Grupa Selena zdecydowała się na wdrożenie systemu klasy ERP Microsoft Dynamics AX 2012 i wybór firmy Bonair jako partnera wdrożeniowego.

Selena operuje na rynkach międzynarodowych produkując i dostarczając profesjonalnym wykonawcom i indywidualnym użytkownikom szeroką gamę chemii budowlanej. Produkty Grupy dostępne są na rynkach ponad 70 krajów świata. Jej 15 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych jest w Europie, Ameryce Południowej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji, a laboratoria badawczo-rozwojowe w Polsce, Hiszpanii i Chinach.

Umowa Seleny z Bonair obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i wsparcie systemu Microsoft Dynamics AX 2012 dla podmiotów Grupy w Polsce, z możliwością ewentualnego rozszerzenia rozwiązania na spółki w kolejnych krajach. Wdrożeniem zostaną objęte wszystkie kluczowe obszary działalności Seleny, w tym: finanse, księgowość, kontroling, sprzedaż, zakupy, kontrola jakości, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie cyklem życia produktów i technologią, produkcja. Dla obszaru kadry i płace zostanie wdrożone autorskie rozwiązanie firmy Bonair – moduł AX Honoraria 2012. Dodatkowo w ramach projektu przewidywane jest wykorzystanie modułu Enterprise Portal, zapewniającego dostęp do wybranych funkcji systemu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Ponadto wdrożenie obejmuje również wykorzystanie funkcjonalności Application Integration Framework, która umożliwia integrację z systemami zewnętrznymi poprzez serwer aplikacji oraz wsparcie dla różnych metod integracji (w tym Web Services).

– Wdrożenie rozwiązania klasy ERP jest elementem działań w ramach strategii Grupy Seleny przyjętej na lata 2014-2016. Naszym podstawowym celem jest wdrożenie rozwiązań organizacyjnych prowadzących do zwiększenia efektywności procesów przy wykorzystaniu wsparcia systemowego

– powiedział Kazimierz Przełomski, wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy Grupy Selena.

– Mając na uwadze wagę i złożoność przedsięwzięcia w zakresie wypracowania optymalnych procesów referencyjnych dla wszystkich podmiotów Grupy Selena objętych projektem, zdecydowaliśmy się na włączenie do zespołu projektowego ekspertów obszarowych o międzynarodowym doświadczeniu, w tym konsultantów Microsoft Center of Excellence. Jako platformę ERP wykorzystamy Microsoft Dynamics AX 2012 R3 obejmującą specjalizowane rozwiązania dla przedsiębiorstw o profilu produkcji procesowej oraz mechanizmy wspierające zarzadzanie grupą kapitałową. Zarówno dobrane kompetencje członków zespołu wdrożeniowego, jak i narzędzia mają na celu realizację strategicznych oczekiwań naszego Klienta

– powiedział Daniel Olejniczak, wiceprezes zarządu Bonair SA.

Źródło: Microsoft