Cisco Visual Networking Index: trzykrotny wzrost ruchu w Internecie do roku 2018

Według najnowszych prognoz zawartych w Cisco® Visual Networking Index (VNI), ruch w światowej sieci IP w latach 2013-2018 wzrośnie trzykrotnie, głównie dzięki większej liczbie użytkowników i urządzeń, rosnącej przepustowości sieci oraz popularności treści wideo. Globalny roczny ruch w sieciach stacjonarnych i mobilnych w roku 2018 osiągnie 1,6 zettabajtów (1 zettabajt = tryliard bajtów lub bilion gigabajtów).

Skład ruchu IP w nadchodzących latach zmieni się w istotny sposób. W roku 2018, po raz pierwszy w historii Internetu, większość ruchu będzie pochodzić z urządzeń innych niż komputery osobiste. Również po raz pierwszy w historii, ruch Wi-Fi przekroczy ruch przewodowy, a ruch wideo wysokiej rozdzielczości (HD) będzie generować więcej ruchu niż wideo standardowej rozdzielczości.

Ogólny wzrost ruchu jest nadal silny. W roku 2018 przez światowe sieci przesłanych zostanie więcej danych, niż we wszystkich ubiegłych latach łącznie (licząc do końca 2013 roku). Od 1984 do 2013 r. użytkownicy końcowi wygenerowali globalnie w sieciach IP ruch o łącznej wielkości wynoszącej 1,3 zettabajta. Raport Cisco VNI przewiduje, że do roku 2018 globalny ruch w sieciach IP generowany przez użytkowników końcowych wyniesie 1,6 zattabajta rocznie.

Dynamiki nabiera również rozwój Internetu Wszechrzeczy. Do 2018 r. liczba modułów M2M (Machine to Machine) niemal zrówna się z liczbą ludzi na ziemi.

Najnowsza edycja badania Cisco VNI zawiera prognozy globalnego wzrostu ruchu w sieciach IP oraz trendy dotyczące wykorzystania najnowszych usług sieciowych i stanowi uzupełnienie badania Cisco Mobile VNI zaprezentowanego na początku tego roku.

Regionalne trendy w Polsce w latach 2013-2018

 • Ruch w siecach IP zwiększy się trzykrotnie, osiągając roczny wzrost na poziomie 23%.

 • Ruch w sieciach mobilnych zwiększy sie 10-krotnie, osiągając roczny wzrost na poziomie 60%. Wzrost ten będzie 4-krotnie szybszy niż prognozowany wzrost ruchu w stacjonarnych sieciach IP w tym samym okresie.

 • Ruch wideo w sieciach IP wzrośnie 4-krotnie, przy rocznym wzroście 33%.

 • Transfer danych związany z usługami wideo (łącznie dla sektora biznesowego oraz konsumenckiego) będzie stanowił w 2018 roku 65% całego ruchu w sieci. W 2013 roku wartość ta wynosiła 42%.

 • Do 2018 roku liczba urządzeń połączonych z siecią wzrośnie w Polsce do 178,4 mln, co oznacza średnio 4,7 urządzenia na jednego mieszkańca. W 2013 roku połączonych z siecią było w Polsce 99,6 mln urządzeń.

 • W 2018 roku komputery PC będą generowały 41% ruchu w sieci IP (w 2013 r. było to 83%), telewizory – 12%, urządzenia przenośne, w tym tablety i smartfony – 43%, zaś moduły M2M – 3%.

 • Średnia przepustowość łącza szerokopasmowego wzrośnie w Polsce 2,5-krotnie, z 15,1 Mb/s w roku 2013 do 37 Mb/s w roku 2018.

Najważniejsze informacje z prognozy Cisco VNI 2013-2018

1) Ruch w sieciach IP

 • W roku 2018 urządzenia mobilne będą odpowiadać za większość ruchu w sieci. W roku 2013, 33 procent ruchu IP pochodziło z urządzeń niebędących komputerami osobistymi. W roku 2018 będzie to 57 proc. Ruch z komputerów PC będzie rósł w latach 2013-2018 średnio o 10 procent rocznie, podczas gdy inne urządzenia odnotują wyższe wskaźniki wzrostu, w tym telewizory (18 procent), tablety (74 procent), smartfony (64 procent ) i moduły M2M (84 procent).

2) Coraz szybsze łącza szerokopasmowe

 • Średnia globalna przepustowość łącza szerokopasmowego wzrośnie 2,5-krotnie, z 16 Mb/s w roku 2013 do 42 Mb/s w roku 2018.

