Pierwsza platforma do analityki Wi-Fi od Ruckus Wireless - SmartCell Insight
Pierwsza platforma do analityki Wi-Fi od Ruckus Wireless - SmartCell Insight

Ruckus SmartCell Insight wykorzystuje technologie Big Data, aby umożliwić operatorom wykorzystanie pełnego potencjału danych generowanych przez ich sieci Wi-Fi

Firma Ruckus Wireless, Inc. (NYSE: RKUS) poinformowała o wprowadzeniu na rynek Ruckus SmartCell Insight - pierwszej platformy klasy operatorskiej do analityki Wi-Fi, która może przetwarzać dane Wi-Fi generowane przez setki tysięcy punktów dostępowych Ruckus Smart Wi-Fi oraz miliony sesji klienckich. Platforma służy do mierzenia, oceniania i diagnozowania dużych sieci Wi-Fi z wykorzystaniem mechanizmów Big Data.

SmartCell Insight to jedyny na świecie mechanizm raportowania, przechowywania i analizowania danych, zaprojektowany i stworzony specjalnie z myślą o dostawcach usług oraz dużych sieciach korporacyjnych. Oferuje on operatorom sieci kluczowe funkcje analityki Wi-Fi, które pomagają określić długoterminową kondycję sieci Wi-Fi a także efektywność dostarczanych przez nie usług.

Operatorzy sieci wdrażają łączność Wi-Fi jako jedną ze standardowych technologii dostępu radiowego (radio access network, RAN), za pomocą których abonenci uzyskują mobilny dostęp do internetu. Wykorzystanie pełnego potencjału operatorskiej sieci Wi-Fi wymaga wglądu w jej wydajność oraz w aktywność użytkowników zarówno na poziomie szczegółowym, jak i ogólnym. Umożliwia to mierzenie globalnych trendów na przestrzeni wielu lat.

Jednak dotychczas narzędzia dedykowane do szczegółowej analizy biznesowej i technicznej dużych operatorskich sieci Wi-Fi po prostu nie istniały. Zmieniające się wzorce użycia mobilnego internetu w połączeniu z coraz większą liczbą użytkowników i urządzeń oraz nasilającym się ruchem sprawiają problemy konwencjonalnym systemom zarządzania i raportowania. Systemy te muszą teraz umożliwiać długoterminową analizę trendów, która wspomaga planowanie ewolucji sieci i usług.

„Operatorzy domagają się i potrzebują pełnej widoczności danych, aby ocenić, czy budowane przez nich sieci Wi-Fi rzeczywiście spełniają cele biznesowe"

— powiedział Michał Jarski, dyrektor regionalny Ruckus Wireless w Europie Wschodniej

"SmartCell Insight to pierwsze na rynku rozwiązanie klasy operatorskiej, które umożliwia taką szczegółową analizę, a przy tym jest łatwe w użyciu, konfigurowalne i niezwykle skalowalne”.

- dodaje

Big Data w sieciach Wi-Fi

W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów administracyjnych, które zapewniają ograniczone raportowanie i gromadzenie danych na przestrzeni dni lub miesięcy, Ruckus SmartCell Insight opiera się na technologii Big Data. Dzięki integracji z rozwiązaniem SmartCell Insight dostawcy usług mogą teraz zbierać, przetwarzać i analizować całe lata danych Wi-Fi w celu odkrywania trendów i optymalizowania działalności biznesowej.

SmartCell Insight zapewnia dostawcom usług natychmiastowy dostęp do szerokiej gamy metryk sieciowych, takich jak dystrybucja typów urządzeń klienckich w sieci oraz ilość ruchu od urządzeń i do urządzeń w danym okresie albo określonej lokalizacji. W przyszłości platforma zaoferuje też konsolę kondycji sieci, która pomoże dostawcom usług uzyskać ogólny obraz stanu sieci Wi-Fi, a także informacje potrzebne do analizy predykcyjnej i opartej na lokalizacji klientów (tzw. usługi LBS). W ten sposób operatorzy i usługodawcy zyskają nowe, zaawansowane narzędzia analityczne, za pomocą których będą mogli przewidzieć przyszłe zachowania użytkowników oraz popyt na transmisję danych. Prognoza funkcjonowania sieci pozwoli im ograniczyć odpływ klientów i prowadzić ukierunkowany marketing oraz sprzedaż nowych produktów i usług.

Ruckus SmartCell Insight to programowa platforma analityczna, która gromadzi, przechowuje i przetwarza kluczowe wskaźniki wydajności (Key Performance Indicator, KPI) komponentów Ruckus Smart Wi-Fi, takich jak punkty dostępowe Ruckus ZoneFlex, brama Ruckus SmartCell Gateway (SCG), oraz kontrolery lokalnej sieci bezprzewodowej (WLAN) Ruckus ZoneDirector.

Wskaźniki KPI można wykorzystać do generowania szerokiej gamy standardowych i dostosowanych raportów dla różnych działów dostawcy usług. Obejmują one między innymi następujące dane:

  • natężenie ruchu w obu kierunkach według urządzenia albo typu urządzenia,

  • przepustowość kanału radiowego między punktami dostępowymi i stacjami,

  • punkty dostępowe z największym natężeniem ruchu,

  • potencjalna przepustowość z perspektywy urządzeń klienckich,

  • liczba unikatowych urządzeń klienckich, liczba i długość sesji,

Dzięki tym informacjom operatorzy sieci mogą generować „w locie” wiele dostosowanych do ich aktualnych potrzeb raportów, których uzyskanie poprzednio zajmowało tygodnie, a nawet miesiące. Mogą na przykład szukać trendów w sprzęcie abonenckim (Android, Apple iOS itd.), trendów w ruchu do i od urządzeń, wydłużonych czasów nawiązywania połączenia w obszarach o dużym natężeniu ruchu, wzrostu liczby unikatowych użytkowników we wszystkich sklepach detalicznych podczas weekendów, restartów punktów dostępowych w nowych wdrożeniach itd.

Raporty standardowe i niestandardowe są wyświetlane w postaci graficznej w prostym, intuicyjnym, przeglądarkowym interfejsie typu „przeciągnij i upuść”.

Ruckus SmartCell Insight integruje się też bezpośrednio z systemami OSS/BSS za pośrednictwem interfejsów aplikacyjnych (API).

Film przedstawiający działanie platformy można znaleźć pod adresem: http://bit.ly/I8saof

Źródło: RUCKUS WIRELESS