Firma Cisco została wybrana przez NBC Olympics, część NBC Sports Group, jako dostawca sprzętu i oprogramowania chmurowego oferowanego w ramach platformy Cisco Videoscape TV, która zostanie wykorzytana do kodowania i zarządzania treścią wideo podczas transmisji z Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi w lutym tego roku.

Nowe komponenty oprogramowania Cisco zapewnią NBC prostą, wygodną i elastyczną architekturę chmurową, która będzie wspierała transmisję Igrzysk w Soczi– na żywo i na żądanie.

Cisco rozszerza platformę Videoscape TV o usługi w chmurze

Podczas targów CES 2014 Cisco ogłosiło także rozszerzenie swojej wiodącej platformy Videoscape do dostarczania usług telewizyjnych. Oferuje ona teraz – jako pierwsze rozwiązanie w branży – wideo z chmury w modelu „as a service”, a także otwarte oprogramowanie chmurowe działające w oparciu o OpenStack. Te nowe funkcjonalności pomogą dostawcom usług i firmom mediowym zwiększyć sprawność działania i przychody oraz zmniejszyć koszty operacyjne.

Dzięki nowemu oprogramowaniu i technologiom, przeznaczonym zarówno do chmur prywatnych, jak i publicznych, nowy, kompleksowy zestaw możlwości chmurowych Cisco Videoscape oferuje dostawcom usług prostszy sposób na szybkie dostarczenie widzom zupełnie nowych wrażeń, takich jak śledzenie transmisji na dwóch ekranach czy wideo w standardzie 4K, a także pozwala na większą personalizację oraz oglądanie i dzielenie się treścią na wielu urządzeniach.

Nowe możliwości Cisco Videoscape Cloud :

• Videoscape Cloud Software: pomaga w zmniejszeniu kosztów operacyjnych i zwiększeniu przychodów dostawców usług poprzez zapewnienie widzom nowych wrażeń szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Videoscape Cloud Software oddziela oprogramowanie Videoscape od dedykowanej platformy sprzętowej i pozwala mu działać w publicznych i prywatnych chmurach dostawców usług i firm mediowych, również w chmurach opartych na oprogramowaniu OpenStack. Pozwala to klientom Cisco na wdrożenie nowych aplikacji wideo na żądanie, a następnie na łatwe i automatyczne skalowanie ich.

• Videoscape Cloud Services: funkcje Videoscape dostępne w modelu „as a service”. Aby pomóc dostawcom usług i firmom z branży mediowej w osiągnięciu jeszcze większej efektywności, Cisco oferuje usługi chmurowe Videoscape Cloud Services, wykorzystujące to samo oprogramowanie i interfejsy API co pozostałe części platformy Videoscape. Dostępność w modelu „as a service” pozwala klientom Cisco na uzupełnienie ich obecnej infrastruktury i błyskawiczne udostępnienie klientom nowych usług wideo, bez konieczności tworzenia, kodowania i integrowania nowych funkcjonalności.

• Cisco Cloud Fusion for Videoscape: ta unikalna strategia Cisco pozwala dostawcom usług i mediom na wybór dowolnych elementów platformy Videoscape – sprzętu i oprogramowania, chmury i usług - oraz na wdrożenie ich dowolnej kombinacji. Cisco Cloud Fusion pozwala na dopasowanie platformy Videoscape do potrzeb każdego klienta.

• Videoscape Open UX Foundation: oprogramowanie to zwiększa funkcjonalność i wydajność bramek, set-top boxów oraz urządzeń obsługujących aplikacje HTML5. HTML5 jest kluczowym komponentem systemów wideo opartych o chmurę, zaś Open UX Foundation zwiększa możliwości infrastruktury HTML5, pozwalając na szybsze i łatwiejsze wdrożenie atrakcyjnych usług wideo z chmury.

Źródło: Cisco