Według styczniowych analiz firmy Gartner globalne wydatki na IT sięgną w 2014 r. poziomu 3,8 biliona dolarów. To wzrost o 3,1% w stosunku do 2013 r. – znacznie wyższy, niż w ubiegłym roku (0,4%). Szczególnie istotne wzrosty prognozowane są w zakresie wydatków na oprogramowanie dla firm (o 6,8% do poziomu 320 mld USD) i usługi informatyczne (4,5% do poziomu 963 mld USD)(1) . Jak podkreślają eksperci branżowi, liczby te związane są z rosnącym znaczeniem infrastruktury IT w życiu firm i zwiększającą się specjalizacją rozwiązań technologicznych ułatwiających pracę przedsiębiorstw.

Trwająca od kilku lat ekspansja nowoczesnych technologii w biznesie odzwierciedla się w rosnącej popularności nie tylko tradycyjnej infrastruktury, ale także przyszłościowych dziedzin IT. Należą do nich m.in. wirtualizacja, cloud computing, zarządzanie Big Data, obsługa technologii mobilnych czy wykorzystanie potencjału sieci społecznościowych. Przekłada się to na rozwój potentatów rynku informatycznego. Według rankingu Interbrand’s Global Brands 2013, w TOP 10 rankingu najbardziej wartościowych światowych marek znalazło się aż 6 przedsiębiorstw oferujących usługi IT(2) - Apple, Google, IBM, Microsoft, Samsung i Intel.

Usługi coraz bardziej zewnętrzne

Wydatki na usługi informatyczne wrosną w tym roku o 4,5%, do poziomu 963 mld USD. Wiąże się to z rosnącymi potrzebami przedsiębiorstw w zakresie m.in. zarządzania zbiorami cyfrowych danych, wyposażenia w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie.

Dowodem na rosnące znaczenie usług informatycznych jest coraz mocniejsza pozycja firm z sektora ITO (IT outsourcing) – zewnętrznych podmiotów przejmujących od swoich klientów zadania związane z IT. Według analiz Savvis, obecnie odpowiadają one za obsługę trzeciej części globalnej infrastruktury informatycznej (35 %), ale już w przyszłym roku ma to być 46 %. W 2018 r. udział ten wzrośnie do 69%(3). Firmy z branży ITO zajmują się m.in. obsługą platform IT czy też projektowaniem rozwiązań online i mobilnych. Na przykład, polskim centrom ITO zaufały m.in. wiodące globalne banki inwestycyjne.

- W Polsce specjalizujemy się w usługach dla branży bankowości inwestycyjnej, ale realizowane przez nas projekty charakteryzują się wysoką różnorodnością. Wymagają od specjalistów nie tylko doświadczenia przy realizacji projektów IT, ale także rozwiniętej intuicji biznesowej i znajomości specyfiki branży finansowej

– mówi Wojciech Mach, Dyrektor Zarządzający Luxoft Poland, polskiego oddziału jednego z czołowych dostawców usług ITO w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pojedynek na jakość

Wzrost środków przeznaczanych globalnie na usługi IT otwiera duże szanse rozwojowe dla firm informatycznych, ale stawia również przed nimi liczne wyzwania. Na znaczeniu zyskuje jakość usług i ich dostosowanie do potrzeb zleceniodawców. Rozwiązania IT coraz częściej stają się bowiem narzędziami mającymi wiodący wpływ na opinie konsumentów na temat poszczególnych marek.

- Wnioski z tegorocznego badania World Quality Report potwierdzają, że testowanie i zapewnienie jakości nabiera strategicznego znaczenia dla zapewnienia płynnego działania przedsiębiorstw i spełnienia oczekiwań konsumentów. Coraz częściej, aplikacje są głównym punktem kontaktu pomiędzy biznesem, a klientami

- komentuje Michel de Meijer, Leader Global Service Line Testing w Capgemini & Sogeti.

Jednocześnie, projekty informatyczne powinny być dziś realizowane w sposób maksymalnie elastyczny i efektywny. W tej sytuacji na popularności zyskują metodyki zwinnego programowania – Agile. Praca w ramach Scrum, czyli jednej z najbardziej popularnych metodyk zwinnego programowania, opiera się na pracy zespołów IT nad projektem podzielonej na tzw. „sprinty”, trwające od 2 do 4 tygodni. Każdy z nich zakończony jest oddaniem gotowego prototypu produktu, z którym zapoznaje się przedstawiciel klienta oddelegowany do zespołu.

Informatyka rządzi

Coraz większy wpływ procesów informatycznych na wyniki przedsiębiorstw odzwierciedla się w rosnącej roli menedżerów ds. IT w procesach decyzyjnych firm. Według badań Accenture „High Performers in IT: Defined by Digital” szefowie IT coraz częściej uczestniczą aktywnie w budowaniu strategii całej firmy.

