Firma Dell wyraziła swoje poparcie dla otwartych usług sieciowych, które zmienią obraz gry rynkowej. Dell stanie się pierwszą globalną firmą, w zakresie dostarczania kompleksowych technologii, która zapewni klientom, łącznie z dostawcami chmury i firmami Web 2.0, wybór systemów operacyjnych stron trzecich, dopasowując usługi sieciowe do potrzeb konkretnych aplikacji. W ramach tego przedsięwzięcia, Dell ogłosił zawarcie umowy dystrybucyjnej z Cumulus Networks – producentem pierwszego systemu operacyjnego Linux przeznaczonego dla urządzeń sieciowych bez warstwy pośredniej (bare-metal) - propagując w ten sposób model sieci rozłącznej.

Nowa era otwartych usług sieciowych - model usług rozłączonych

Nowy model centrum danych dla usług sieciowych według firmy Dell to środowisko, w którym klienci mogą dokonać wyboru wersji sprzętowych, aplikacji sieciowych i sieciowych systemów operacyjnych, które zaspakajają ich potrzeby.

Przez minione 20 lat, sieci centrów danych stanowiły trzypoziomowe struktury zastrzeżone, tworzone do przeprowadzania wstępnie zwirtualizowanych implementacji klient-serwer z wykorzystaniem przełączników montowanych w obudowach.

Rozwój sieci definiowanych programowo, mobilność maszyn wirtualnych, przeniesienie szablonów sieciowych z architekturą North-South na architekturę East-West, chmura obliczeniowa, łączenie zasobów i potrzeba automatyzacji podobna do automatyzacji serwerów, sprawiły, że firma Dell bierze udział w pionierskich działaniach wypracowania modelu opartego na sieci Ethernet z wykorzystaniem przełączników o stałej konfiguracji. Według analityka branży w firmie Gartner:

 • Sieć Ethernet wykazuje najlepsze cechy do wykorzystania jej do uproszczenia i automatyzowania sieci przełączników fizycznych, co będzie nieuchronne w najbliższej przyszłości.

 • Nowe, małe gabarytowo urządzenia mogą zredukować nakłady kapitałowe od 30 do 70 procent i zaoszczędzić co najmniej 30% na kosztach operacyjnych, w porównaniu do przełączników montowanych w obudowach.

Model rozłączonej usługi sieciowej to kolejny krok na drodze wprowadzania innowacji przez firmę Dell w sferze oprogramowania. Korzyści jakie płyną z inwestycji w taki model usługi sieciowych obejmują:

 • Najlepsze w swojej kategorii elementy sieciowe do obsługi dużych obciążeń, aplikacji i realizacji innych potrzeb z zakresu sieci, w tym precyzyjnego dostrojenia, automatyzacji i monitorowania;

 • Spójne procesy obliczeniowe i sieciowe przy wspólnym wdrażaniu oraz wspólnym modelu operacyjnym;

 • Wykorzystanie rozwiązań centrów danych otwartego źródła z szybkim wdrażaniem opartym na standardach.

Dell i Cumulus Networks pomagają firmom przyjąć otwarte usługi sieciowe

Dell ogłosił zawarcie umowy dystrybucyjnej z Cumulus Networks, swoim pierwszym partnerem w środowisku mającym zapełnić lukę istniejącą w procesie realizacji zobowiązania dotyczącego centrów danych zdefiniowanych programowo. Dell zacznie oferować sieciowe systemy operacyjne Cumulus® Linux® jako dodatek do swoich przełączników

Dell Networking S6000 i S4810.

Połączenie osiągnięć firm Dell i Cumulus Networks daje klientom następujące korzyści:

 • szybkość - wysokowydajne połączenia sieciowe, bezprecedensowy stosunek ceny do wydajności, szybko powstające innowacje;

 • prostota - uproszczona automatyzacja sieci, spójność narzędzi dla sieci oraz jednostek obliczeniowych, elastyczne rozwiązania;

 • przystępność - pomaga obniżyć wydatki operacyjne i kapitałowe, znika zależność od danego dostawcy, wprowadza do dużego środowiska aplikacji Linux.

Dell zapewnia wsparcie zaufanej marki, w tym:

 • nagradzane przełączniki Ethernet o nowoczesnej architekturze i jednym rozmiarze obudowy;

 • kompletne rozwiązanie centrum danych o wspólnym modelu nabywania, wdrażania i działania, od jednego dostawcy serwera, pamięci masowej i elementów sieciowych - z globalną dystrybucją i realizacją;

 • usługi globalne z jednym punktem kontaktowym i rozliczeniowym;

 • fachową wiedzę z zakresu sieci ujętą w gotowe scenariusze sytuacji przed i po sprzedaży, w tym usługi planowania, wdrażania i pomocy technicznej.

„To znakomity przykład innowacji Dell. Sieci to branża, która woła o zmianę. Poprzednio zrobiliśmy to samo z komputerami osobistymi i serwerami, co sprawiło, że mieliśmy najlepszą ofertę wyboru sieciowych systemów operacyjnych”

- powiedział Tom Burns, Wiceprezes i Dyrektor Generalny Dell Networking.

„Sieci są podobne do umysłu człowieka - pracują lepiej, jeśli są otwarte.”

Źródło: DELL