Raport nt. cyberbezpieczeństwa: Transforming cybersecurity. New approaches for an evolving threat landscape

W ciągu ostatnich trzech lat tempo wzrostu cyberprzestępczości w branży usług finansowych uległo przyśpieszeniu. Bierne stosowanie się do przepisów czy oparte na regulacjach podejście do bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, jakie możemy zaobserwować w wielu firmach świadczących usługi finansowe, może okazać się już nieskuteczne.

Należy zadać sobie pytanie, czy instytucje finansowe potrafią wypracować dynamiczne podejście do zarządzania cyberbezpieczeństwem wykorzystując dostępne informacje, aby nie tylko zapobiegać takim atakom, ale także wykrywać je, reagować na nie i radzić sobie z ich ewentualnymi skutkami? Niezbędne będzie stworzenie nowej strategii pozwalającej skutecznie radzić sobie z ryzykiem i przyczyniającej się do innowacyjności w cyfrowym świecie.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem Deloitte pt. Transforming cybersecurity. New approaches for an evolving threat landscape, który wskazuje kierunek zmiany podejścia do zarządzania ryzykiem cybernetycznym poprzez zapobieganie, wykrywanie, reagowanie i naprawę potencjalnych szkód.

Źródło: Deloitte