Według specjalistów ds. zwalczania korupcji i nadużyć, zaawansowane metody analizy Big Data przyczyniają się do ograniczenia ryzyka korupcji i nadużyć gospodarczych w instytucjach i firmach. Tak twierdzi 72% respondentów ankietowanych przez firmę doradczą EY w ramach badania Global Forensic Data Analytics Survey 2014. Niestety w tej samej grupie ankietowanych tylko 7% przyznało, że zna technologie pozwalające na analizę Big Data, a zaledwie 2% przyznało się do korzystania z tych technologii.

- Zaawansowana analiza danych pozwala wykrywać sprawców przestępstw i nadużyć, które już zostały popełnione, jak również skuteczniej identyfikować osoby, które mogą się ich dopuścić i miejsca, w których mogą się wydarzyć. Technologia opisywana dotychczas w książkach science-fiction stopniowo staje się faktem

- mówi Mariusz Witalis, Partner kierujący Działem Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY.

Firma doradcza EY po raz pierwszy przeprowadziła badanie dotyczące wykorzystania analizy danych finansowych w wykrywaniu oraz zapobieganiu nadużyciom gospodarczym. Wzięło w nim udział prawie 500 specjalistów ds. zwalczania korupcji i nadużyć z 11 krajów. Big Data to duże zbiory, szybko zmieniających się, rozmaitych danych, których analiza wymaga korzystania ze specjalistycznych programów. – Problem Big Data wymaga efektywnych kosztowo oraz innowacyjnych metod analitycznych i które mogą być wykorzystywane do lepszego zrozumienia organizacji, jej celów biznesowych oraz do podejmowania strategicznych decyzji – mówi Tomasz Dyrda, Dyrektor w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY.

Nowe regulacje to coraz więcej danych do analizy

87% badanych przez EY uważa, że zwiększające się wymogi regulacyjne są powodem do analizowania Big Data. 50% respondentów przyznaje, że analizuje dane właśnie z powodów związanych z nowymi regulacjami. Według IBM 90% danych na świecie zostało zgromadzonych w ciągu ostatnich 2 lat, ale organizacje analizują zaledwie ich niewielką część. Najczęściej - co wynika z badania EY - są to zbiory zawierające najwyżej 10 000 danych. Tylko 7% organizacji analizuje więcej niż 10 milionów danych.

- W trakcie audytów śledczych analizujemy zbiory danych finansowych mające od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów rekordów

- mówi Tomasz Dyrda.

- Analizowanie tylko próbki danych ogranicza możliwość zidentyfikowania rzeczywistych problemów

– dodaje.

Najczęściej z Big Data korzysta sektor finansowy używając programów analitycznych (ang. Forensic Data Analytics - FDA). W 80% przypadków dane są analizowane pod kątem prania pieniędzy. Także sektor farmaceutyczny oraz wydobywczy analizuje dane, by znaleźć przypadki korupcji lub - w przypadku sektora wydobywczego - także malwersacji na aktywach.

W jakich obszarach ryzyka Twoja firma używa programów analitycznych?

Analiza Big Data to przyszłość walki z korupcją
Analiza Big Data to przyszłość walki z korupcją, źródło: Ernst & Young

Brakuje ludzi i oprogramowania… czy świadomości?

Prawie wszyscy respondenci, bo aż 90%, uważa, że analiza posiadanych danych pozwala skuteczniej ocenić ryzyko nadużyć gospodarczych. 89% z nich jest zdania, że dzięki takiej analizie mogliby wykrywać do tej pory niewykrywalne nadużycia.

Jednak przeszkodą w efektywnym wykorzystywaniu Big Data jest, zdaniem 26% badanych, pozyskanie specjalistów oraz odpowiedniego oprogramowania. 15% jako barierę wskazuje zapewnienie wysokiej jakości analizy i jej wyników, a także konieczność łączenia danych z różnych źródeł i systemów. Zaledwie 10% wskazywało na kwestie finansowe.

Jednak zdaniem Tomasza Dyrdy, technologie istnieją i są na wyciągnięcie ręki, więc nie jest to realna bariera. Kluczową przeszkodą jest natomiast brak świadomości korzyści, jakie daje analiza danych.

- Obserwujemy to przede wszystkim w finansach i audycie, gdzie wiele osób wciąż ogranicza się do myślenia w kategoriach arkusza kalkulacyjnego. Jako EY często wykorzystujemy do prezentacji wyników zaawansowane narzędzia (takie jak Tableau czy i2) i widzimy różnicę w odbiorze wyników analiz

- dodaje.

Respondenci, którzy korzystają z programów analitycznych (FDA) podkreślają, że pomogły one we wczesnym wykryciu nadużyć (o 15% wcześniej niż w innych przypadkach) oraz przyczyniły się do polepszenia wyników (o 11% więcej).

Informacje o badaniu Global Forensic Data Analytics Survey 2014

Firma doradcza EY przeprowadziła Badanie Global Forensic Data Analytics Survey 2014 w 11 krajach, w organizacjach deklarujących znajomość metod analizy danych w ocenie ryzyka oraz audycie wewnętrznym. Respondentami były osoby odpowiedzialne za obszar zwalczania nadużyć oraz korupcji w swoich firmach. Ankietą objęto 466 respondentów.

Więcej informacji na stronie http://www.ey.com/PL/pl/Services/Assurance/Fraud-Investigation---Dispute-Services/EY-Global-Forensic-Data-Analytics-Survey-2014

Źródło: Ernst & Young