HP poinformowała o wprowadzeniu nowych produktów i usług, które pozwalają przedsiębiorstwom stawić czoła cyberprzestępcom, zarządzać ryzykiem oraz usprawnić zabezpieczenia w celu poprawy ochrony przed rosnącą liczbą zagrożeń.

Skala cyberprzestępczości wciąż rośnie. Już 92 procent firm z listy Forbes Global 2000 padło ofiarą naruszenia bezpieczeństwa danych w ciągu ostatnich 12 miesięcy(1). Wzrost ten jest wynikiem coraz lepszej organizacji cyberprzestępców i ich współpracy ze sobą poprzez wzajemne udostępnianie informacji i zaawansowanych narzędzi do kradzieży danych. Wartość cyberprzestępczego czarnego rynku jest szacowana na 104 mld USD rocznie(2).

Na problemy przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa mają też wpływ zmieniające się wymogi prawne i regulacyjne. Szacuje się, że w przypadku przedsiębiorstw działających na skalę globalną średni koszt niedostosowania się do tych wymagań to 13,7 mln USD(2). Ponadto w świecie, gdzie pracownicy coraz częściej używają prywatnych urządzeń do celów zawodowych (BYOD), działy IT nie mają kontroli nad sprzętem, z którego korzystają pracownicy, co stwarza cyberprzestępcom nowe możliwości przeprowadzania ataków.

Nowe produkty i usługi HP pozwalają przedsiębiorstwom przezwyciężyć te problemy, dzięki ujednoliconej strategii bezpieczeństwa informacji oraz możliwościom zarządzania ryzykiem i zapewnieniu zgodności z przepisami. Są one efektem pracy badawczej HP w zakresie bezpieczeństwa oraz doświadczenia specjalistów w tej dziedzinie i mają za zadanie pomóc klientom w stawieniu czoła cyberprzestępcom oraz w optymalizacji i usprawnieniu zabezpieczeń.

Walka z cyberprzestępcami z użyciem rozwiązań nowej generacji

Podejście HP do bezpieczeństwa pozwala unieszkodliwiać ataki cyberprzestępców poprzez wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym i zapobieganie im zarówno w warstwie aplikacji, jak i sprzętu oraz na etapie programowania.

Nowe i udoskonalone produkty i usługi HP gwarantują unieszkodliwianie ataków w czasie rzeczywistym oraz automatyczną naprawę i analizę zagrożeń bezpieczeństwa.

  • HP Threat Central — pierwsza w branży platforma do analizy zagrożeń bezpieczeństwa tworzona przez społeczność specjalistów. Pozwala zautomatyzować współpracę pomiędzy firmami i instytucjami skupionymi wokół walki z cyberzagrożeniami w czasie rzeczywistym.

  • HP TippingPoint Next-Generation Firewall (NGFW) pozwala kontrolować ryzyka związane z przetwarzaniem w chmurze, aplikacjami mobilnymi i trendem BYOD, zapewniając rozwiązanie bezpieczeństwa działające w warstwie aplikacyjnej cechujące się łatwością wdrożenia i wysoką wydajnością.

  • HP ArcSight oraz HP Fortify —technologie bezpieczeństwa oparte na zbieraniu danych, obejmujące rozwiązania HP ArcSight Application View, HP ArcSight Management Center, HP ArcSight Risk Insight oraz HP ArcSight Enterprise Security Manager (ESM) v6.5c — umożliwiają zespołom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo sprawniejsze działanie dzięki bieżącemu wykrywaniu zagrożeń na poziomie aplikacji.

  • HP SureStart to pierwsze i jedyne w branży rozwiązanie z funkcją autonaprawy, które automatycznie przywraca sprawność systemu BIOS komputera PC po ataku lub awarii. HP SureStart to przełomowa, przyszłościowa technologia przeznaczona dla użytkowników notebooków HP EliteBook. Oferta jest elementem HP BIOSphere — środowiska oprogramowania sterującego (firmware), które automatyzuje ochronę danych oraz zapewnia szerokie możliwości konfiguracji i zarządzania komputerami przeznaczonymi dla klientów korporacyjnych.

Usługi zarządzania ryzykiem i stopniem ekspozycji na zagrożenia

Prężny rozwój cyberprzestępczego ekosystemu sprawia, że zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo w firmach nie nadążają za coraz to nowymi i coraz bardziej zaawansowanymi zagrożeniami.

Usługi HP Managed Security Services (MSS) pomagają zespołom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w firmach szybciej identyfikować zagrożenia oraz skutecznie na nie reagować.. HP MSS udostępnia fachową wiedzę i zaawansowane możliwości analizy danych dotyczących bezpieczeństwa. Dzięki usługom, włamania są wykrywane w ciągu 11,8 minut, a 92 procent poważnych incydentów jest rozwiązywanych w ciągu dwóch godzin od rozpoznania(4). Ponadto specjaliści zajmujący się usługami HP MSS dokładnie znają lokalne i międzynarodowe regulacje prawne oraz najnowsze zagrożenia, co dodatkowo poprawia ogólny stan bezpieczeństwa klientów.

Nowe usługi w ramach HP MSS i w ofercie HP Enterprise Services pomagają zwiększyć bezpieczeństwo, zmniejszyć ryzyko oraz zapewnić zgodności z przepisami.

  • HP Supplier Security Compliance Solution chroni przepływ informacji w ramach sieci dostawców danej instytucji. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych instytucja sprawnie odzyskuje kontrolę nad swoimi danymi, co minimalizuje straty finansowe, ogranicza wyciek poufnych informacji handlowych i zmniejsza wpływ incydentu na zaufanie klientów.

  • Usługi HP Distributed Denial of Services (DDoS) Protection Services pozwalają wykorzystać najlepsze na rynku systemy bezpieczeństwa w powiązaniu z usługami HP MSS oraz całodobowym monitoringiem zdarzeń przez wykwalifikowanych analityków. Dzięki temu firmy i instytucje mogą łatwiej wykrywać ataki DDoS i ataki skierowane przeciw aplikacjom internetowym oraz błyskawicznie na nie reagować. Umożliwia to klientom ograniczenie potencjalnych strat wynikających z niedostępności systemu czy obniżenia wydajności.

Większe możliwości dzięki fachowej wiedzy

Pomimo zwiększonych wydatków na bezpieczeństwo dyrektorzy IT oraz dyrektorzy ds. bezpieczeństwa informacji wciąż mają trudności z pozyskaniem odpowiednich specjalistów, ich utrzymaniem w firmie i szkoleniem. Zasoby HP Enterprise Security pozwalają dostarczyć łącznie 657 mln godzin pracy ekspertów, która zwiększa możliwości klientów i uzupełnia posiadane przez nich zasoby.

Nowy pakiet usług HP Security Risk and Controls Advisory Services for Mobility umożliwia firmom i instytucjom opracowanie i wdrożenie skutecznej strategii bezpieczeństwa umożliwiającej zarządzanie prywatnymi urządzeniami pracowników używanymi do celów służbowych.

W dniach 10–12 grudnia w Barcelonie odbędzie się jedna z najważniejszych konferencji dla klientów HP z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki o nazwie HP Discover.

(1) Ponemon Institute, “Enterprise Security Benchmark Survey”, listopad 2012.

(2) Ponemon Institute, “Mega Trends in Cyber Security Expert Opinion Study”, maj 2013.

(3) Średni czas mierzony od włamania do potwierdzenia przez HP, czerwiec 2013. Liczba incydentów, aktywność cyberprzestępców w poszczególnych regionach świata oraz liczba monitorowanych dzienników danych mogą się różnić.

Źródło: HP