Wyzwania, stojące przed firmami IT dotyczą adaptacji czterech wyłaniających się trendów: Big data, Cloud Computing, Internet of Things oraz urządzeń mobilnych. Firmy, które w największym stopniu wykorzystają nowe możliwości zyskają strategiczną przewagę nad konkurencją. Oprogramowanie StruxureWare, zapewnia zgodność operacyjną systemu z istniejącymi rozwiązaniami oraz możliwość monitorowania, analizowania i prognozowania ze strumieni danych, które stanowią niezbędne elementy pozwalające czerpać korzyści z trendów 2014 r.

Wyzwania IT

Big data, czyli wielkie zbiory danych, to termin oznaczający przetwarzanie ogromnych zbiorów danych w celu wykrycia nowych właściwości i ich wizualizacji, aby ułatwić proces podejmowania decyzji. Kto może skorzystać z Big Data? Każda firma, która generuje ogromną ilość danych oraz prowadzi w pewnym zakresie analizę danych np. sprzedażowych, finansowych, efektywności marketingu, może stać się beneficjentem. Do analizy zbiorów typu „small data” często wykorzystywane są tradycyjne narzędzia, takie jak arkusze kalkulacyjne czy bazy danych. Sukcesywne przechodzenie od „small data”, przez strukturyzację i dodawanie nowych źródeł danych, aż do „big data” w dłuższej perspektywie pozwoli zyskać nowe spojrzenie na działalność organizacji. Analizy przy użyciu nowych narzędzi będą efektywniejsze i wielowymiarowe. Ogromne zbiory danych stawiają przed firmami nowe wyzwania. Należy bowiem zaplanować, w jaki sposób składować dane oraz zapewnić ograniczenia w dostępie do danych oraz udostępnić je dla narzędzi Big Data. Tutaj z pomocą przychodzi chmura obliczeniowa, tzw. „cloud computing”, której podstawową cechą jest niezależność dostępu do danych od urządzenia. Ponieważ analiza danych jest procesem przeprowadzanym na wielu komputerach, w prosty sposób, wraz z rozwojem Big Data w organizacji i rosnącymi wymaganiami stawianymi przed systemami do analizy, można dołączać kolejne jednostki komputerów. Rozwiązania chmurowe charakteryzuje szeroka dostępność, w związku z czym w łatwy sposób nasze dane mogą zostać zreplikowane pomiędzy wiele serwerów, co dodatkowo podnosi poziom ich bezpieczeństwa. Kolejnym trendem, który wprawdzie jest dopiero na początku swojej drogi, ale możemy być pewni jego powszechności jest Internet of Things - koncepcja zakładająca, że fizyczne przedmioty, z którymi wchodzimy w interakcje na co dzień, zostaną podłączone do Internetu. Celem takiego działania jest zbieranie danych – do ich analizy posłużą nam rozwiązania Big Data, zaś do przechowywania danych - rozwiązania chmurowe. Na szczególną uwagę zasługują tutaj urządzenia mobilne, które można byłoby sklasyfikować jako element Internet of Things, ale ze względu na ich wyjątkowy, osobisty charakter, dane z nich pochodzące mogą być szczególnie wartościowe. Warto tutaj zauważyć, że urządzenia mobilne (telefony, tablety, w przyszłości inteligentne okulary) są nie tylko narzędziem komunikacji głosowej, ale również pozwalają na wymianę i publikację tekstów, a także na odczytywanie informacji o swoim położeniu.

Jak wykorzystać megatrendy 2014?

Aby sprostać nadchodzącym zjawiskom, firmy muszą podjąć się określonych działań, których jednym z celów będzie optymalizacja wykorzystania energii w organizacji. Po pierwsze, należy dokonać oceny „dojrzałości energetycznej” organizacji poprzez uporządkowanie systemu gromadzenia „small data”, tym samym zwiększając jego potencjał w tym zakresie. Firmy powinny angażować w ten proces wszystkie strony dostarczające dane, w możliwie najbardziej przejrzysty sposób. Kolejnym działaniem powinno być wzmocnienie wpływu uzyskanych analiz na działania firmy, tak by optymalizować je pod względem ich finansowej wartości dla organizacji. Uzyskanie najlepszych efektów będzie możliwe po przeszkoleniu pracowników wszystkich szczebli w zakresie analizy danych, co pozwoli im na racjonalne podejmowanie decyzji.

StruxureWare odpowiedzią na wyzwania IT

StruxureWare to zintegrowane oprogramowanie do analizy, wizualizacji i zarządzania centrami danych. Niwelujace bariery pomiędzy IT i urządzeniami, które należy monitorować. Doskonale odpowiada na najnowsze wyzwania IT. Łatwość wprowadzenia tego rozwiązania oraz uzyskana przez to możliwość monitorowania, analizowania i prognozowania strumieni danych pozwoli firmie wykorzystać trendy 2014. Dostępność w chmurze oraz przystosowanie do urządzeń mobilnych oprogramowania Struxure Ware umożliwi dokonywanie dynamicznych korekt z wykorzystaniem danych krótkoterminowych. Zaawansowane algorytmy prognostyczne pozwolą na łatwiejsze podejmowanie decyzji na podstawie spływających danych oraz koordynację efektywności organizacji we wszystkich obszarach i poziomach.

Źródło: Schneider Electric