Fild.NET - specjalizujący się w rozwiązaniach dla biznesu opartych o technologie Microsoft - zbuduje kompleksowe rozwiązanie, które zautomatyzuje pracę Polskiego Związku Jeździeckiego (PZJ). Nowy system informatyczny zostanie oparty na platformie Windows Azure, z wykorzystaniem aplikacji SharePoint Online.

PZJ do tej pory wykorzystywał kilka różnych aplikacji do zarządzania organizacją, w tym m.in. do rejestracji koni, hodowców, sędziów i zawodów jeździeckich. Aplikacje te nie zapewniały jednak pełnej synchronizacji i wymiany danych, a koszt ich dostosowania do wymagań PZJ byłby znacznie wyższy niż zbudowanie nowego rozwiązania. Z tego powodu zarząd PZJ zdecydował się na stworzenie dedykowanego systemu od nowa.

„Nasz wybór padł na firmę Fild.NET, która złożyła nam najkorzystniejszą ofertę. Połączyła ona w sobie atrakcyjną cenę, wysokie kompetencje i doświadczenie zespołu realizującego projekt, a także nowoczesną architekturę zaproponowanego nam rozwiązania. Umieszczenie systemu w chmurze bardzo ograniczy koszty inwestycji, a także zapewni nam stosunkowo niskie koszty jego utrzymania oraz dalszego rozwoju. Jako że jesteśmy organizacją społeczną i musimy dbać o finanse, zdecydowaliśmy się właśnie na tą opcję”

- powiedział Łukasz Abgarowicz, Prezes Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego.

Polskie jeździectwo w chmurze Microsoft
Polskie jeździectwo w chmurze Microsoft

W pierwszym etapie projektu zostanie zrealizowany moduł pozwalający gromadzić dane dotyczące osób, instytucji, koni oraz rozegranych zawodów. Następnie zostanie stworzony system do generowania raportów dotyczących koni, zawodników, wyników zawodów itp. Stworzony system będzie działał na platformie Windows Azure, z wykorzystaniem bazy danych Azure SQL. W kolejnym etapie projektu zostaną uruchomione aplikacje do obsługi procesów kancelaryjnych. Powstaną one na bazie już istniejących aplikacji Fild.NET, dostępnych w sklepie SharePoint Online, jak: Kancelaria – będąca połączeniem cyfrowego archiwum oraz rejestru dokumentów przychodzących, TimeOFF – do obsługi wniosków urlopowych, czy Auctions - do obsługi sprzedaży środków trwałych pracownikom.

„Rozwiązanie jest tworzone zgodnie z metodyką Scrum, która zakłada dostarczanie działających części systemu co kilka tygodni. Zapewnia to pełną kontrolę nad procesem rozwoju oprogramowania, a także daje możliwość nadawania priorytetów poszczególnym funkcjom. Dzięki temu zagwarantowane jest dobre dostosowanie możliwości systemu do potrzeb użytkowników. Realizacja tego projektu metodą Scrum nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie zarządu PZJ. Jego rola nie ograniczyła się do podjęcia decyzji o wyborze dostawcy rozwiązania, ale też bardzo aktywnie współuczestniczy on w pracach nad określeniem merytorycznej zawartości poszczególnych modułów, za co chciałem podziękować”

- powiedział Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET.

Rozpoczęcie projektu zostało poprzedzone analizą systemu informatycznego wykorzystywanego w siedzibie Polskiego Związku Jeździeckiego, a także wypracowaniem koncepcji nowego rozwiązania.

Źródło: Fild.NET