Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Syntea SA uruchamia kurs dokształcający „Kuźnia specjalistów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Kuźnia specjalistów” to nowy, bezpłatny kurs dokształcający współfinansowany przez Unię Europejską, który uruchamia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym z wykorzystaniem rozwiązania Microsoft Dynamics AX. W projekcie mogą wziąć udział wszystkie osoby zatrudnione w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie z siedzibą na terenie województwa wielkopolskiego, w tym również właściciele firm oraz osoby samozatrudnione. Pierwszeństwo mają osoby zatrudnione w firmach z branży ICT. Kurs jest również przeznaczony dla osób pracujących w innych województwach, ale uczących się lub zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Zadania projektowe związane ze szkoleniem w zakresie obsługi zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP Microsoft Dynamics AX Uczelnia powierzyła firmie Syntea SA, partnerowi edukacyjnemu firmy Microsoft.

– Celem kursu jest wzbogacenie dotychczasowej wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, a także zapoznanie się z innowacyjnymi systemami klasy ERP, takimi jak Microsoft Dynamics AX. W ramach kursu proponujemy do wyboru jeden z dwóch bezpłatnych bloków szkoleniowych

– mówi Agata Szadeberg, opiekun uczestnika projektu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wybierając blok pierwszy, czyli wykłady z zakresu zarządzania, uczestnik pogłębia swoją wiedzę w takich obszarach jak współczesne koncepcje zarządzania, marketing, podstawy rachunkowości, zarządzanie zasobami ludzkimi, negocjacje, istota i zastosowanie systemu CRM, prawo i procedury administracyjne w zarządzaniu oraz modelowanie procesów. Drugi blok szkolenia to zajęcia praktyczne z wykorzystaniem specjalistycznego laboratorium komputerowego prowadzone przez wysoko wyspecjalizowanych trenerów. Do wyboru jest jeden z trzech modułów. Pierwszy z nich to administrowanie systemem, w tym administracja systemem Microsoft Dynamics AX, programowanie podstawowe w narzędziu MorphX, programowanie w języku X++ oraz rozbudowa aplikacji ERP – Axapta Development. Drugi moduł to logistyka i zarządzanie zasobami SCM, w tym logistyka, dystrybucja i zarządzanie magazynem w systemie Microsoft Dynamics AX, uzgadnianie magazynów z finansami w systemie Microsoft Dynamics AX, produkcja i planowanie produkcji w systemie Microsoft Dynamics AX. Trzeci moduł obejmuje zarządzanie finansami (w tym zarządzanie finansami w systemie ERP – Microsoft Dynamics AX, zamknięcie okresu obrachunkowego w systemie Microsoft Dynamics AX, praktyczne aspekty wykorzystania modułu „Środki trwałe”, technologia OLAP i BI w analityce finansowej).

– W odpowiedzi na wymagania rynku pracy związane z praktycznymi umiejętnościami zajęcia odbywają się w formie warsztatowej w sparametryzowanym środowisku z wykorzystaniem specjalistycznego laboratorium komputerowego, pozwalającego na przećwiczenie omawianych podczas szkolenia zagadnień. Dzięki współpracy z wykwalifikowaną kadrą trenerską posiadającą szeroką wiedzę i doświadczenie umożliwiamy słuchaczom kursu w efektywny sposób zdobyć wymagane umiejętności. Ponadto współpraca z praktykami pracującymi na co dzień z systemami ERP zapewnia profesjonalne przygotowanie uczestników do przystąpienia do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego firmy Microsoft, potwierdzającego uzyskaną wiedzę i umiejętności w obrębie wybranego modułu. Tym samym zwiększamy atrakcyjność i mobilność absolwentów na polskim, jak również globalnym rynku pracy

– mówi Milena Szkuat, specjalista ds. organizacji szkoleń, Syntea SA.

– Oprócz bezcennej na rynku pracy wiedzy i praktyki słuchacze-teoretycy otrzymają w prezencie zestaw potrzebnych podręczników, a słuchacze-praktycy możliwość wzbogacenia swojego CV w międzynarodowy certyfikat Microsoft Dynamics AX. Uczestnicy uzyskają też zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– mówi Sławomir Plewa, specjalista ds. rozliczeń, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

– Obserwujemy, że w Polsce coraz częściej organizowane są szkolenia z wykorzystaniem innowacyjnych technologii wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, takich jak na przykład Microsoft Dynamics AX

– mówi Adam Komorowski, dyrektor działu aplikacji biznesowych Microsoft Dynamics w polskim oddziale firmy Microsoft.

– Cieszymy się, że świadomość dotycząca istotności wykorzystywania rozwiązań informatycznych w celu efektywnego prowadzenia biznesu ciągle wzrasta

– dodaje.

Rekrutacja na kurs trwa – zostały ostatnie wolne miejsca na pierwszą edycję szkolenia oraz prowadzone są już zapisy na drugą edycje kursu. Na kursie mile widziane są osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.kuznia.amu.edu.pl.

Źródło: Microsoft