Barracuda Cloud-to-Cloud Backup

Łatwa ochrona i szybkie tworzenie kopii zapasowych danych Office 365. Microsoft Office 365 przechowuje usunięte dane w koszu - ale tylko przez 93 dni. Przywracanie całych folderów lub skrzynek pocztowych jest żmudnym oraz ręcznie wykonywanym procesem - a jeśli potrzebne dane mają kluczowe znaczenie, oznacza to dla firmy kosztowne przestoje. Kopia zapasowa z chmury do chmury zapewnia kompleksową, ekonomiczną i skalowalną ochronę danych Office 365, a przywrócenie tego, czego potrzebujesz, wymaga tylko kilku kliknięć.

Dlaczego należy zabezpieczać dane Office 365?

Najczęstszą przyczyną utraty danych w przypadku rozwiązań SaaS, takich jak Microsoft Office 365, jest ich celowe lub przypadkowe usunięcie przez użytkownika – zjawisko to dotyczy blisko 70 procent wszystkich przypadków utraty danych. Oprócz tego zagrożeniem dla cyfrowych zasobów mogą okazać się również błędy w konfiguracji, problemy z synchronizacją po stronie klienta, a także ataki ransomware.

Choć Microsoft Office 365 oferuje podstawowe opcje odzyskiwanie danych m.in. poprzez kosz i retencję wiadomości, to główny nacisk przy projektowaniu usługi został położony na zagwarantowanie jej stałej dostępności. To użytkownik powinien zadbać o to, by przechowywane w niej dane były poprawnie zabezpieczone. Barracuda Cloud-to-Cloud Backup to kompleksowe, skalowalne i opłacalne finansowo rozwiązanie bezpieczeństwa dla usługi Office 365.

Co chronimy?

Barracuda Cloud-to-Cloud Backup pozwala zabezpieczyć wszystkie Twoje dane z Office 365 w ramach bezpiecznej chmury Barracuda Cloud Storage, bez konieczności inwestowania w dodatkową infrastrukturę. Tworzenie kopii może odbywać się na żądanie lub automatycznie, o wybranej przez użytkownika porze. Wszystkie zasoby zebrane w ramach Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive for Business są deduplikowane i kompresowane przed wysłaniem do Barracuda Cloud, w celu oszczędzania transferu i przestrzeni dyskowej.

 • Exchange Online. Chroniona jest cała struktura folderów dla skrzynki pocztowej wszystkich użytkowników, łącznie z wiadomościami i załącznikami.
 • OneDrive for Business. Chronione są wszystkie pliki i foldery z katalogu Dokumenty.
 • SharePoint Online. Ochronie podlegają wszystkie dane zebrane w ramach witryn zespołowych i publicznych.

Szybkie i łatwe odzyskiwanie danych

Wszystkie dane z Office 365 zapisane w Barracuda Cloud są przechowywane w sposób umożliwiający ich łatwe wyszukiwanie i szybki dostęp z dowolnego miejsca na świecie z połączeniem internetowym. W zależności od potrzeb można przywracać zarówno pojedyncze pliki, jak i dane całej organizacji. Wszystkie wiadomości, foldery oraz całe skrzynki pocztowe mogą zostać odtworzone w ich oryginalnej lokalizacji, w innej lokalizacji w ramach tego samego konta, a nawet na zupełnie innym koncie. Można je także pobrać do użytku offline. Jeśli szukasz konkretnego pliku lub wiadomości, ale nie jesteś pewien gdzie się znajduje, możesz skorzystać z rozbudowanej wyszukiwarki. Dane można przeszukiwać także w oparciu o datę przy wykorzystaniu wbudowanego kalendarza. Odzyskane zasoby są kompresowane w celu oszczędzania transferu i skrócenia czasu pobierania.

Rozbudowane statystyki i raportowanie

Szczegółowe raporty to dla administratorów IT jeden z najważniejszych komponentów narzędzia do backupu. Barracuda Cloud-to-Cloud Backup pozwala na bieżąco monitorować wszystkie utworzone kopie bezpieczeństwa, oferując pełny wgląd we kluczowe informacje na ich temat. Raport na temat zabezpieczonych danych wraz z podsumowaniem wszystkich wykonanych na nich operacji jest dostarczany w formie zautomatyzowanych powiadomień e-mail.

W konsoli zarządzania można znaleźć informacje o wszystkich wykonanych kopiach bezpieczeństwa w formie czytelnych wykresów. Oprócz podstawowych parametrów, takich jak liczba i rozmiar przechowywanych plików, statystyki uwzględniają również bardziej szczegółowe dane dotyczące m.in. efektywności kompresji. Informacje o wszystkich działaniach podejmowanych z pomocą Barracuda Cloud-to-Cloud Backup Interface gromadzone są w formie szczegółowych logów.

Funkcje

Schemat działania Barracuda Cloud to Cloud Backup

Tworzenie kopii zapasowej

 • Ochrona usług Exchange Online, OneDrive dla Firm, SharePoint Online, Grup i Zespołów
 • Konfigurowalny harmonogram tworzenia kopii zapasowych
 • Kopia zapasowa na żądanie w dowolnym momencie
 • 128-bitowe szyfrowanie AES podczas przesyłania i 256-bitowe szyfrowanie w stanie spoczynku
 • Pełne rozwiązanie Software-as-a-Service — brak sprzętu lub oprogramowania do zarządzania
 • Łatwa w konfiguracji i obsłudze — nie wymaga instalacji
 • Zarządzanie użytkownikami oparte na rolach — kontrola, kto może tworzyć kopie zapasowe, przywracać lub wyświetlać dane
 • Licencjonowanie oparte na użytkownikach — ochrona powiększającego się środowiska wraz z rozwojem firmy
 • Nieograniczone przechowywanie — przechowywanie wszystkich danch tak długo, jak to potrzebne
 • Dostępne w wielu geolokalizacjach na świecie — przechowywanie danych w regionie, który działa najlepiej

Elastyczne odzyskiwanie

 • Odzyskiwanie do określonego momentu
 • Odzyskiwanie między użytkownikami — odzyskiwanie elementów dla różnych użytkowników
 • Odzyskiwanie wersji plików — w razie potrzeby można odzyskać określone wersje plików
 • Natychmiastowe pobieranie z dowolnego miejsca

Raportowanie szczegółowe

 • Szczegółowe raportowanie na poziomie pozycji dla kopii zapasowych i przywracania
 • Raportowanie dziennika kontrolnego dla wszystkich działań na koncie użytkownika
 • Konfigurowalne powiadomienia e-mail — monitorowanie swojego konta za pomocą dostosowywanych raportów e-mail

 

POBIERZ BROSZURĘ

 

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz wyceny rozwiązania? Napisz do nas