Corporation

„Oczekiwania konsumentów w ostatnim czasie znacznie się zmieniły. Chcą oni kontaktować się nie tylko ze sobą nawzajem, lecz także z szeregiem firm i instytucji przy pomocy urządzeń mobilnych, a także z zadowalającą szybkością. Przedsiębiorstwa ze wszystkich branż przekształcają swoje modele biznesowe, aby zapewnić klientom dostęp i interakcję na najwyższym poziomie. Takie zmiany umożliwiają utrzymanie się na rynku i zachowanie przewagi konkurencyjnej. W związku z tym działy IT ponownie zaczynają odgrywać kluczową rolę w organizacji — przestają być ośrodkiem powstawania kosztów i stają się katalizatorem zmian, wprowadzanych dzięki chmurze i Big Data”.

Polskie przedsiębiorstwa przygotowują się do obsługi nowej generacji klientów
Polskie przedsiębiorstwa przygotowują się do obsługi nowej generacji klientów

Adam Wojtkowski, dyrektor generalny EMC w Polsce

„Badanie przeprowadzone na grupie polskich menedżerów pokazuje, że firmy w Polsce przywiązują coraz większą wagę do rozwiązań informatycznych, dostrzegając w nich nie koszty ale przede wszystkim możliwość wprowadzenia kluczowych zmian w przedsiębiorstwach. Zmiana w sposobie postrzegania działów IT, w połączeniu z wpływem megatrendów na zachowania użytkowników indywidualnych, jak również firm i instytucji będą miały odzwierciedlenie w tempie rozwoju polskich przedsiębiorstw. Dzięki temu staną się one również bardziej konkurencyjne na rynku."

Metodyka prowadzenia badań

W badaniu wzięło udział 263 przedstawicieli różnych polskich przedsiębiorstw, w tym dyrektorzy i kierownicy działów informatycznych i biznesowych, architekci rozwiązań technicznych, analitycy danych oraz administratorzy systemów pamięci masowej i infrastruktury. Dane zostały zebrane w ramach dobrowolnej ankiety wypełnianej po zakończeniu rejestracji na konferencję EMC Forum, odbywającą się 13 listopada 2014 r. w Warszawie.

Informacje o konferencjach EMC Forum

Pomiędzy lipcem a listopadem 2014 r. na całym świecie odbędzie się ponad 50 konferencji EMC Forum.

Wyniki badania z podziałem na poszczególne kraje będzie można znaleźć na stronie EMC.com. Cały projekt zostanie zakończony w grudniu ogłoszeniem globalnych wyników badania.

Polskie przedsiębiorstwa przygotowują się do obsługi nowej generacji klientów
Polskie przedsiębiorstwa przygotowują się do obsługi nowej generacji klientów

Źródło: EMC RSA