Aplikacje biznesowe firmy Microsoft – Microsoft Dynamics CRM 2013, Microsoft Dynamics AX 2012 oraz Microsoft Dynamics NAV 2013 – uzyskały opinie o innowacyjności od Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o. (IBS PW), który zajmuje się transferem technologii i wiedzy opracowanej na Politechnice Warszawskiej oraz wspieraniem badań podnoszących innowacyjność i konkurencyjność gospodarki m.in. z zakresu ekonomii, matematyki, metod informatycznych i ilościowych oraz elektroniki. W zakresie rozwiązań IT spółka jest uprawniona do wystawiania niezależnych opinii o innowacyjności, popartych szczegółowymi analizami technologii i sporządzanych przy ścisłej współpracy z ekspertami z Politechniki Warszawskiej. Opinie te, zgodnie ze stawianymi przez Ministerstwo Gospodarki wymogami, powinny uwzględniać takie elementy jak: dokładna charakterystyka planowanej do wdrożenia przez przedsiębiorstwo technologii lub produktu, informacje, czy jest to innowacja procesowa czy produktowa, jej skalę (rynek regionalny, krajowy czy światowy), porównanie innowacji z produktami i technologiami konkurencji, wykaz innowacyjnych rozwiązań oraz spis literatury, z której korzystano podczas tworzenia opinii.

– Przyznawana przez naszych ekspertów opinia o innowacyjności dotyczy technologii lub produktu, który firma planuje wdrożyć w ramach nowej inwestycji. Posiadanie takiej opinii może okazać się bardzo pomocne, a czasem wręcz niezbędne dla firm ubiegających się o dotację ze środków Unii Europejskiej na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Co więcej, załączenie opinii o innowacyjności konieczne jest w przypadku ubiegania się o przyznanie kredytu technologicznego lub środków na rozwój firmy z Regionalnych Programów Operacyjnych. Z kolei w przypadku, gdy nie jest ona wymagana, załączenie takiego dokumentu do wniosku o dotację może zwiększyć szansę na jej przyznanie

– skomentował Tomasz Poczęsny, specjalista ds. transferu technologii, Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej.

W przypadku rozwiązania Microsoft Dynamics CRM 2013 IBS PW docenił przede wszystkim nowe, intuicyjne środowisko użytkownika, możliwość zainstalowania procesów ze zbiorów typowych procesów biznesowych, opcję dostępu do danych z poziomu telefonu z systemami Windows Phone i Android oraz z urządzeń z serii iPhone, aplikacje na tablety przystosowane do pracy w trybie off-line i środowisko przeglądarki zoptymalizowane pod tablety, a także integrację z siecią społecznościową Yammer oraz narzędziami komunikacji głosowej i wizualnej. Uznanie zyskały również takie funkcjonalności rozwiązania jak Quick Create – do szybkiego dodawania informacji, Quick View – do szybkiego podglądu danych czy Point and Click – do modelowania nawet najbardziej skomplikowanych procesów biznesowych. IBS PW zwrócił także uwagę na fakt, że w najnowszym raporcie amerykańskiej firmy analitycznej Nucleus Research pt. „Research note. Technology Value Matrix Second Half 2013 CRM” firma Microsoft znalazła się w gronie liderów w dziedzinie rozwiązań informatycznych klasy CRM, zaś na rynku polskim rozwiązanie zostało wyróżnione przez Gazetę Finansową w konkursie „Najlepsze Produkty dla Biznesu 2013".

Rozwiązanie Microsoft Dynamics AX 2012 zostało docenione za prosty i intuicyjny interfejs użytkownika RoleTailored, dostosowanie do specyfiki działalności różnych branż oraz uproszczone raportowanie dzięki 800 wbudowanym raportom oraz integracji z SQL Server Reporting Service. Podkreślono również duże znaczenie nowych funkcji w podstawowym obszarze działań ERP, takich jak ustalanie relacji pomiędzy dostawcami, zarządzanie przypadkami czy Workbench Audytu. IBS PW zwrócił także uwagę na możliwość integracji systemu z innymi rozwiązaniami, np. Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SharePoint 2010 czy Microsoft Visual Studio 2010.

Za rozwiązanie innowacyjne w skali światowej, zarówno na płaszczyźnie użytkowej, jak i technologicznej, IBS PW uznał także system Microsoft Dynamics NAV. W tym przypadku zwrócono uwagę na trzy obszary innowacyjności: marketingową, procesową oraz organizacyjną. Doceniono szereg możliwości systemu, takich jak klient sieci web umożliwiający dostęp do danych za pomocą przeglądarki internetowej, zaawansowana technologia budowania raportów i wykresów, technologia SIFT pozwalająca na przeprowadzanie wielu złożonych obliczeń przy pomocy metody agregacji danych czy funkcjonalności w zakresie wymiarów księgowych i analizy. Zwrócono również uwagę na możliwości integracji rozwiązania z portalem Microsoft SharePoint, platformą Windows Azure oraz aplikacjami Microsoft Office 365 i Microsoft Excel. W zakresie innowacyjności procesowych podkreślono znaczenie takich funkcjonalności jak prognozowanie przepływów pieniężnych, rachunek kosztów, zarządzanie kompletacją czy graficzna analiza dostępności w czasie i według zdarzenia.

W opiniach Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej znalazła się również informacja, że zarówno rozwiązanie Microsoft Dynamics AX, jak i NAV zostało uwzględnione w raporcie "CLASH OF THE TITANS 2014" opracowanym przez firmę Panorama – Consulting Solutions na podstawie 400 wdrożeń systemów ERP przeprowadzonych w 31 krajach. Dokument akcentuje mocne strony rozwiązań klasy ERP firmy Microsoft, takie jak elastyczność, łatwość integracji czy znajomość interfejsu użytkownika, oraz zwraca uwagę na średni czas implementacji systemu, który w przypadku aplikacji Microsoft jest najkrótszy w porównaniu z rozwiązaniami wiodących, konkurencyjnych firm.

– Cieszymy się, że innowacyjność aplikacji biznesowych z rodziny Dynamics została potwierdzona przez niezależną organizację, jaką jest Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej. To dobra wiadomość nie tylko dla nas, lecz także dla naszych partnerów i klientów. Opinia o innowacyjności jest bowiem bardzo pomocna w przypadku firm ubiegających się o dotację ze środków Unii Europejskiej na zakup i wdrożenie rozwiązań klasy CRM czy ERP

– mówi Adam Komorowski, dyrektor działu aplikacji biznesowych Microsoft Dynamics w polskim oddziale firmy Microsoft.

Źródło: Microsoft