 • Do roku 2018 większość łączy (55 proc.) będzie miała przepustowość wyższą niż 10 Mb/s. Średnia przepustowość łączy w Japonii i Korei Południowej zbliży się do 100 Mb/s.

3) Ruch wideo będzie stanowił 79 procent całego ruchu w sieciach IP w roku 2018 (66 proc. w roku 2013).

4) Rodzaje połączeń z siecią i liczba podłączonych urządzeń

 • Urządzenia łączące się z siecią za pomocą WiFi oraz sieci komórkowych odpowiadać będą za 61 procent ruchu w sieciach IP w roku 2018, z czego WiFi za 49 procent (w porównaniu z 41 proc. w roku 2013) a sieci komórkowe za 12 procent (3 proc. w roku 2013). W roku 2013 za większość ruchu w sieciach IP odpowiadały sieci stacjonarne (56 proc.).

 • W 2018 roku na każdego mieszkańca globu przypadać będzie średnio 2,7 urządzeń podłączonych do sieci. W 2013 roku było ich 1,7.

 • W roku 2018 będzie 10 miliardów urządzeń (stacjonarnych i mobilnych) gotowych do obsługi protokołu IPv6. W 2013 roku było ich 2 miliardy.

5) Wykorzystanie zaawansowanych usług

 • Wideo online będzie najszybciej rozwijającą się usługą wśród domowych użytkowników internetu (1,9 mld użytkowników w roku 2018 vs. 1,2 mld użytkowników w roku 2013, średnio 10 proc. wzrost w skali roku).

 • Usługi mobilne oparte na geolokalizacji (LBS – location based services) będą najszybciej rozwijającą się usługą wśród mobilnych użytkowników indywidualnych (ponad 1 mld użytkowników w roku 2018 vs. 236 mln użytkowników w roku 2013, średnio 36 proc. wzrost w skali roku).

 • Konferencje webowe i wideokonferencje będą najszybciej rozwijającą się usługą wśród biznesowych użytkowników internetu (238 mln użytkowników w roku 2018 vs. 37 mln użytkowników w roku 2013, średnio 45 proc. wzrost w skali roku).

Mistrzostwa Świata FIFA 2014 napędzają ruch w Internecie

Trwające w Brazylii piłkarskie Mistrzostwa Świata FIFA 2014 są oglądane online przez miliony ludzi na całym świecie. Cisco szacuje, że streaming wideo meczów i relacji z Mistrzostw wygeneruje w sieci ruch wielkości 4,3 eksabajtów, czyli trzykrotność miesięcznego ruchu internetowego w całej Brazylii. Ponadto, ruch generowany w sieci przez 60 000 widzów na stadionie i osoby podróżujące na mecze przekroczy średni ruch generowany przez wszystkie smartfony w Brazylii w ciągu jednej godziny szczytu telekomunikacyjnego. Cisco przewiduje, że globalny ruch IP osiągnie 132 eksabajty miesięcznie w roku 2018, co jest równoznaczne ze streamingiem finału Mistrzostw na 8,8 mld ekranów Ultra-HD/4K w tym samym czasie (1 eksabajt = miliard gigabajtów).

Dariusz Fabiszewski, Dyrektor Generalny Cisco Systems Poland:

„Raport Cisco VNI wyraźnie wskazuje, że sieci usługodawców internetowych muszą dostosować się do coraz większej liczby urządzeń, takich jak tablety, smartfony czy moduły M2M. Jak pokazuje nasze badanie, już w roku 2018 większość ruchu w sieciach IP pochodzić będzie z innych urządzeń niż komputery osobiste. Również rozwój zaawansowanych usług, takich jak wideo HD czy Ultra-HD/4K, może stawiać przed dostawcami usług nowe wymagania dotyczące przepustowości i skalowalności ich sieci. Użytkownicy domowi, biznesowi i mobilni nadal mają duże zapotrzebowanie na zaawansowane usługi wideo, dostępne we wszystkich typach sieci i ze wszystkich urządzeń.”

Metodologia badania Cisco VNI
Badanie Cisco VNI 2013-2018 opiera się na niezależnych prognozach analitycznych oraz badaniach rzeczywistego ruchu w sieciach. Cisco uzupełnia następnie te wyniki o własne szacunki dotyczące globalnego ruchu w sieciach IP i poziomu wykorzystania usług. Szczegółowy opis metodologii badania zamieszczono w pełnej wersji raportu (linki z dodatkowymi materiałami poniżej).

Źródło: Cisco