Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach uruchomił nowoczesną sieć WLAN zbudowaną w oparciu o rozwiązania firmy Meru Networks. Studenci, kadra profesorska oraz administracja uczelni otrzymała tym samym stały dostęp do internetu w 18 budynkach uniwersyteckich. Projekt jest częścią zakrojonej na szeroką skalę informatyzacji i komputeryzacji UJK.

Z nowej sieci skorzysta ponad 1 400 pracowników uniwersytetu oraz ponad 16 500 studentów. Jest ona częścią większego projektu informatycznego – włączenia UJK do ogólnopolskiej, uczelnianej sieci EDUROAM, obecnie skupiającej 64 polskie instytucje z 48 miast. Oprócz modernizacji sieci teleinformatycznej wraz z zapewnieniem dostępu bezprzewodowego do sieci dla pracowników i studentów uniwersytetu, w ramach projektu wybudowano i wyposażono nowoczesną serwerownię. Tworzony jest również system nowoczesnej telefonii VoIP dla całej uczelni.

Priorytetem dla administratorów IT Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach było zbudowanie sieci WLAN w największym stopniu kompatybilnej z projektem EDUROAM. Nie bez znaczenia było również zapewnienie szybkiego przełączania się pomiędzy punktami dostępowymi i wdrożenie technologii pozwalających w jak najmniejszym stopniu ograniczyć przepustowość sieci na wypadek jakiejkolwiek awarii. Rozwiązania Meru Networks sprawdziły się w testach i zostały zaaprobowane przez uczelnię do instalacji w 18 budynkach należących do UJK – powiedział Maciej Wlazło

– Kierownik Działu Infrastruktury Teleinformatycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Kielecki Uniwersytet z nowoczesną siecią WLAN
Kontroler sieci Wi-Fi Meru MC4200

Nowa sieć składa się z dwóch kontrolerów Wi-Fi Meru MC4200 skonfigurowanych w klaster (tzw. tryb HA). Taka konfiguracja zapewnia ciągłość dostępu do sieci i niezakłócony odbiór internetu w momencie awarii jednego z urządzeń. Kontrolery odbierają sygnał od ponad 240 punktów dostępowych Meru serii AP300 (planowana rozbudowa do 300 punktów), rozlokowanych w 18 budynkach należących do uczelni. Autorskie technologie Meru zapewniają niezauważalne przełączanie się pomiędzy punktami dostępowymi, co sprawia, że osoba korzystająca z sieci na terenie Uniwersytetu praktycznie nigdy nie traci zasięgu, a przemieszczanie się pomiędzy budynkami nie powoduje spowolnienia odbierania i wysyłania danych. Dodatkowo UJK wykorzystuje platformę do zaawansowanego zarządzania i bezpieczeństwa sieci – Meru SA2000. W pakiecie narzędzi udostępnianych przez to rozwiązanie znajduje się m.in. Meru EzRF Network Manager: oprogramowanie do scentralizowanego zarządzania instalacjami złożonymi z wielu punktów dostępowych i wielu kontrolerów sieci bezprzewodowej Meru oraz Identity Manager: oprogramowanie do zarządzania dostępem dla użytkowników.

Oprócz możliwości zarządzania z poziomu jednego interfejsu wieloma urządzeniami, SA2000 oferuje dodatkowe możliwości monitorowania i logowania wszelkich zdarzeń związanych z siecią bezprzewodową oraz bezprzewodowy IPS (WIPS), chroniący przed atakami cyberprzestępców.

Rozwiązania Meru Networks od wielu lat sprawdzają się w polskim szkolnictwie. Posiadają m.in. rekomendację Uczelnianego Centrum Informatyki przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz spełniają wszystkie wymagania rządowego projektu Cyfrowa Szkoła. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach dołącza do grona 12 uczelni, które wybrały urządzenia Meru do budowy własnej, szybkiej i nowoczesnej sieci WLAN. Jej największym atutem jest wykorzystywanie Technologii Wirtualnej Komórki, zapewniającej najwyższą jakość połączenia z internetem w zatłoczonych lokalizacjach, takich jak wydziały uczelni. Przykład UJK pokazuje również, że za pomocą dwóch kontrolerów i punktów dostępowych można stworzyć niezwykle przyjazną użytkownikowi sieć dostępną w kilkunastu lokalizacjach, rozmieszczonych w obrębie kilku kwartałów ulic.

– mówi Daniel Żukowski – Networking Manager Konsorcjum FEN – wyłącznego dystrybutora rozwiązań Meru Networks na Polskę.

Kielecki Uniwersytet z nowoczesną siecią WLAN

Źródło: Meru Networks