Centrum Projektów Informatycznych wybrało Qumak jako jedną z czterech firm, wśród których rozpisywane będą „miniprzetargi” dotyczące szczegółowych zamówień na poszczególne elementy rozbudowy ePUAP. Zakres prac obejmuje dostawę sprzętu wraz z jego instalacją oraz licencje na oprogramowanie. W efekcie platforma ma zwiększyć swoją pojemność, dostępność i poziom bezpieczeństwa.

ePUAP to ogólnopolski system teleinformatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu, a urzędy i samorządy tą samą drogą udostępniać swoje usługi. Pozwala on na m.in.: stworzenie tzw. profilu zaufanego, który umożliwia składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego. Z funkcji tej skorzystało już niemal 166 tys. obywateli. Dodatkowo ePUAP pozwala, dzięki mechanizmowi pojedynczego logowania (single sign-on), na używanie konta stworzonego na platformie ePUAP do logowania się na stronach internetowych różnych jednostek administracji oraz instytucji publicznych.

Cieszymy się, że nasza spółka będzie miała szansę uczestniczyć w tak istotnym dla zwykłych obywateli projekcie, jak ePUAP

– powiedział Rafał Dragosz, Dyrektor Pionu Handlowego Sektora Publicznego Qumak S.A.

Stworzenie i ciągłe rozbudowywanie tego systemu przez CPI jest dużym krokiem w procesie informatyzacji kraju i budowy e-administracji

– dodał.

CPI przeznaczy na wykonie całego projektu nie więcej niż 26,3 mln zł. Umowa ramowa obowiązuje maksymalnie przez 36 miesięcy od momentu podpisania. Jest to już 33. zawarty w tym roku kontrakt Qumak S.A. sektorze publicznym.

Źródło: Qumak S.A.