- Sytuacja, kiedy szef działu IT jest równocześnie członkiem zarządu firmy, w której pracuje, nie zdarza się w Polsce często. Wciąż pokutuje przeświadczenie, że IT powinno dostarczać zamówione przez inne działy organizacji rozwiązania, nie mając realnego wpływu na globalną politykę firmy. Tymczasem w ostatnich latach największy sukces odnosiły firmy, które potrafiły strategicznie inwestować w rozwiązania IT, na których budowane były produkty i usługi

– mówi Marcin Zygmanowski, Managing Director i Technology Growth Platform Lead w Accenture Polska.

Oprogramowanie – rywalizacja i skuteczność

Istotnym elementem rywalizacji na skuteczność i jakość usług jest dziś wykorzystywane przez firmy oprogramowanie. Według prognoz Gartnera, wydatki w tym segmencie IT odnotują w tym roku najwyższy wzrost - o blisko 7%, do poziomu 320 mld USD (4). Oprócz zmiany ilościowej, wśród liderów zmian coraz częściej obserwowana jest także transformacja jakościowa. Przewagę konkurencyjną zyskują podmioty inwestujące w wyspecjalizowane oprogramowanie, dedykowane realizacji poszczególnych zadań.

Znaczenie wyspecjalizowanych rozwiązań jest szczególnie istotne w branży sprzedażowej. Według badań Varicent i Workforce Management, 75% firm zatrudniających od 1 do 2,5 tys. pracowników wciąż korzysta z tradycyjnych arkuszy kalkulacyjnych, z czego aż 90% podkreśla swoje niezadowolenie z tego typu rozwiązań. Tymczasem tzw. systemy ICM/SPM, optymalizujące proces naliczania prowizji, a tym samym zwiększające motywację zespołów sprzedażowych, dostarczają ich użytkownikom m.in. ok. 5-6 godzin więcej efektywnej pracy sprzedawców tygodniowo, oraz skracają okres dystrybucji wypłat z kilku tygodni do kilku dni.

- Coraz większe znaczenie dla firm z branż takich, jak m.in. bankowość, finanse czy telekomunikacja odgrywa skuteczne i konsekwentne wdrażanie nowych technologii, a także dobra organizacja pracy zespołu sprzedażowego. Dziś branie pod uwagę obu tych czynników staje się wśród liderów nie przewagą, lecz koniecznością

– przekonuje Marcin Majda, Business Development Director w Luxoft Poland, firmie wprowadzającej wraz z IBM na polski rynek Cognos ICM, wyspecjalizowane rozwiązanie z zakresu zarządzania siłami sprzedaży.

Zapotrzebowanie konsumentów i pracowników na stały dostęp do rozwiązań IT odzwierciedla się również w takich dziedzinach, jak m.in. motoryzacja. Kierowcy, zarówno w pracy, jak i życiu prywatnym, chcą mieć stały dostęp do rozwiązań IT ułatwiających sprawniejsze i szybsze dotarcie do celu czy wykonywanie zadań służbowych w podróży.

- Raport firmy Capgemini „Cars Online” z 2013 r.(5) , pokazuje, że 51% klientów chce, żeby kolejny zakupiony przez nich samochód miał na wyposażeniu rozwiązania IT, które wykorzystują na co dzień w pracy w i domu. Dzięki przyporządkowaniu pojazdom statusu „online” oraz telemetrii ich systemy nawigacji będą w stanie np. wyświetlać informacje o dostępności miejsc na parkingu w pobliżu miejsca docelowego

– mówi Bartłomiej Dębski, Prezes Zarządu w Cartrack Polska.

Optymistyczna przyszłość i wyzwania

Jak podkreślają eksperci, rywalizacja o współczesnego klienta i najlepsze wyniki przedsiębiorstwa w najbliższych latach będzie się odbywać na płaszczyźnie technologii. Firmy będą musiały zwrócić większą uwagę na elastyczność i funkcjonalność wdrażanych przez siebie technologicznych rozwiązań, by lepiej odpowiedzieć na potrzeby odbiorców swoich produktów. Wysokość globalnych wydatków na IT i ich dynamika rośnie, jednak to sposób, w jaki te środki będą pożytkowane przez biznes, będzie miało kluczowy wpływ na rozwój przedsiębiorstw.

(1) http://www.humanipo.com/news/38608/global-it-spending-to-hits-3-8tn-this-year/
(2) http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/2013/Best-Global-Brands-2013-Brand-View.aspx
(3) http://www.savvis.com/sites/default/files/corp-savvis-global-it-leadership-report_0.pdf
(4) http://www.humanipo.com/news/38608/global-it-spending-to-hits-3-8tn-this-year/
(5) http://www.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/carsonline_12-13_final_web_1.pdf

Źródło: Linkleaders