TÜV Rheinland, uznana firma badawcza dokonująca m.in. oceny procesów technologii informatycznych, odnowiła certyfikat dla modułu baramundi Energy Management, wchodzącego w skład systemu do zarządzania sieciami korporacyjnymi. Zdaniem specjalistów oprogramowanie firmy baramundi software AG przyczynia się do bardziej efektywnego zarządzania zużyciem energii w porównaniu ze standardowymi ustawieniami systemu Windows.

Kontrolerzy TÜV stworzyli wirtualne środowisko klienta, w którym zarejestrowali czasy działania oraz zużycie energii w komputerach typu PC i w notebookach – najpierw przy standardowych ustawieniach profilu zużycia energii systemu Windows 7, a następnie zgodnie z wytycznymi proponowanymi przez baramundi Energy Management. Symulacja wykazała, że rozwiązanie do zarządzania energią powoduje zwiększenie wydajności urządzeń i zapewnia optymalne dostosowanie do zachowań użytkowników. W trakcie odnawiania certyfikatu potwierdzono zgodność modułu z normą ISO 50001:2011 oraz jego funkcjonalność w systemach operacyjnych Windows 8 i 8.1.

Inteligentne profile zużycia energii, reagujące na zachowania użytkowników

Rezultat ten osiągany jest dzięki inteligentnym wytycznym w zakresie wykorzystania energii, które są centralnie dystrybuowane i zarządzane za pomocą aplikacji baramundi Management Suite. Dopasowują one ustawienia dotyczące energii zużywanej przez komputery w zależności od zachowań użytkowników. Na przykład po wylogowaniu się pracownika lub w przypadku zablokowanego pulpitu, urządzenie przechodzi do trybu standby szybciej, niż w przypadku użytkownika, który jest zalogowany. Dzięki temu, aplikacja baramundi Energy Management zapobiega niepotrzebnej i niekorzystnej z punktu widzenia ekologii jałowej pracy urządzeń. Jednocześnie, podczas korzystania z komputera, użytkownik ma do dyspozycji jego maksymalną wydajność.

„Rozwiązanie baramundi Energy Management stanowi doskonałą odpowiedź na wyzwania z zakresu efektywnego wykorzystania energii, stojące przed przedsiębiorstwami i instytucjami administracji publicznej. Zużycie energii przez stację kliencką wymiernie spada bez obniżania wydajności komputera”

– mówi Armin Leinfelder, product manager w firmie baramundi software AG.

„Jak wykazano podczas pomiarów przeprowadzonych przez TÜV, nawet te firmy, które stosują nowoczesny sprzęt, ponoszą codziennie duże koszty w wyniku niepotrzebnej, jałowej pracy setek komputerów i monitorów.”

Na podstawie badania wykonanego przez baramundi stwierdzono, że uzyskiwane oszczędności sięgają 35 Euro rocznie na jedno miejsce pracy. W przypadku 300 stacji klienckich oznacza to oszczędności rzędu ponad 10.000 Euro rocznie.

Podwójna korzyść dla środowiska

Alikacja baramundi Energy Management rejestruje zużycie energii oraz czas pracy dla poszczególnych stanowisk oraz całych działów. Umożliwia to opracowywanie przejrzystych analiz, określających dalszy potencjał w zakresie oszczędności, zgodnych z wymogami normy ISO 50001.

Ponadto, część dochodów ze sprzedaży licencji na aplikację baramundi Energy Management przeznaczana jest przez producenta na wsparcie międzynarodowej inicjatywy klimatycznej Plant-for-the-Planet, mającej na celu zasadzenie na Ziemi biliona drzew do 2020 roku. Środowisko naturalne korzysta zatem podwójnie: dzięki mniejszemu zużyciu prądu oraz w wyniku realizacji projektów prowadzonych przez organizacje zajmujące się ochroną klimatu.

Źródło: baramundi software AG