Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), czołowy światowy dostawca rozwiązań open source, poinformował o dostępności systemu Red Hat Enterprise Linux 6.5. Najnowsza wersja systemu stanowi rozwinięcie wizji platformy biznesowej cechującej się stabilnością i elastycznością. Red Hat Enteprise Linux pozwala działom IT zająć się najważniejszymi problemami infrastrukturalnymi oraz ułatwia adaptowanie się do przyszłych wymagań, zapewniając szeroki ekosystem partnerów i pomoc techniczną.

Red Hat Enterprise Linux 6.5 zaprojektowano z myślą o zarządzaniu dużymi, złożonymi projektami IT – zwłaszcza w przedsiębiorstwach, które wymagają otwartej chmury hybrydowej. Najnowsza wersja Red Hat oferuje funkcje niezbędne do zarządzania takimi środowiskami, na przykład narzędzia do szybkiej konfiguracji systemu pod kątem działania aplikacji SAP na podstawie najlepszych praktyk.

Zabezpieczanie przedsiębiorstw nowej generacji

Red Hat Enterprise Linux 6.5 kontynuuje kierunek stosowania zintegrowanych zabezpieczeń. Dodanie scentralizowanego magazynu zaufania standaryzuje dostęp do certyfikatów dla usług zabezpieczających. W nowej wersji systemu dołączono również narzędzia, spełniające czołowe normy bezpieczeństwa – w tym OpenSCAP 2.1, który implementuje standard Security Content Automation Protocol (SCAP) amerykańskiego Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii (NIST). Dzięki tym ulepszeniom Red Hat Enterprise Linux 6 stanowi bezpieczną platformę, na której można budować krytyczne dla biznesu usług i aplikacje.

Łączność sieciowa – kiedy liczy się każda (mikro)sekunda

W branży usług finansowych i obrocie papierami wartościowymi opóźniania aplikacji mierzy się w mikrosekundach, a nie sekundach. Najnowsza wersja Red Hat Enterprise Linux 6 w pełni obsługuje w sieciach lokalnych (LAN) zegar o dokładności większej niż mikrosekundowa z wykorzystaniem standardu Precision Time Protocol (PTP). Precyzyjna synchronizacja czasu jest kluczem do lepszego działania szybkich aplikacji o niskich wartościach opóźnień. Red Hat Enterprise Linux 6.5 można teraz używać do śledzenia czasu transakcji związanych z instrumentami finansowymi, dokładniejszego datowania zarchiwizowanych danych albo precyzyjnego synchronizowania czasu w skali lokalnej lub globalnej.

Dzięki innym ulepszeniom w obszarze łączności sieciowej administratorzy systemu dysponują teraz pełniejszym obrazem aktywności w sieci. Te nowe funkcje pozwalają badać dane IGMP (Internet Group Management Protocol) w celu zidentyfikowania portów routerów obsługujących ruch grupowy (multicast), grup multicast z aktywnymi abonentami oraz powiązanych z nimi interfejsów. Ma to duże znaczenie w wielu współczesnych zastosowaniach, np. strumieniowej transmisji mediów.

Ulepszenia w wirtualizacji

Red Hat Enterprise Linux 6.5 zawiera wiele ulepszeń w obszarze zwirtualizowanych środowisk. Administratorzy systemu mogą teraz dynamicznie włączać lub wyłączać procesory wirtualne (vCPU) w aktywnym systemie wirtualnej maszyny, co usprawnia elastyczne przydzielanie obciążeń roboczych. Ulepszono też obsługę aplikacji o wysokich wymaganiach w zakresie pamięci operacyjnej; maszyna wirtualna z systemem RHEL może teraz obsługiwać nawet 4 TB pamięci działające pod kontrolą hiperwizora Kernel-based Virtual Machine (KVM).

Hiperwizor KVM integruje się również z woluminami GlusterFS, zapewniając bezpośredni dostęp do rozproszonej pamięci masowej. Dzięki temu zwiększa się wydajność podczas dostępu do woluminów Red Hat Storage lub GlusterFS. Zaktualizowane zostały także sterowniki systemu-gościa, aby zwiększyć wydajność Red Hat Enterprise Linux 6.5 działającego jako gość na wspieranych hiperwizorach firm trzecich.

Wygodniejsze użytkowanie, pamięci masowe i inne

Wraz z rosnącą liczbą sposobów wdrażania aplikacji, możliwość ich przenoszenia nabiera coraz większego znaczenia. Red Hat Enterprise Linux 6.5 pozwala klientom wdrażać obrazy aplikacji w kontenerach utworzonych za pomocą Dockera w preferowanym środowisku — fizycznym, wirtualnym lub chmurowym. Docker to projekt open source, który umożliwia tworzenie i wykonywanie „lekkich”, samowystarczalnych kontenerów, które oszczędzają czas, eliminując zadania związane z integracją i projektowaniem infrastruktury.

Red Hat Enterprise Linux 6.5 wykorzystuje najnowsze rozwiązania w interfejsie kontrolera dysków SSD, oferując ich obsługę w standardzie NVM Express (NVMe). Specyfikacja NVMe standaryzuje interfejs dysków SSD wykorzystujących magistralę PCIe, a dodanie jej do systemu Red Hat Enterprise Linux 6.5 pozwoli na obsługę szerokiej gamy przyszłych urządzeń NVMe.

Wprowadzono też ulepszenia, które zwiększają skalowalność pamięci masowej w środowiskach Red Hat Enterprise Linux 6.5. Teraz można skonfigurować ponad 255 jednostek LUN połączonych z jednym celem iSCSI. Ponadto usprawniono kontrolę i odzyskiwanie danych z sieci SAN dla urządzeń iSCSI oraz Fibre Channel, a aktualizacje mechanizmu kexec/kdump umożliwiają teraz tworzenie plików diagnostycznych (zrzutów pamięci) na systemach wyposażonych w bardzo dużą pamięć (np. 6 TB).

Red Hat Enterprise Linux 6.5 ułatwia śledzenie i zarządzanie poziomem wykorzystania subskrypcji w skali całego przedsiębiorstwa, integrując je z istniejącymi procesami biznesowymi. Dodano również obsługę zdalnego dostępu do klientów i serwerów Windows, które wykorzystują nowszą wersję protokołu RDP, m.in. do pulpitów Windows 7 i 8 oraz Windows Server 2012.

Jim Totton, wiceprezes i dyrektor generalny, Platform Business Unit, Red Hat

„Red Hat Enterprise Linux 6.5 oferuje innowacje, jakich można oczekiwać po czołowym linuksowym systemie operacyjnym, jednocześnie zapewniając dojrzałą platformę do działalności biznesowej, czy chodzi o standaryzację środowisk operacyjnych, czy o obsługę aplikacji krytycznych. Najnowsza wersja Red Hat Enterprise Linux 6 stanowi podstawę dla wielu produktów z oferty Red Hat, takich jak OpenShift i OpenStack. Jest ona doskonałą propozycją dla przedsiębiorstw, które planują stworzyć otwartą chmurę hybrydową”.

Źródło: Red Hat