Aplikacje na celowniku testerów
Aplikacje na celowniku testerów

Wraz ze wzrostem znaczenia rozwiązań mobilnych dedykowanych biznesowi, coraz więcej organizacji decyduje się na zwiększenie wydatków IT związanych z testowaniem jakości aplikacji, zanim trafią one do końcowego użytkownika. Dla przykładu, jak pokazują dane Capgemini, już 24 proc. budżetu IT firm z sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki jest przeznaczone na kontrolę jakości rozwiązań mobilnych. Zdaniem ekspertów, testowanie aplikacji zaczyna zyskiwać krytyczną rolę dla utrzymania dobrej reputacji firmy, ponieważ wśród końcowych użytkowników aplikacji obserwuje się coraz mniejszą tolerancję na błędy produkcyjne i usterki. Jednocześnie wiele przedsiębiorstw zaczyna postrzegać testowanie jako proces wymagający dostępu do specjalistycznej wiedzy i decyduje się go zlecić firmie zewnętrznej.

Wraz ze wzrostem mobilności, rosną też potrzeby testowania rozwiązań mobilnych, zwłaszcza dedykowanych biznesowi. Dlaczego? To konsumenci, bardziej niż kiedykolwiek, mają teraz kontrolę: mogą bez wysiłku przełączać się pomiędzy aplikacjami mobilnymi i stają się coraz mniej tolerancyjni na wszelkiego rodzaju defekty, problemy z działaniem czy kompatybilnością urządzeń.

- Technologie mobilne przestały już dawno pełnić funkcję czysto rozrywkowych aplikacji i stały się poważnymi narzędziami w prowadzeniu biznesu. Z tego typu rozwiązaniami powiązane są bardzo specyficzne czynniki ryzyka, między innymi związane z kwestią ich użyteczności i jakości. Najpowszechniejszym wyzwaniem stojącym przed firmami zajmującymi się testowaniem rozwiązań mobilnych jest znalezienie ekspertów, metodologii i narzędzi do ich przeprowadzenia –

komentuje Mark Buenen, VP Business Development, Testing Global Service Line, Capgemini.

Przykładem mogą być firmy z sektora telekomunikacyjnego. Jak pokazują dane z World Quality Report (2013) Capgemini, wśród barier dla rozwoju testowania aplikacji wśród przedsiębiorstw z tej branży najczęściej wymieniany jest brak wyspecjalizowanych metod i procesów (61 proc.) i wykwalifikowanych ekspertów (57 proc.). Chociaż ponad połowa (56 proc.) badanych specjalistów IT pracujących dla firm z sektora telekomunikacyjnego twierdzi, że już w tej chwili prowadzi testy aplikacji mobilnych, ich wysiłki często koncentrują się na aplikacjach, z którymi klient ma bezpośredni kontakt, nie zaś na całym procesie biznesowym. Wiele firm zwraca się więc do zewnętrznych dostawców po pomoc we wdrożeniu wydajnych standardów testowania

- Wyraźnie zauważalny jest wzrost scentralizowanych organizacji testowych wśród firm na całym świecie. O ile 2 lata temu tylko 4% firm mogło pochwalić się specjalizowanymi centrami testowymi o tyle w 2013 roku mówimy już o 19% firm i kolejnych 13% które już rozpoczęły transformację w obszarze testów. Jednocześnie prawie 20% firm rozważa użycie Centrów Operacji Testowych podmiotów zewnętrznych

– tłumaczy Maciej Korzeniowski, Dyrektor Działu Technologii i Integracji, Capgemini Polska.

Jednocześnie jak zwracają uwagę eksperci, zlecenie testowania zaufanej firmie zewnętrznej wiąże się z wieloma korzyściami: dostępem do najlepszych praktyk i wiedzy eksperckiej.

- Doświadczony partner w zakresie testów może pomóc stworzyć strategię testowania, wdrożyć najlepsze praktyki, metodyki i narzędzia oraz przeprowadzić transformację całego obszaru testów w organizacji. Dla przykładu, oferowane przez Capgemini usługi zarządzania testowaniem pozwalają na uzyskanie do 30 proc. oszczędności związanych z obniżeniem całkowitych kosztów testowania, osiągnięcie wskaźnika wykrywalności na poziomie 97 proc. w przypadku defektów o wysokim priorytecie oraz skrócony, o co najmniej 15 proc. czas wprowadzenia produktu na rynek

– przekonuje Maciej Korzeniowski.

Źródło: Linkleaders