Liberty Direct to jeden z najprężniej rozwijających się ubezpieczycieli, świadczących swoje usługi z wykorzystaniem różnych kanałów dystrybucji: multiagencji, kanałów bezpośrednich (Internet i telefon) oraz bancassurance. Firma ubezpiecza także samochody oferowane przez komisy samochodowe.

W związku z dynamicznym rozwojem i błyskawicznie rosnącą ilością danych gromadzonych w różnych systemach, Zarząd Liberty Direct zadecydował o wdrożeniu nowego rozwiązania. Potrzebne było narzędzie, które uprościłoby dostęp do informacji oraz pozwoliło kadrze zarządzającej możliwie szybko uzyskać odpowiedzi na takie pytania jak: ile trwa i kosztuje pozyskanie nowego klienta?, które produkty cieszą się największym zainteresowaniem i dlaczego? oraz jakie formy dotarcia do klientów są najbardziej efektywne?. Dodatkowo rozwiązanie miało pomóc w zidentyfikowaniu najskuteczniejszych konsultantów.

Wśród pozostałych, nie mniej ważnych wymagań stawianych rozwiązaniu Bonair znalazły się:

  • wsparcie podejmowania decyzji przez użytkowników Hurtowni na każdym etapie współpracy z klientem, począwszy od pierwszego kontaktu, poprzez sprzedaż polisy, rozpatrzenie ewentualnej szkody i wypłaty odszkodowania, do odnowienia polisy włącznie,

  • zasilanie danymi z systemu finansowego na potrzeby raportowania zarządczego,

  • dostarczenie narzędzi do modelowania ryzyka i obliczania składki ubezpieczeniowej,

  • współpraca z systemem produktowym, rozwiązaniami do analizy rezerw i systemem służącym do ustalania cen,

  • zasilanie danymi systemu budżetowania i kontrolingu.

Projekt powierzono firmie Bonair SA ze względu na jej wieloletnie doświadczenie w dziedzinie rozwiązań Business Intelligence oraz zespół kompetentnych specjalistów. W ramach kontraktu Bonair SA zaprojektował i wykonał Hurtownię Danych obejmującą główne zakresy działalności Liberty Direct i integrującą dane z wielu źródeł, m.in. z systemu transakcyjnego obsługującego sprzedaż, odnowienia polis i likwidację szkód, rozwiązania do obsługi call center czy platformy do zarządzania finansami. Firma stworzyła też warstwę biznesową danych w postaci kostek OLAP i środowisko raportowe pozwalające na elastyczne zestawianie, filtrowanie i grupowanie danych oraz generowanie predefiniowanych raportów z możliwością ich dystrybucji, a także dostarczyła aplikację do zarządzania hurtownią danych (WMA).

Opracowanie spójnego systemu obejmującego swoim zasięgiem tak wiele różnych źródeł było dużym wyzwaniem. Zespół wdrożeniowy poświęcił wiele czasu na standaryzację miar i wskaźników funkcjonowania procesów biznesowych.

— To kwestie organizacyjne, ale wymagały dopracowania w trakcie wdrożenia

— tłumaczy Ewa Polańska-Cichopek, koordynator wdrożenia ze strony Liberty Direct.

Dzięki temu w całej firmie wszystkie osoby podejmujące decyzje w danym momencie korzystają z tych samych informacji oraz danych. Dużo czasu poświęciliśmy także na weryfikację poprawności obliczeń w Hurtowni, która była tym trudniejsza, że często nie istniał punkt odniesienia, gdyż powstał szereg nowych przekrojów miar i wskaźników

— dodaje.

Wszystkie narzędzia zaimplementowane w ramach rozwiązania opracowanego przez Bonair SA pozwalają na swobodniejsze poruszanie się po systemie informatycznym firmy i pełniejsze wykorzystanie danych gromadzonych w poszczególnych aplikacjach, oferując narzędzia akcelerujące dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

— Biznes cały czas się zmienia, firma rośnie, rozwijamy nowe produkty, nowe kanały sprzedaży i danych do analizy przybywa. Mając lepszy dostęp do informacji, na co dzień podejmujemy setki drobnych, lepszych decyzji. To szalenie istotne, gdy działa się na rynku, który jest niesamowicie konkurencyjny, na którym biznes prowadzi się z bardzo niskimi marżami. Rynek ubezpieczeń wymaga ciągłego dostosowania się z ofertą i wewnętrznymi procesami. Efektywność procesów i optymalizacja działań są tu kluczowe

— mówi Marcin Warszewski, Dyrektor ds. Techniki Ubezpieczeniowej Liberty Direct.

Źródło: Bonair SA