Microsoft Dynamics AX na studiach podyplomowych
Microsoft Dynamics AX na studiach podyplomowych

Nowy kierunek studiów podyplomowych „Programowanie systemów ERP” powstał dzięki współpracy firm Syntea SA, partnera edukacyjnego firmy Microsoft, oraz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. Jego celem jest edukacja studentów w zakresie systemów ERP, a w szczególności ich oprogramowywania i wdrażania w przedsiębiorstwach.

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, projektami i procesami biznesowymi, które są kluczowe do zrozumienia roli systemów ERP w organizacji. Ponadto zajęcia będą obejmowały kwestie dotyczące sposobu wdrażania rozwiązań ERP oraz ich instalacji, administracji i oprogramowywania na przykładzie systemu Microsoft Dynamics AX.

– Przygotowując programy studiów dbamy o to, by studenci otrzymali zarówno solidne podstawy teoretyczne, jak i praktyczną wiedzę, możliwą do bezpośredniego zastosowania w pracy. W ramach studiów podyplomowych „Programowanie systemów ERP” studenci nie tylko zdobywają wiedzę pozwalającą im lepiej zrozumieć miejsce systemu ERP w przedsiębiorstwie oraz mogą wziąć udział w projekcie wdrożenia takiego systemu, ale również przygotowują się do zdobycia certyfikatów z programowania w systemie Microsoft Dynamics AX

– mówi dr inż. Tomasz Pieciukiewicz, Kierownik studiów podyplomowych „Programowanie systemów ERP”, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych, którzy chcą podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje w zakresie systemów ERP. Idealni kandydaci to osoby zajmujące stanowiska techniczne, które pracują obecnie z rozwiązaniami tej klasy i będą je nadal wykorzystywać w najbliższej przyszłości, jak również osoby, które planują ubiegać się o zatrudnienie na stanowiskach technicznych. Ukończenie studiów wiąże się z napisaniem i obroną pracy dyplomowej polegającej na wykonaniu indywidulanego lub grupowego projektu, i w następstwie uzyskaniem specjalizacji „Programista systemów ERP”. Po odbyciu studiów absolwenci będą mieli możliwość odbycia praktyk w przedsiębiorstwach wdrażających systemy ERP, co z pewnością zwiększy szanse na zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia.

– Systemy ERP należą do najczęściej wdrażanych technologii w średnich i dużych firmach. Absolwentom uczelni wyższych studiującym na kierunkach informatycznych wciąż brakuje wiedzy i praktycznych umiejętności na temat możliwości wykorzystania tych aplikacji w celu usprawnienia działalności przedsiębiorstwa. Dzięki współpracy z wykwalifikowanymi wykładowcami, pracującymi na co dzień z systemami ERP stwarzamy studentom szansę nabycia specjalistycznych umiejętności, cenionych na rynku pracy. Najlepszym z nich oferujemy także program praktyk w wiodących firmach wdrażających systemy Microsoft Dynamics

– komentuje Kamil Fałek, Dyrektor Działu Szkolnictwa Wyższego, Syntea SA.

Program studiów weekendowych obejmujących dwa semestry przewiduje 184 godziny zajęć w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych oraz 6 godzin seminarium dyplomowego. Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni PJWSTK oraz certyfikowani przez Microsoft trenerzy Microsoft Dynamics AX.

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach i jest ceniona zarówno wśród studentów, jak i pracodawców. Partner uczelni – Syntea SA – od ponad 10 lat specjalizuje się w realizacji szkoleń i audytów wdrożeń systemów klasy ERP. Firma współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie wprowadzania nowych kierunków w kształceniu podyplomowym, prowadzeniu wyspecjalizowanych warsztatów na studiach, realizacji staży i praktyk dla studentów i absolwentów. Studenci mogą więc być pewni, że program zajęć na studiach podyplomowych „Programowanie systemów ERP” został przygotowany przez najlepszych ekspertów i wprowadzi ich w tajniki zaawansowanych możliwości systemów klasy ERP.

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2013/2014 prowadzona będzie od 7 stycznia do końca lutego 2014 roku (lub do wyczerpania miejsc). Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.pjwstk.edu.pl/?kat=268

Źródło: Microsoft